Toetus

Info

Kallid õpilased, kui teil tekib vajadus end olukorra suhtes maha laadida, millegi osas nõu pidada või midagi arutada, siis meie psühholoog ja sotsiaalnõustaja on vaid kõne või e-maili kaugusel. Võtke nendega julgesti ühendust!


Teele Loosaar /koolipsühholoog

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

+372 5692 7893

 

Ülle Laursoo /sotsiaalnõustaja

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

+372 5692 4796

Info

Pärnu linna koolid, huvikoolid, kultuuriasutused on suletud vähemalt 01.05.2020. (Pärnu Linnavalitsus, kriisikomisjoni protokoll 01.04.2020 nr 3-6.9/5 otsus nr 3)

Videotundide reeglid õpilasele

Videotundide reeglid õpilasele

1. Videotundi tuleb siseneda OMA NIMEGA.
See on väga oluline, sest õpetaja peab teadma, kes tunnis osalesid, vastasel juhul oled puuduja.

2. Videotundi sisened oma näoga, st lülita KAAMERA
See on vajalik selleks, et õpetaja näeks sinu soovi midagi lisada või täpsustada, samuti peab sul olema võimalus õpetajale vajadusel oma tööd näidata. (Juhul kui sul ei ole kaamerat, siis jätad ekraani mustaks ja informeerid sellest õpetajat)
Taustapilte panna ei ole lubatud, sest see segab teistel keskendumist.

3. Videotund on aeg õppimiseks ja õpetajalt küsimiseks.
Seda aega tuleb kasutada vastutustundlikult

4. Videotunnis räägib ÜKS inimene korraga.
Kui soovid sõna, annad sellest käega õpetajale märku.

5. Videotunni ajaks tuleb raadio, televiisor jm. kinni keerata.
Taustamüra ei lase õpetaja või kaasõpilase sõnumit kohale jõuda.

Palun oleme viisakad oma kaasõpilaste ja õpetaja vastu.
Muidu ei ole neil tundidel kasutegurit ja olete oma õppimise ja muredega üksi.

1. klass 2020/2021. õppeaastal

Hea vanem!

Pärnu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO (arno.parnu.ee) on määratud 2020/2021. õppeaastal 1. klassi minevale lapsele elukohajärgne kool.
Koolikoha kinnitamiseks tuleb vanemal esitada vastuvõtmise taotlus läbi ARNO süsteemi.
Elukohajärgse kooli muutmise taotlusi on vanemal võimalus esitada kuni 10. aprillini. Otsusest antakse vanematele teada hiljemalt 30. aprillil.
Alates 01. maist algab taotluste vastuvõtt kooli õppima asumiseks vanematelt, kelle laps ei ole Pärnu linna elanik.

Eksamiperiood lükkub edasi, uued eksamiajad sõltuvad eriolukorra kestusest

Haridus- ja Teadusministeerium
24. Märts kell 14:44 · Avalik
Otsustasime, et seoses eriolukorraga lükatakse edasi riigieksamite toimumise periood. Eriolukorras ei toimu ka keeletasemete eksamid, testid ja tasemetööd. Samuti jätkub distantsõppe periood vähemalt veel kaks nädalat.
Uued eksamiajad sõltuvad eriolukorra kestusest.
Loe edasi meie veebist eesti keeles https://bit.ly/33O1QKT või vene keeles https://bit.ly/2UyUeYl

https://www.hm.ee/et/uudised/eksamiperiood-lukkub-edasi-uued-eksamiajad-soltuvad-eriolukorra-kestusest?fbclid=IwAR3o2pvDEBQ8U0VFY_c5tik8MkbI2p2Galv6CfefPU3KID46tbHCW-hMJM8

Koolilõuna pakkumise korraldamine eriolukorras

Koolilõuna pakkumise korraldamine eriolukorras
Eriolukorras on ajutiselt lõpetatud tavapärane õppetegevus, õpilased on kodus distantsõppel
ning ei jätku ka koolide poolt tavapärane koolilõuna pakkumine. Koolilõuna toetus on mõeldud
(eelkõige) toitlustamise korraldamiseks koolis koolipäeval, mil lapsed on kooli vastutusel.
Koolilõuna raha ei kanta üle õpilastele või lapsevanematele. Eriolukorras koolilõuna
pakkumisel on prioriteediks tagada koolilõuna koostöös sotsiaalosakonnaga individuaalselt
nendele õpilastele, kellele koolitoit on oluline/peamine toidukord päevas lähtuvalt pere
majanduslikest, sotsiaalsetest või eriolukorrast tulenevalt, (nö eesliinil töötavate töötajate
lapsed, kellel on pikad tööpäevad ning ei ole võimalik tavapäraselt tagada lapsele päeval soe
toit).

Täna on Pärnu linna haridusosakond ja sotsiaalosakond koostöös Pärnu Õppenõustamiskeskuse
ja koolidega kaardistanud pered, kelle kodune olukord ei võimalda nõuetekohast toitlustamist
kodus. Planeeritud on koolitoidu valmistamine Tammsaare Kooli sööklas ja kojukanne
konkreetsetele õpilastele. Peredega lepitakse eelnevalt kokku toidu kojukande kellaajas ja
üleandmise viisis. Koolitoidu valmistamisel ja pakendamisel järgime paindumatult etteantud
ohutusnõudeid (mistahes haigusnähtudega isikut ei lubata hoonesse, hoones ei korraldata toidu
söömist ning valmissöök antakse üle transpordiks, hoones viibivate isikute kontaktide hulk
hoitakse võimalikult madal, võimalusel kasutatakse üht sissepääsu sisenemiseks ja teist
väljumiseks, välditakse käiguteede ristumist jne). Toitlustamise korraldamisega eriolukorras
arvestatakse Terviseameti soovitustega kõrgendatud tähelepanuga.

Eriolukorras koolitoidu pakkumisel käsitleme iga juhtumit eraldi ning lähtume eelkõige lapse
vajadustest. Vanematel on võimalik oma murega pöörduda klassijuhataja või koolijuhi poole.
Juhul, kui koolil on lisaks juba linnavalitsusele edastatud abivajajatele teada veel õpilasi, kes
vajavad erilist tähelepanu (on selleks siis soe koolitoit, pere raskesse majanduslikku olukorda
sattumine või muu põhjus) teavitavad koolid sellest linnavalitsuse haridusosakonda või sotsiaalosakonda, kes korraldavad abi jõudmise abivajajani.

Haridusosakonnast Terje Jürivete See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Sotsiaalosakonnast Irene Peterson See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Seniks aga järgime kehtestatud piiranguid hoolsalt ja mööndusteta, et isolatsiooni ja
ebamugavuste aeg võimalikult kiirelt mööduks ja kõik saaksid naasta oma tavapäraste tegevuste
juurde, kes kooli ja kes tööle.

INFO

Eriolukorda riigis puudutav info on kättesaadav siit lingilt

 

Lugupeetud lapsevanemad!

Õppetöö korraldamine vaid e-õppe vormis on suur väljakutse kõigile meie õpilastele ja õpilaste peredele, vaid üksikutel on olemas sellises õppevormis õppimise ja õpetamise kogemus. Suur tänu kõigile toetava suhtumise ja abi eest oma lapsele ja õpetajatele! Paljudel on suurepärane koostöö oma lapse klassijuhatajaga ja klassijuhataja on kursis laste puudumisega. Aga siinkohal veel kord palve - teavitage klassijuhatajat kohe, kui laps on haigestunud (mis kuupäevast kuupäevani) või mingil muul põhjusel ei ole õpilasel võimalik osaleda õppimises. Klassijuhataja e-posti aadress on kättesaadav kooli kodulehelt www.raekyla.parnu.ee. Eelmise õppenädala lõpul edastame õpilastele tagasiside küsimustiku klassijuhatajate kaudu, et saada teada, kuidas meie õpilastel läheb ja kuidas me õpilaste  iseseisvale õppimisele saame veel rohkem kaasa aidata. Tänan kõiki õpilasi, kes küsimustikule vastas, neid oli 282 õpilast. Saime väga palju väga olulist informatsiooni! Saime kinnitust, et õpilased on tublid - nad oskavad iseseisvalt õppida ja tööd teha! Suur tänu pereliikmetele, kes osalesid väga märkimisväärse panusega õpilaste õppimisprotsessis!

 

Õppekorralduse muudatus - e-õpe/distantsõpe

Raeküla kooli õppehoone on õpilastele ja vanematele alates esmaspäevast, 16. märtsist suletud. Õppetöö viiakse ümber distantsõppele.

Linnavalitsus on pikendanud üldhariduskoolide, huvikoolide ja noortekeskuste distantsõpet kuni 13.04.2020.

Infot jagatakse meile päeva kaupa, kuid otsused võivad tulla ka tundidega.

16. märtsist algab distantsõpe ehk e-õpe, milleks on järgmised soovitused:

- e-õpe tähendab õpetajate antud ülesannete ja harjutuste lahendamist lähtuvalt tunniplaanist (veebipõhiselt, e-postiga);

- aineõpetajad hakkavad igapäevaselt õpilastele jagama eKooli õppimist - ülesandeid ja harjutusi;

- eKoolis tuleb jälgida tunnikirjeldusi tunniplaani alusel, küsimuste korral võtta ühendust aineõpetajaga e-posti teel (aadressid kooli kodulehel koolipere -> õpetajad), kirjutada klassijuhatajale e-posti aadressil või helistada klassijuhatajale (võimalusel vastatakse kiirelt ka eKoolis, FBs või WhatsAppis või e-kirjaga). Õpetajad on õpilastele ja vanematele kättesaadavad e-posti ja eKooli teel igal tööpäeval kell 08.10-15.00.;

- igapäevaselt on õpetajal õigus ülesannete ja harjutuste tegemist kontrollida ja hinnata;

- e-õppes osalemiseks on vajalik lauarvuti/sülearvuti/tahvelarvuti/nutitelefon ning interneti ühendus, kui tekib küsimusi, pöörduda klassijuhataja poole;

- palume vanemal teavitada klassijuhatajaid, kui laps on jäänud mistahes haigusesse. Kool fikseerib kõik haigestumised ka eKoolis.

- e-õppe perioodil ei tohi õpilased osaleda koolivälistes huvitegevustes ning viibida rahvarohketes paikades. Võimalusel palume viia kontakt teiste inimestega miinimumini.

Järgime Terviseameti nõudeid - peseme käsi, hoiame ennast ja püsime terved!

Jagame täiendavat infot pidevalt vastavalt olukorrale.

Eriolukorda riigis puudutav info on kättesaadav http://bit.ly/ParnuHaridusEriolukord

Armas õpilane!

 

Kui me eelmisel nädalal Sulle koolis ütlesime, et järgmised kaks nädalat teeme õppetööd internetis ja koolimajja meist keegi ei tule, siis kõlas see nagu ootaks Sind ees koolivaheaeg.

Nüüdseks oled saanud aru, et ei tulnudki vaheaega, vaid igapäevane õppetöö jätkub ja õpetajatega suhtlemiseta ei möödu ükski koolipäev. Kõik on üsna samamoodi, lihtsalt natuke teisiti kui muidu.

Sa oled olnud nende kodus oldud päevade jooksul väga tubli: jälgid eKoolis, mis ülesandeid õpetajad sinna üles panevad, osaled videotundides, saadad e-kirju, töötad usinasti arvuti taga ja vahetad telefoni teel või internetis aktiivselt infot ka klassikaaslastega. Just nii peabki!

Kuid on veel üks oluline asi, mida me Sinult ootame.

Sa ju tead, et riigis kehtib koroonaviiruse tõttu eriolukord ja inimestel palutakse püsida kodus.

Eriolukord tähendab trennidest, hobidest, väljaskäimistest, hängimistest ja sõpradega näost näkku suhtlemisest loobumist. See on vajalik selleks, et me ei levitaks koroonanakkust, mis levib eriti hästi siis, kui inimesed koos on.

Ole hea, püsi mõned nädalad kodus. Käi aegajalt üksi õues jooksmas, jalutamas või koeraga jalutamas. See ei ole ju nii raske, Sa saad sellega hakkama küll!

Mõtle sedasi: kui Sina oled praegu tubli ja loobud mõneks ajaks sõpradega tšillimisest, siis oled olnud abiks koroonahaiguse leviku peatamisel.

Kas pole uhke ja hea tunne teada, et Sinust ja Su sõpradest sõltub nii palju?

 

Romek Kosenkranius

Pärnu linnapea