Munitsipaalüldhariduskoolides tagatakse õppimisvõimalus neile õpilastele, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistri järgi on Pärnu linn. Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu õpilased, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Pärnu linn. 

Lapsele määratud elukohajärgne põhikool avaldati 20. märtsil elektroonilise programmi ARNO kaudu (arno.parnu.ee). Kui määratud elukohajärgne kool on lapsele sobiv, siis kinnitab vanem koolivaliku ARNO-s ning saab seejärel vajalikud dokumendid lapsele määratud kooli edastada. Pärast vanema kinnitust hakkavad koolid lapsi koolinimekirjadesse kinnitama.
Juhul kui koolivalik ei ole vanemale sobiv, siis on võimalik teha kuni 10. aprillini ARNOs taotlus kooli muutmiseks. Taotlused vaatab läbi linnavalitsuse komisjon.

ARNOsse saab vanem siseneda ID-kaardiga, panga kaudu või mobiil-ID kasutades. Vanem näeb ainult oma lapse või laste andmeid.

Rohkem infot Pärnu Linnavalitsuse kodulehel: http://parnu.ee/index.php/linnakodanikule/haridus/uldharidus/kooli-vastuvott/499-esimesse-klassi-oppima-asumine

 

Lapse koolikoha kinnitamiseks valige "Kinnita koolikoht". 
Kindlasti valida ARNOS 2018/2019. õppaasta vaade, muidu ei saa koolikohta kinnitada.

arnoo