47. nädala info

Esmaspäev, 18. november
Kell 10.45 õpilasesinduse üldkoosolek väikeses saalis - Changemakersi noorteprogrammi tutvustus

Kell 13.00 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis

Teisipäev, 19. november
Kell 10.00-12.55 III kooliastme matemaatika e-test 9.a klassi õpilastele arvutiklassis
Kell 17.30 hoolekogu koosolek õpetajate toas

Kolmapäev, 20. november
Kell 09.05-11.50 II kooliastme matemaatika e-test 9.b ja 9.c klasside õpilastele arvutiklassis
Kell 15.00 infotund õpetajatele väikeses saalis

Neljapäev, 21. november
Töövarjupäev

Reede, 22. november
Kell 13.30-15.00 4.b klassi õpilased Pernova hariduskeskuse praktikumis "Päikesesüsteemi planeedid"Teade

TEADE!

Alates 05.11 on kooli peasissepääs (Käo tn poolne) suletud remondi tõttu.

Sissepääs on Riia mnt poolsest uksest.

Küünlaümbriste ja patareide jaht

pilt

Kunstiring 4.-5. klassidele

20190911 142038

Tööpakkumine

töö

Piltide tellimine

Kooli avaaktuse ja klasside pilte saab tellida siit:
http://pildipood.ee/album/b9e9ed

Õpilaspileti duplikaadi väljastamine

Kui õpilane on õpilaspileti kaotanud või kui kaart on katki, väljastab kool selle duplikaadi. Lapsevanem esitab koolile taotluse õpilaspileti duplikaadi väljastamiseks, kuhu märgib ka taotlemise põhjuse (taotluse blankett on kättesaadav koolikodulehel Koolikorraldus -> Dokumendid -> Taotlus korduva õpilaspileti väljastamiseks).


Õpilaspileti duplikaadi maksumuseks on 4 eurot koos käibemaksuga (kinnitatud Pärnu linnavalitsuse 17.09.2018 istungil).

Raha kanda Pärnu Linnavalitsuse kontole
Number: EE631010220041191010
Selgituseks: kool, õpilase nimi, õpilaspileti duplikaat.

Raha tasumist tõestab lapsevanem koolile maksekorralduse kviitungiga.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus

Pärnu linn maksab toetust 7–19-aastaste noorte huvihariduse ja huvitegevusega kaasnevate kulutuste osaliseks katmiseks.

Toetust makstakse lastega leibkondadele, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on allpool valitsuse kehtestatud töötasu alammäära leibkonna ühe liikme kohta (2019. aastal 540 eurot kuus).

Taotlus saata Pärnu linnavalitsusele, viia linnavalitsuse infolauda või elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse.

Täpsema info leiad siit: https://parnu.ee/index.php/linnakodanikule/sotsiaaltoeoe-ja-tervishoid/toetused-soodustused/185-sotsiaaltoetused/1251-huvihariduse-ja-huvitegevuse-toetus

2019/2020. õppeaasta aktus

aktus

Õpikute laenutamise graafik 2019/2020. õa.

1.-5. klasside õpilased saavad õpikud vastavalt kokkuleppele klassijuhataja või aineõpetaja kaudu. 

27.08.2019.a. kell 11.00-15.00 
6. klassid

28.08.2019a kell 11.00-15.00 
7. klassid

29.08.2019.a. kell 11.00 
8. klass

29.08.2019.a. kell 12.00-15.00 
9. klassid

Meeldetuletus:
1.Õpilased, kes on sooritanud suvetöö, palun tagastada õpikud kooli raamatukokku.
2. Laenutatud õpiku tagakaanele tuleb igal õpilasel kirjutada õppeaasta, nimi ja klass. 
3. Õpikule tuleb ümber panna kas kile või kattepaber.
4. Elektrooniliselt laenutatud õpikud on õpilase vastutusel ja õpikuid teistele kasutamiseks edasi ei anta.