Emakeele ja võõrkeelte nädal

Esmaspäev, 13. märts

Võõrkeelte nädala raames 5.-9. klassides Quizizzes küsimused õpitavate keelte maade kohta.

Teisipäev, 14. märts EMAKEELEPÄEV
Õpikeskuses emakeelepäeva teemaline raamatunäitus.
Emakeelepäeva puhul saab õpikeskuses end proovile panna eesti vanasõnade ja kõnekäändude tundmises, täites ütelustes puuduvad lüngad.
Näiteks „Suuga ………. suure ………………. , käega ei ……………..“
Kell 10.25 Vikerraadio e-etteütlus. Tekstiaken aktiveerub Vikerraadio kodulehel kell 10.00.
Kell 10.55 Just Dance aktiivne vahetund, III korruse fuajees.
Kell 12.00 Just Dance aktiivne vahetund, III korruse fuajees.
Emakeelepäeval:

1. klass – ilusa käekirjaga abijoonega lehele kirjutamine.
2. klass – ilusa käekirjaga "Eesti keel ja mina" lausete lõpetamine.
3. klass – muistendi kirjutamine.
4. klass – jutukese kirjutamine.

Kolmapäev, 15. märts
Alates kell 09.50 vahetundide ajal "Mary Poppins" filmi vaatamine, väikeses saalis.
Kell 14.50 Ettevõtliku Kooli programmi raames Edupeegli aruande kirjutamine, väikeses saalis.


Neljapäev, 16. märts
Võõrkeelte nädala raames vene ja saksa keele tutvustamine 5. klasside õpilastele.
Kell 08.10-09.50 28. matemaatikavõistlusmäng Känguru 1.-9. klasside õpilastele, C8.

Alates kell 09.50 vahetundide ajal "Mary Poppins" filmi vaatamine, väikeses saalis.

Kell 11.00-15.00 osalevad 8.b klassi kaks õpilast „Noored Koodi“ programmeerimise töötoas Pärnu Tammsaare Koolis. Õpilased lahkuvad koolist kell 10.30.
Kell 13.00 osaleb 3.-4. klassi võistkond 3.-4. klasside kirjandusmängu 2023 võistlusel Pärnu Keskraamatukogus.
Kell 14.45 on 6.c klassi õpilased Apollo kinos vaatamas filmi „Asterix ja Obelix“


Reede, 17. märts
Kell 11.00 Metsagrupi ja Sütevaka teadusmäng Sütevaka Humanitaargümnaasiumis. Kooli esindab 9. klassi võistkond.
Kell 11.00 käsitöö ja kodunduse olümpiaadi piirkonnavoor Pärnu Tööõpetuse majas. Osalevad kaks 9. klassi õpilast.
Võõrkeelte nädala raames ristsõnade lahendamine inglise keeles 4.-6. klasside õpilastele.
Klassides moodustatakse sõnapilv meeldejäävamatest sõnadest kõigis õpitavates keeltes.