Raeküla kooli õppehoone on õpilastele ja vanematele alates 16. märtsist suletud. Õppetöö toimub distantsõppena.

Linnavalitsus on pikendanud üldhariduskoolide distantsõpet kuni 01.05.2020.

Infot jagatakse meile päeva kaupa, kuid otsused võivad tulla ka tundidega.

Distantsõpe ehk e-õpe, milleks on järgmised soovitused:

- e-õpe tähendab õpetajate antud ülesannete ja harjutuste lahendamist lähtuvalt tunniplaanist (veebipõhiselt, e-postiga);

- aineõpetajad jagavad igapäevaselt õpilastele õppimist eKoolis - ülesandeid ja harjutusi;

- eKoolis tuleb jälgida tunnikirjeldusi tunniplaani alusel, küsimuste korral võtta ühendust aineõpetajaga e-posti teel (aadressid kooli kodulehel koolipere -> õpetajad), kirjutada klassijuhatajale e-posti aadressil või helistada klassijuhatajale (võimalusel vastatakse kiirelt ka eKoolis, FBs või WhatsAppis või e-kirjaga). Õpetajad on õpilastele ja vanematele kättesaadavad e-posti ja eKooli teel igal tööpäeval kell 08.10-15.00.;

- igapäevaselt on õpetajal õigus ülesannete ja harjutuste tegemist kontrollida ja hinnata;

- e-õppes osalemiseks on vajalik lauarvuti/sülearvuti/tahvelarvuti/nutitelefon ning interneti ühendus, kui tekib küsimusi, pöörduda klassijuhataja poole;

- palume vanemal teavitada klassijuhatajaid, kui laps on jäänud mistahes haigusesse. Kool fikseerib kõik haigestumised ka eKoolis.

- e-õppe perioodil ei tohi õpilased osaleda koolivälistes huvitegevustes ning viibida rahvarohketes paikades. Võimalusel palume viia kontakt teiste inimestega miinimumini.

Järgime Terviseameti nõudeid - peseme käsi, hoiame ennast ja püsime terved!

Jagame täiendavat infot pidevalt vastavalt olukorrale.

Eriolukorda riigis puudutav info on kättesaadav http://bit.ly/ParnuHaridusEriolukord