APRILL

02.04 õpetaja Pille Paulberg

06.04 õpetaja Tiiu Pärnits

18.04 riietehoidja-koristaja Zinaida Karpova

20.04 õpetaja Indrek Joost

26.04 õpetaja Uko Kõrge

26.04 õpetaja Aive Rantala