Eriolukorda riigis puudutav info on kättesaadav siit lingilt

 

Lugupeetud lapsevanemad!

Õppetöö korraldamisega distantsõppe vormis oleme toime tulnud päris hästi. See kogemus on erakordne nii õpetajatele kui ka meie õpilastele ja õpilaste peredele. Suur tänu kõigile toetava suhtumise ja abi eest oma lapsele ja õpetajatele! Paljudel on suurepärane koostöö oma lapse klassijuhatajaga ja klassijuhataja on kursis laste puudumisega. Siinkohal veel kord palve - teavitage klassijuhatajat kohe, kui laps on haigestunud (mis kuupäevast kuupäevani) või mingil muul põhjusel ei ole õpilasel võimalik osaleda õppimises. Klassijuhataja e-posti aadress on kättesaadav kooli kodulehelt www.raekyla.parnu.ee.