Armas õpilane, helkuri kandmine on kohustuslik!

Tuletame meelde liiklusseadust:
Liiklemine pimeda ajal ja helkuri kandmine:
Sõltumata valgustuse ja kõnnitee olemasolust on helkuri või valgusallika kasutamine pimeda ajal kohustuslik nii väljaspool asulat kui asulas liigeldes.

• Halva nähtavuse korral või pimeda ajal teel liikudes peab jalakäija kasutama helkurit või valgusallikat (§ 22 lg 8)
Ühtlasi on liiklusseadust täiendatud helkuri mõistega ning määratud nõuded helkurile:
• helkur on vahend inimese või muu objekti märgatavuse suurendamiseks pimeda ajal sellelt vahendilt valgusallika poole tagasi peegelduva valguse abil, mis on nähtav lähitulede valgusvihus vähemalt 150 meetrit ja kaugtulede valgusvihus vähemalt 300 meetrit (§ 2 p 11)
• Helkur, mida kasutab jalakäija, peab vastama isikukaitsevahenditele esitatud nõuetele ning olema kasutusotstarbele sobiv. (§ 11 lg 1)

Ohutut liiklemist!