Õpilaspäeviku ja koolivormi tellimine

Kooli õpilaspäevik

Järgmiseks õppeaastaks kooli õpilaspäeviku tellimise tähtaeg on 10.06.2022. Päeviku hind 4,60 €. Tellimused ja raha koguvad õpilastelt klassijuhatajad. 1. klassi õpilasele kingitakse kooli õpilaspäevik kooli poolt. 

1.-6. klasside õpilastele on õpilaspäevik kohustuslik (kooli kodukord punkt 3.2.11.)


Koolivormi tellimine

Koolivestide ja -polode tellimine Norrisonilt.
Tellimine ja info https://koolivorm.norrison.ee/
Tellimisperiood kestab kuni 26.06.2022. Kätte saab augusti teisel poolel koolist.

* Tellimiseks mine veebilehele https://koolivorm.norrison.ee/1577-paernu-raekuela-kool
* Vali toode.
* Täitke lüngad ja lisage ostukorvi. 
* Kui tooted on valitud, suunduge maksma.

Teade

9. juunil 2022 3

Laagrid

285556535 5537066226323586 7636594770534903640 n

Õuesõppenädal

Õuesõppenädal

Õpikute ja raamatute tagastamine

ÕPIKUTE JA RAAMATUTE TAGASTAMINE 1

DigEfekt uuringus osalemine

Pärnu Raeküla Kool osaleb alates 2020. aasta kevadest Tartu Ülikooli poolt läbiviidavas uuringuprojektis „Digiefekt“. Läbi selle püütakse mõista, kuidas digitaalsete õppematerjalide erineval viisil kasutamine mõjutab õpilaste õpitulemusi. Uurimismeeskonda juhib professor Margus Pedaste. Uuring viiakse läbi 10nes Eesti koolis, hõlmates I, II ja III kooliastet.
Meie koolist osalevad 3., 6., 9. klassi õpilased. Õpilastel on võimalus lahendada erinevaid pädevusteste. Esimese poolaasta lõpus on kõik projektis osalenud klassid lahendanud suhtlus-, loodus-, digi- ja matemaatikapädevusteste. Projektimeeskonna liikmed külastavad ka õppetunde ja vaatlevad õpilasi õppeprotsessis, nende aktiivsust, tehnoloogia kasutamist ja selle kasutamise efektiivsust.
Uuringu tulemusena valmib digitaalsete õppematerjalide kasutusviiside klassifikatsioon, mille põhjal antakse soovitusi, kuidas personaliseerida õppematerjalide kasutamist sõltuvalt õpilase ja õpetaja tunnustest ning seatud õpieesmärkidest ja kasutada olevatest digitaalsetest õppematerjalidest ja nende kasutamise meetoditest. 

Projektis osalemisega anname oma panuse Eesti hariduse parendamisse ja Eesti hariduse eduloo loomisse.

Projekti kodulehekülg: https://digiefekt.ut.ee/avaleht

Meediakajastus:https://www.hm.ee/et/uudised/haridusteadlased-uurivad-digioppevara-kasutamise-moju-oppimisele-ja-opetamisele

Pilt 1    Pilt 2

Raeküla Kooli fotojaht!

fotojaht

Koolid utsitavad toetuse abil lapsi liikuma 12.01.22

Pärnu linnavalitsus toetab iga üle-eestilise liikuma kutsuva koolide võrgustikuga ühinenud haridusasutust 10 000 euroga.

Läinud õppeaastal ühines programmiga viis Pärnu linna üldhariduskooli: Audru, Jõõpre, Raeküla, Rääma ja Tammsaare kool.

Õpilaste-õpetajate aktiivse liikumise soodustamiseks ja võimaluste loomiseks mõeldud toetusraha kasutavad koolid eri moel – oma vajaduste ja soovide järgi.

Eelmise aasta alguses võrgustikuga ühinenud Audru kool soetas linna toel näiteks sisemägiraja ja lühikese madalseiklusraja.

Mitu õpilast ja õpetajat on välja koolitatud mängujuhiks, kes omandanud teadmised-oskused, kuidas vahetunde mängu- ja tantsuga sisustada ning aktiivselt tegutsema panna.

Jõõpre kool soetas linna toetusraha eest aga välijõusaali ning sise- ja välisronimisseina.

Kevadel tuleb Jõõpe kooli õuealale pinksilaudki ja plaanis on rajada liikluslinnak. Et tavapäraste suusatundide kõrval teha suusapäevi Jõulumäel ja Valgerannas, tellis kool õpilastele juurde uusi suuski.

Rääma põhikoolis on vahetundide aktiivsemaks muutmisse kaasatud tervelt 25 mängujuhti.

Kuna käimasoleval õppeaastal paikneb Rääma kool remondi tõttu linnas laiali, on ühest kohast teise käimist nii õpetajatel kui õpilastel nagunii rohkem ja samme muudkui koguneb.

Linna eraldatud toetusraha plaanib kool kasutada madalseiklusraja tarvis. See tuleb Rääma kooli õuele siis, kui õppehooned remonditud.

Sportlikkus on Raeküla koolis alati au sees olnud: õpilased kasutavad kehalise kasvatuse tundides Reiu-Raeküla spordiradu, kus sügisel-kevadel käiakse jooksmas ja talvel suusatamas.

Linnavalitsuse toel ostetud liikumisrajal saavad õpilased värskes õhus lustida nii vahetundides kui pärast kooli.

Õuesõpe, aktiivsed aine- ja vahetunnid, algklasside hommikused joogaharjutused, suusatunnid, looduses käigud ja eri koolispordiüritused on vaid mõni näide Tammsaare kooli liikumisega seotud ettevõtmistest. Sisukaks ja mitmekülgseks tegevuseks leidub kooli territooriumil palju võimalusi: õuealal ootab treenijaid uus kompaktne ja funktsionaalne varbseina, lõuatõmbekangi, rööbaspuude ja kõhulihastepingiga välijõusaal, mis sobib nii kõige väiksematele kasutajatele kui tippsportlastele.

Koolihoovist leiab ka tasakaaluraja ehk slackline’i, maja sees on õhuhoki- ja lauajalgpallilaud, mis on leidnud õpilaste seas väga laialdast kasutamist. On soetatud kettagolfikorvid ja -kettad, õues mängimiseks mõeldud lauatennisereketid ja -pallid.

Oma panuse andis koolipere liikumisharrastuse edendamisse oma hoolekogugi, kes soetas Tammsaare koolile 70 paari uiske ja aitas välja ehitada uisuväljaku kastmissüsteemi.

Liikuma kutsuv kool on võrgustik, mida veab eest Tartu ülikooli (TÜ) spordi- ja füsioteraapia instituudis tegutsev liikumislabor ja kus osalevad ka TÜ ühiskonnateaduste instituut, hariduseksperdid ja teised partnerid.

Pärnu munitsipaalkoolidest on programmiga ühinenud Rääma, Raeküla, Kuninga, Vanalinna, Ülejõe, Paikuse, Jõõpre, Audru, Mai, Tõstamaa ja Tammsaare kool, peagi liitub Lindi lasteaed-algkool.

3. klasside nuputamisvõistlus

Kolmapäeval, 19. jaanuaril toimus 3. klasside nuputamisvõistlus võistkondadele. Kokku osales võistluses 27 õpilast. Lahendati peastarvutamise ülesandeid, ristsõna ning erinevaid matemaatilisi ja eesti keele ülesandeid. Kokku oli võimalik saada 52 punkti.
I koha saavutas 46 punktiga võistkond „Kass“ koosseisus Teodor, Kris Leander, Ketryn.
II koha sai 41 punktiga võistkond „Kilpkonn“ koosseisus Lisanna, Kirsi, Tristan, Jan-Hendryk.
III koha sai 37 punktiga võistkond „Su ema“ koosseisus Leona, Lizann, Melissa, Hugo.


Osalejate arvates oli väga tore võistlus!

Täname kõiki tublisid nuputajaid!

2  3 

5  1

Info

Valitsus otsustas täna loobuda alates esmaspäevast, 7. veebruarist lähikontaktsete laste ja noorte karantiininõudest juhul, kui laps on terve ja ilma COVIDi sümptomiteta. Alates 14. veebruarist ei nõuta lastelt ja noortelt enam Eesti-siseselt COVIDi tõendit. 

 

Haigustunnusteta lapsed ei pea haridusasutuses ja huvihariduses toimunud lähikontakti korral karantiini jääma
Esmaspäevast, 7. veebruarist ei pea vaktsineerimata lähikontaktsed õpilased enam karantiini jääma, kui neil puuduvad haigustunnused.  Leevendus kehtib kõigile kuni 18-aastastele (kaasa arvatud) ja 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatele lasteaialastele ja õppijatele, kelle lähikontakt leidis aset lapsehoiuteenuse osutamisel, koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, huvikoolis või noorsootööasutuses.

Koroonaviiruse leviku monitoorimiseks jätkub kiirtestimine üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes kaks korda nädalas. Positiivse testitulemuse või haigustunnuste esinemise puhul tuleb jääda koju. Lähikontaktsetel õpetajatel on soovitatav testida end iga päev. Vajaminevad testid tagab haridusasutustele Haridus- ja Teadusministeerium.

Haridusasutuste ning huvihariduse ja -tegevuse avatuna hoidmine on eriti oluline laste ja noorte vaimse ja sotsiaalse heaolu tagamiseks. Piirangute leevendamisega hariduses ja huvihariduses peavad kaasnema tavapärased ettevaatusabinõud nagu distantsi hoidmine, maskide kandmine, hügieenireeglite järgimine ja siseõhu kvaliteedi tagamine. Suurem osa Eesti õpetajaskonnast on vaktsineeritud ja ligi 50 protsenti õpetajatest saanud ka lisakaitse tänu tõhustusdoosile. Oluline on jätkata aktiivselt haridusasutuste töötajatele vaktsineerimisvõimaluste pakkumist nii esmaste kui tõhustusdooside tegemiseks.

Siseriiklikult kaob laste ja noorte COVIDi-tõendi nõue
Alates 14. veebruarist ei nõuta Eesti siseselt enam COVIDi tõendit kuni 18-aastastelt (kaasa arvatud) ja 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatelt üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppivatelt noortelt.

Koolides toimuva testimise tõttu on põhjendatud ka 19-aastaste noorte eristamine selle põhjal, kas nad on õpilased või mitte. Kuna haridusasutustes toimub organiseeritud ning riiklikult tagatud testimine, on õpilaste nakkusohutus paremini kontrollitud. Tegevuse eest vastutajal on õigus nõuda 19-aastastelt õppimise tõendamist.