Eriolukorda riigis puudutav info on kättesaadav siit lingilt

 

Lugupeetud lapsevanemad!

Õppetöö korraldamine vaid e-õppe vormis on suur väljakutse kõigile meie õpilastele ja õpilaste peredele, vaid üksikutel on olemas sellises õppevormis õppimise ja õpetamise kogemus. Suur tänu kõigile toetava suhtumise ja abi eest oma lapsele ja õpetajatele! Paljudel on suurepärane koostöö oma lapse klassijuhatajaga ja klassijuhataja on kursis laste puudumisega. Aga siinkohal veel kord palve - teavitage klassijuhatajat kohe, kui laps on haigestunud (mis kuupäevast kuupäevani) või mingil muul põhjusel ei ole õpilasel võimalik osaleda õppimises. Klassijuhataja e-posti aadress on kättesaadav kooli kodulehelt www.raekyla.parnu.ee. Eelmise õppenädala lõpul edastame õpilastele tagasiside küsimustiku klassijuhatajate kaudu, et saada teada, kuidas meie õpilastel läheb ja kuidas me õpilaste  iseseisvale õppimisele saame veel rohkem kaasa aidata. Tänan kõiki õpilasi, kes küsimustikule vastas, neid oli 282 õpilast. Saime väga palju väga olulist informatsiooni! Saime kinnitust, et õpilased on tublid - nad oskavad iseseisvalt õppida ja tööd teha! Suur tänu pereliikmetele, kes osalesid väga märkimisväärse panusega õpilaste õppimisprotsessis!