Hea koolipere!

Alates 03.05.2021 toimub koolimajas kontaktõpe lisaks eritoe (c klassid) ja tõhustatud toe (d klass) õpilastele ka 1.-4. ja 9. klasside õpilastele. Kontaktõppes osalevad endiselt ka õpilased, kes vajavad hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või ta sooritab praktilist õpet, eksameid või teste. Kõik tunnid toimuvad tunniplaani alusel.

5.-8. klasside õpilased on distantsõppel. Distantsõpe toimub tunniplaani alusel veebitunnina keskkonnas Microsoft Teams.

Distantsõppel osalevate 5.-8. klasside õpilasi toitlustatakse toidupakiga (soovijatele nimekirja alusel). Toidupaki jagamine kooli sööklast kolmapäeval, 12.05.2021 kell 14.00-16.00 nimekirja alusel (5.-8. klassid).

Kontaktõppel osalevaid õpilasi toitlustatakse kooli sööklas järgmistel kellaaegadel:
kell 09.40 1. klass
kell 09.50 2.a klass
kell 09.55 2.b klass
kell 10.40 4.c klass
kell 10.45 4.a klass

kell 10.48 4.b klass
kell 10.50 3.a klass
kell 10.53 3.b klass
kell 11.50 7.c/8.c klass, 8.d klass
kell 11.53 9. klass
kell 11.55 kooli personal

Hommikuputru saab süüa kell 07.30-08.00
Pikapäevaeinet antakse kell 13.15

Siseruumides peavad kaitsemaski või visiiri kandma nii õpilased kui ka kooli personal. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Haridus- ja Teadusministeeriumi 28.04.2021 juhised üldhariduskoolidele võimalikult ohutuks tegutsemiseks.