Koolimaja uksed avatakse kell 7.20.
Õpilased saavad klassidesse kell 7.50


Tundide algus kell 08.10

1.tund 08.10 - 08.55
2.tund 09.05 - 09.50
3.tund 10.10 - 10.55
4.tund 11.15 - 12.00
5.tund 12.20 - 13.05
6.tund 13.15 - 14.00
7.tund 14.10 - 14.55
8.tund 15.00 - 15.45 

Söögivahetunnid:
Hommikupuder 7.30 – 8.00
I söögivahetund 09.50 – 10.10, söövad 1. ja 2 klassi õpilased
II söögivahetund 10.55 – 11.15, söövad 3.-5. klassi õpilased
III söögivahetund 12.00 – 12.20, söövad 6.-9. klassi õpilased
IV söögivahetund 13.05 – 14.20, õpilaste lisaeine (tasutakse vanemate poolt)

Õuevahetunnid
09.50 – 10.10
10.55 – 11.15
12.00 – 12.20