Õpilasesinduse koosseis 2017-2018 õppeaasta:

1. Milena Simane – esimees, esindaja õppenõukogus
2. Katherin Sisask – abiesimees, esindaja hoolekogus
3. Karl-Martin Leppnurm – protokollija; esindaja noortekogus
4. Birgit Nurmberg - kultuuritoimkonna juht
5. Sten-Andris Kaur - -„- liige
6. Mari-Liis Holm - -„-
7. Mirja Pärnpuu - -„-
8. Marta Laius - spordi- ja tervisedenduse toimkonna juht
9. Cathy Karu - -„- liige
10. Russell Thompson - -„ – liige
11. Deily-Keithy Sepp - fotograaf
12. Maia Pärnpuu – meediajuht