Vastavalt valitsuse otsusele leevenevad 1. juunist oluliselt seni kehtinud piirangud haridusasutuste tegevusele.

1. juuni – 30. juuni:

Alates 1. juulist leevenevad piirangud veelgi:

Endiselt tuleb järgida 2+2 nõuet, välja arvatud juhul, kui seda ei ole tegevuse iseloomu tõttu võimalik mõistlikult tagada.

Info haridusvaldkonda puudutavate piirangute kohta leiab endiselt ka Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt https://www.hm.ee/et/koroona