Stenbocki maja, 24. aprill 2020 – Valitsus otsustas pikendada koroonaviiruse levikust tingitud ja algselt 1. maini kehtestatud eriolukorda Eestis kuni 17. maini (kaasa arvatud).

https://www.valitsus.ee/et/uudised/eriteade-valitsus-pikendas-eestis-eriolukorda-17-maini

Covid-19 levikust põhjustatud olukorrast väljumise strateegia:

https://www.valitsus.ee/sites/default/files/news-related-files/covid-19_levikust_pohjustatud_olukorrast_valjumise_strateegia_0.pdf

Haridus- ja Teadusministeeriumi infokiri

Haridus- ja Teadusministeeriumi käesolev infokiri puudutab järgmisi teemasid:

 • Koolikorraldusest pärast 15. maid

Kui COVID-19 epideemia taandub, algab koolides pärast 15. maid üleminekuaeg, mil kontaktõpe on pigem erandlik ning mõeldud eelkõige lõpetajatele ja lisatuge vajavatele õpilastele. Kindlasti ei teki kõigil õpilastel kohustust kooli minna, vajadusel võib distantsõppega jätkata.

 • Tavapärasele õppele naasmise eeldus on õpilaste turvalisuse tagamine. Lapsi võib kooli lubada ainult siis, kui see on nende jaoks ohutu.
  • Enne seda peab olema ühiskonnale ekspertidelt antud tõenduspõhine sõnum, et olukord riigis võimaldab seda teha.
 • Kui tingimused seda võimaldavad, siis:
  • koolides jätkub õppetöö ainult distantsõppe vormis 15. maini;
  • pärast 15. maid ei teki kõigil õpilastel kohustust kooli minna;
  • pärast 15. maid on kontaktõpe individuaalne või kuni kümneliikmelistes rühmades, see ei välista distantsõppe jätkumist, kui selleks on vajadus.
  • pärast 15. maid algab üleminekuaeg, mille käigus saab:
   ✓ hinnata distantsõppe ajal õpilaste edenemist õppetöös;
   ✓ vajadusel aidata järele õpilasi, kellele distantsõpe nii hästi ei sobinud;
   ✓ korraldada projektõpet (lugemist, uurimist, katsetamist nõudvate probleemide lahendamine);
   ✓ viia läbi arenguvestlusi;
   ✓ teha kokkuvõtteid õppeaastast;
   ✓ teha ettevalmistusi eksamiteks.
  • Pärast 15. maid on koolides toimuv kontaktõpe pigem erandlik ja eelkõige mõeldud:
    12. klassi lõpetajatele;
    11. klassi lõpetajatele, kel vaja teha katsed gümnaasiumisse astumiseks;
    lisatuge vajavatele õpilastele, kelle jaoks distantsõpe ei ole andnud soovitud tulemusi.
  • Sel õppeaastal peab ära jätma kõik suuremad üritused (lõpuekskursioonid, aktused, koolidevahelised võistlused jne).

Haridus- ja Teadusministeerium

Eriolukorda riigis puudutav info on kättesaadav siit lingilt

 

Lugupeetud lapsevanemad!

Õppetöö korraldamisega distantsõppe vormis oleme toime tulnud päris hästi. See kogemus on erakordne nii õpetajatele kui ka meie õpilastele ja õpilaste peredele. Suur tänu kõigile toetava suhtumise ja abi eest oma lapsele ja õpetajatele! Paljudel on suurepärane koostöö oma lapse klassijuhatajaga ja klassijuhataja on kursis laste puudumisega. Siinkohal veel kord palve - teavitage klassijuhatajat kohe, kui laps on haigestunud (mis kuupäevast kuupäevani) või mingil muul põhjusel ei ole õpilasel võimalik osaleda õppimises. Klassijuhataja e-posti aadress on kättesaadav kooli kodulehelt www.raekyla.parnu.ee.

Pärnu linna koolid, huvikoolid, kultuuriasutused on suletud vähemalt 01.05.2020. (Pärnu Linnavalitsus, kriisikomisjoni protokoll 01.04.2020 nr 3-6.9/5 otsus nr 3)

Raeküla kooli õppehoone on õpilastele ja vanematele alates 16. märtsist suletud. Õppetöö toimub distantsõppena.

Linnavalitsus on pikendanud üldhariduskoolide distantsõpet kuni 01.05.2020.

Infot jagatakse meile päeva kaupa, kuid otsused võivad tulla ka tundidega.

Distantsõpe ehk e-õpe, milleks on järgmised soovitused:

- e-õpe tähendab õpetajate antud ülesannete ja harjutuste lahendamist lähtuvalt tunniplaanist (veebipõhiselt, e-postiga);

- aineõpetajad jagavad igapäevaselt õpilastele õppimist eKoolis - ülesandeid ja harjutusi;

- eKoolis tuleb jälgida tunnikirjeldusi tunniplaani alusel, küsimuste korral võtta ühendust aineõpetajaga e-posti teel (aadressid kooli kodulehel koolipere -> õpetajad), kirjutada klassijuhatajale e-posti aadressil või helistada klassijuhatajale (võimalusel vastatakse kiirelt ka eKoolis, FBs või WhatsAppis või e-kirjaga). Õpetajad on õpilastele ja vanematele kättesaadavad e-posti ja eKooli teel igal tööpäeval kell 08.10-15.00.;

- igapäevaselt on õpetajal õigus ülesannete ja harjutuste tegemist kontrollida ja hinnata;

- e-õppes osalemiseks on vajalik lauarvuti/sülearvuti/tahvelarvuti/nutitelefon ning interneti ühendus, kui tekib küsimusi, pöörduda klassijuhataja poole;

- palume vanemal teavitada klassijuhatajaid, kui laps on jäänud mistahes haigusesse. Kool fikseerib kõik haigestumised ka eKoolis.

- e-õppe perioodil ei tohi õpilased osaleda koolivälistes huvitegevustes ning viibida rahvarohketes paikades. Võimalusel palume viia kontakt teiste inimestega miinimumini.

Järgime Terviseameti nõudeid - peseme käsi, hoiame ennast ja püsime terved!

Jagame täiendavat infot pidevalt vastavalt olukorrale.

Eriolukorda riigis puudutav info on kättesaadav http://bit.ly/ParnuHaridusEriolukord

Esmaspäev, 15. aprill
Kell 10.10 külastab kooli Pärnu Pöialpoisi Lasteaia vanem rühm. Kaasatud tund 1. ja 2. klassi õpilastega.
Kell 14.30 koolidevaheline keemiaviktoriin Pärnu Mai Koolis. Osaleb 8.b klassi võistkond.

Teisipäev, 16. aprill
6.a, 7., 8.b ja 8.c klasside õpilased teadusfestivalil Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Väljasõit kooli juurest kell 7.30.
Kell 10.30 1. klasside õpilased külastavad Pärnu Raeküla Lasteaeda.

Kolmapäev, 17. aprill
Kell 13.00-15.00 6.a ja 7. klasside võistkond põhikooli nutivõistlusel Pärnu Ülejõe Põhikoolis

Kell 15.30 külastavad 5.a klassi õpilased Politsei- ja Piirivalvekolledži Paikuse õppeüksust

Neljapäev, 18. aprill
Kell 8.30 maastikumäng "Lembitu retk" Muhu Põhikoolis. Osaleb 8.a klassi võistkond.
Kell 12.45-14.45 5.b klassi tüdrukud Raba 5 rulapargis


Reede, 19. aprill 
Õpilastel algab koolivaheaeg
19.04-28.04.2019

Õpilastel koolivaheaeg 22.-28.04.2019

Esmaspäev, 22. aprill
Kell 10.30-14.00 Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis 12. hariduskonverents „Tõhusa õppimise strateegiad“. Osalevad kõik õpetajad.
Kell 12.30 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis

Teisipäev, 23. aprill
Kell 10.00-16.00 kogemuspäev Pärnu Koidula Gümnaasiumis. Osalevad kõik õpetajad.

Kolmapäev, 24. aprill
Kell 8.30 infotund õpetajatele väikeses saalis
Kell 10.30 koolituspäev "Digiseadmete kasutamine õppetöös" Laulasmaa ja Muhu kooli õpetajatega Raeküla koolis.

17. aprillil Pärnu Ülejõe Põhikoolis toimunud Pärnu linna põhikoolide nutivõistlusel saavutasid õpilased suurepärased tulemused. 5.-6. klasside arvestuses saavutasid 6.a klassi õpilased Jaan Aiaots, Olavi Lumberg ja Martin Mäe II koha. 7.-9. klasside arvestuses tunnustati parimaks internetiohutuse tundjaks 7. klassi õpilane Rauno Laas. Palju õnne!
Õpilasi juhendasid õpetaja Aeliita Kask ja arendusjuht Marjaliisa Umb.

IMG 20190418 111043 Large

Esmaspäev, 8. aprill
Kell 12.45-14.45 8.b ja 8.c klasside tüdrukud Raba 5 rulapargis
Kell 14.00 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis
Kell 17.30 Erasmus+ vanemate koosolek (Kiil, Saksamaa õpilasvahetus), väikeses saalis


Teisipäev, 9. aprill
Kell 8.45-10.45 3.b klassi õpilased Raba 5 rulapargis 
Kell 9.50 õpilasesinduse üldkoosolek, väikeses saalis

Kell 12.45-14.45 3.c klassi õpilased Raba 5 rulapargis 


Kolmapäev, 10. aprill
Kell 10.10 külastab kooli Pöialpoisi lasteaia vanem rühm. Kaasatud tund 1. ja 2. klasside õpilastega.
Kell 10.45-12.45 2.c klassi õpilased Raba 5 rulapargis
Kell 12.30 3.b klassi õpilased Pernova hariduskeskuse praktikumis "Kompass ja ilmakaared“
Kell 13.05-13.50 loeng "Kehahoid õppimisel ja igapäeva tegevustel" 6.a ja 6.b klasside õpilastele teaduspäeva raames, väikeses saalis

Kell 14.00-14.45 loeng "Kes on põlisrahvad. Keelte elu ja surm" 8.a, 8.b ja 8.c klasside õpilastele teaduspäeva raames, väikeses saalis
Kell 15.00 infotund õpetajatele, väikeses saalis

Neljapäev, 11. aprill
Inglise keele tundides viibivad Euroopa Vabatahtliku teenistuse noored Viljandist
Kell 12.00 koolidevahelised teatejooksuvõistlused Pärnu Spordihallis. Osalevad 1.a ja 1.b klasside võistkond
Kell 12.30 3.c klassi õpilased Pernova hariduskeskuse praktikumis "Kompass ja ilmakaared“
Kell 12.45-15.00 5.a klassi õpilased Raba 5 rulapargis
Kell 13.00 koolidevahelised teatejooksuvõistlused Pärnu Spordihallis. Osalevad 2.a ja 2.b klasside võistkond

Reede, 12. aprill
Kell 8.45-10.45 7. klassi tüdrukud Raba 5 rulapargis
Kell 10.45-12.45 1.a klassi õpilased Raba 5 rulapargis
Kell 12.45-14.45 2.b klassi õpilased Raba 5 rulapargis
Kell 14.00 Raeküla kool otsib TALENTE, väikeses saalis

Esmaspäev, 1. aprill
Kell 14.00 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis

Teisipäev, 2. aprill
Kell 08.00 õppereis teaduskeskusesse AHHAA (9. klassi võistkond) teater Endla eest
Kell 08.50 õpilasesinduse koosolek

Kolmapäev, 3. aprill
Kell 09.05-12.00 digipädevuse katseline tasemetöö 9. klassi õpilastele arvutiklassis
Kell 10.00 6.-8. klasside tantsurühma II eelproov ja ettetantsimine Mai koolis
Kell 12.00-14.00 3.a klassi õpilased Pernova hariduskeskuse praktikumis "Ilmakaared ja kompass"

Kell 12.00-16.00 töö- ja karjäärimess Pärnu Kontserdimajas

Neljapäev, 4. aprill
4.a ja 5.a klassi võistkond Tallinnas Rimi jalgpalli osavusfestivali finaalvõistlusel
Kell 12.00 mudilaskoori II eelproov ja ettelaulmine Pärnu Kontserdimajas
Kell 12.45-15.00 4.a klassi poisid "Raba 5" rulapargis


Reede, 5. aprill
Pärnu päeva tähistamine eriplaani alusel 
Kell 09.50 2019 sammu südame heaks 7.-9. klasside õpilastele 
Kell 10.10-12.00 „Kaitse end ja aita teist“ projekti loeng 6.a klassi õpilastele
Kell 12.15 politsei loeng interneti turvalisusest 4.a, 5.a ja 5.c klasside poistele

PÄRNU PÄEV 5. aprillil Raeküla Koolis

Esmaspäev, 16. aprill
Kell 10.00 9. klasside loodusteaduste test arvutiklassis
Kell 10.00 8. klassi õpilased Valgas võistlusel "Eesti parim minifirma 2018"
Kell 12.15 noorsoopolitsei loeng 6. klassi õpilastele
Kell 13.00-15.00 Pärnu koolide 5.-8.klassi õpilaste nutivõistlus Vanalinna Põhikoolis. Osalevad 6. ja 7.a klassi õpilased
Kell 13.30 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis

Teisipäev, 17. aprill
Kell 12.30-14.00 1.a klassi õpilased Pernova hariduskeskuse praktikumis "Organismide rühmad"

Kolmapäev, 18. aprill
Pärnumaa laulupeo "Õnn on peidus minu kodus" ühisproov Mai koolis:

Kell 8.45-10.15 poistekooride liigilaulud ja ühendkoor
Kell 9.45-11.00 ühendkoor ja lasteaedade liigilaulud
Kell 11.10-12.30 mudilaskooride liigilaulud ja ühendkoor
Kell 12.00-13.30 ühendkoor ja lastekooride liigilaulud
Kell 09.50 õpilasesinduse juhatuse koosolek ruumis C3a

Kell 12.15 jalgratturi juhilubade teooria- ja sõidueksam 4. klassidele
Kell 12.30-14.00 1.b klassi õpilased Pernova hariduskeskuse praktikumis "Organismide rühmad"
Kell 15.00 digitund õpetajatele arvutiklassis

Neljapäev, 19. aprill
Rahvusvaheline jalgrattapäev. Tule täna kooli jalgrattaga!
Kell 10.10 kirjandusmängu 3.voor „Muinaslood ja pärislood“ 2.-4. klassi õpilastele
Kell 12.30-14.00 1.c klassi õpilased Pernova hariduskeskuse praktikumis "Organismide rühmad"
Kell 12.30-14.00 7.a klassi õpilased Pernova hariduskeskuse praktikumis "Veeanalüüs"

Kell 13.00 mälumängusari "EV-100!" VIII voor 5.-9. klassi õpilastele väikeses saalis

Reede, 20. aprill
Kell 10.55 keemiakatsed III kooliastme huvilistele ruumis C8
Kell 20.00 heategevuslik noorteõhtu Raeküla vanakooli keskuses

Koolivaheaeg 21. aprill kuni 1. mai 2018. a

Esmaspäev, 23. aprill
Kell 10.00 11. hariduskonverents "Kas hea kool on kõigile hea kool?" Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli aulas

Teisipäev, 24. aprill
Kell 08.30 arenguseminar õpetajatele väikeses saalis

Kolmapäev, 25. aprill
Kell 07.30 õppepäev õpetajatele Tallinnas
Kell 13.00 3.a ja 3.b klassi õpilased Pärnu kontserdimajas vaatamas balletti "Uinuv kaunitar"

Esmaspäev, 09. aprill
Kell 12.15 Päästeameti esindaja loeng 6. klassile ruumis muusikaklassis

Kell 13.30 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis, külas Melliste algkool-lasteaia direktor

Teisipäev, 10 aprill
Kell 08.45 6. klassi õpilased Tallinnas teatris NUKU vaatamas etendust „Väike Gavroche“
Kell 11.00 2.b klassi õpilased külastamas Pärnu päästekomandot

Kell 12.00 1.a ja 1.c klassi õpilased teatris Endla vaatamas kontsert-etendust "Klaveriloomad. Elu muusikas"
Kell 12.30-14.00 5.b klassi õpilased Pernova hariduskeskuse praktikumis "Päikesesüsteemi planeedid"
Kell 13.00-15.00 Tartu Ülikooli teadlaste põnevad loengud 7.a, 7.b, 7.c ja 8. klassi õpilastele väikeses saalis
Kell 18.00 koosolek Peterburgi reisivate laste vanematele arvutiklassis

Kolmapäev, 11. aprill
Kell 9.50 õpilasesinduse juhatuse koosolek ruumis huvijuhi kabinetis

Kell 10.00-11.00 9.b klassi õpilased teadusnädala raames Raeküla lasteaias tegemas keemiakatseid
Õpilased Pärnu Spordihallis koolidevahelisel teatejooksu võistlustel: 
1.a ja 1.b klassi õpilased kell 12.00-13.00;
2.a klassi õpilased kell 13.00-14.00;
3.a, 3.b ja 3.c klassi õpilased kell 14.00-15.00.
Kell 15.00 infotund õpetajatele väikeses saalis
Kell 17.30 Raeküla kooli XXIII solistide konkurss väikeses saalis. Ootame kaasa elama kõiki õpilasi ja õpetajaid!

Neljapäev, 12. aprill
Kell 12.00-15.00 Pärnu koolide 2.-4.klassi õpilaste nutivõistlus Vanalinna Põhikoolis
Kell 12.05 2018 SAMMU SÜDAME HEAKS

Laupäev, 14. aprill
Kell 11.00 Eesti II lahtised meistrivõistlused linetantsus Uulu kultuuri- ja spordikeskuses, osalevad ka 4.b klassi võistkond

 Esmaspäev, 02. aprill
Kell 08.00 2.a klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Tagasisõit koolibussiga kell 09.15
Kell 08.45 2.b klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Tagasisõit koolibussiga kell 10.00
Kell 13.00 2.c klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Väljasõit kooli eest koolibussiga kell 12.45
Kell 12.15 esmaabikoolitus 6. klassi õpilastele väikeses saalis

Teisipäev, 03. aprill

Kell 12.30-14.00 1.a klassi õpilased Pernova hariduskeskuse praktikumis "Avastusretk-planeedid ja Päike"

Kolmapäev, 04. aprill
Kell 08.00 2.a klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Tagasisõit koolibussiga kell 09.15 
Kell 08.45 2.b klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Tagasisõit koolibussiga kell 10.00
Kell 09.50 õpilasesinduse juhatuse koosolek ruumis C3a
Kell 13.00 2.c klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Väljasõit kooli eest koolibussiga kell 12.45
Kell 14.30 keemiaviktoriin Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis. Osalevad 8. klassi õpilased.
Kell 15.00 erakorraline õppenõukogu ruumis B1

Kell 15.00 digitund õpetajatele arvutiklassis
Kell 16.00 Raeküla kooli talentide konkurss väikeses saalis

Neljapäev, 05. aprill
Kell 12.30-14.00 4.b klassi õpilased Pernova hariduskeskuse praktikumis "Maavarad Eestis"

Kell 18.00 Raeküla, Laulasmaa ja Muhu koolide ühiskontsert Muhu Põhikoolis. Väljasõit kooli juurest kell 13.45 (tagasi umbes kell 22.00)

Reede, 06. aprill
Rahvusvaheline spordipäev
Kell 08.00 2.a klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Tagasisõit tellitud bussiga kell 09.15
Kell 08.45 2.b klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Tagasisõit tellitud bussiga kell 10.00
Kell 09.50 korvivisked võimlas 3.-5. klassidele
Kell 10.55 korvivisked võimlas 6.-9. klassidele

Kell 13.00 2.c klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Väljasõit kooli eest koolibussiga kell 12.45

Pühapäev, 8. aprill

Pärnu päev 

Esmaspäev, 26. märts
Kell 08:00 2.a klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Tagasisõit koolibussiga kell 09.15
Kell 08.45 2.b klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Tagasisõit koolibussiga kell 10.00
Kell 13.00 2.c klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Väljasõit kooli eest koolibussiga kell 12.45

Teisipäev, 27. märts
Infominutid õpilastele I korruse fuajees:
Kell 10.10 1.-3. klassid
Kell 11.15 4.-6. klassid
Kell 12.15 7.-9. klassid
Kell 10.50 Tõstamaa Keskkooli õppimisvõimaluste tutvustamine 9. klassi õpilastele väikeses saalis
Kell 11.00 korvpallivõistlused Pärnu Spordihallis, osalevad 7.a ja 7.c klassi õpilased
Kell 11.15 teatripäev 8. klassiga väikeses saalis
Kell 12.30-14.00 6. klassi õpilased Pernova hariduskeskuse praktikumis „Maavarad Eestis“
Kell 13.30 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis
Kell 16.00-18.00 õpilaste esindajate õhtu (1.-9. klassid) väikeses saalis
Kell 18.00 5.d klassi lastevanemate koosolek ruumis B9

Kolmapäev, 28. märts
Raamatukogus raamatunäitus „Kunstiraamatuid kooli raamatukogus“
Kell 08:00 2.a klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Tagasisõit koolibussiga kell 09.15 
Kell 08.45 2.b klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Tagasisõit koolibussiga kell 10.00
Kell 12.00 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, 4.c, 5.a, 5.b, 4.d/5.c ja 5.d klassi õpilased kinos Apollo vaatamas filmi "Seltsimees laps"
Kell 13.00 2.c klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Väljasõit kooli eest koolibussiga kell 12.45
Kell 15.00 infotund õpetajatele väikeses saalis

Neljapäev, 29. märts
Kell 12.30-14.00 4.b klassi õpilased Pernova hariduskeskuse praktikumis „Turbasammal ja turvas“

Reede, 30. märts
Suur reede

Teisipäev, 2. mai
Kell 11.50 purjetamiskursus 4.c klassi õpilastele Pärnu Jahtklubis, buss nr 14 väljub Olevi peatusest kell 11.22
Kell 12.00 digivahetund õpetajatele ruumis B3
Kell 13.30 purjetamiskursus 4.b klassi õpilastele Pärnu Jahtklubis, buss nr 14 väljub Olevi peatusest kell 13.02
Kell 15.00 HITSA koolitus õpetajatele ruumis B3

Kolmapäev, 3. mai
Kell 12.30 õppeprogramm "Tiigipüük" 7.b klassi õpilastele Pernovas

Neljapäev, 4. mai
Kell 10.10 Päästeameti veeohutuse koolitus 1.c klassi õpilastele
Kell 12.50 purjetamiskursus 4.a klassi õpilastele Pärnu Jahtklubis, buss nr 14 väljub Olevi peatusest kell 12.22

Reede, 5. mai
Kell 18.00 Raeküla kooli tantsupidu Vanakooli keskuses 

Avatud Laulasmaa, Muhu ja Raeküla koolide õpilastööde rändnäitus - palun tutvu ka Sina!

Esmaspäev, 24. aprill
Kell 9.00 lastekoori II eelproov ja ettelaulmine Pärnu Kontserdimajas

Kell 9.50 õpilasesinduse koosolek
Kell 13.30 juhtkonna nõupidamine kabinetis B12

Teisipäev, 25. aprill
Kell 8.10 esmaabi koolitus 6. klassidele väikeses saalis

Kell 9.00 poistekoori II eelproov ja ettelaulmine Pärnu Kontserdimajas
Kell 11.15 purjetamiskursus 4.c klassi õpilastele väikeses saalis
Kell 13.30 purjetamiskursus 4.b klassi õpilastele Pärnu Jahtklubis, buss nr 14 väljub Olevi peatusest kell 13.02, õpilasi saadab õp Liivi Alekõrs

Kolmapäev, 26. aprill
Raamatu ja roosi päev! Kooli raamatukogu ootab raamatuid, teatmeteoseid või arendavaid lastemänge!
Kell 12.10 2017 sammu oma südame heaks - osalevad kõik kooli õpilased ja õpetajad!
Kell 15.00 infotund õpetajatele väikeses saalis


Neljapäev, 27. aprill
Kell 12.00 jutuvestjate konkurss Kuninga Tänava Põhikooli saalis
Kell 12.50 purjetamiskursus 4.a klassi õpilastele Pärnu Jahtklubis, buss nr 14 väljub Olevi peatusest kell 12.22, õpilasi saadab õp Pille Nurk
 

Ilusat koolivaheaega!

Esmaspäev, 17. aprill
Kell 10.00-15.00 Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli 10. hariduskonverents "Kuidas toetada õpetajat tema
rolli muutuses läbi nüüdisaegse õpikäsitluse?"

Kell 10.00 proovikirjand 9. klassi õpilastele (soovijatele) ruumis C2

Teisipäev, 18. aprill
Kell 09.00-12.00 koolitus kogu personalile väikeses saalis
Kell 12.30 infotund õpetajatele väikeses saalis
Kell 15.00 juhtkonna nõupidamine ruumis B12

Neljapäev, 20. aprill
Kell 10.00-12.30 HITSA koolitus õpetajatele "Õpikeskuse ja hindamise kujundamine digiajastul" ruumis B3

23.-29.04.2017 osalemine haridusprogrammi Erasmus+ rahvusvahelise koolide vahelise
koostööprojekti „Noored ja tervislikud käitumisharjumused“ õppimis- ja õpetamisürituse
seminaril Kielis, Saksamaal

Esmaspäev, 10. aprill
Kell 9.50 õpilasesinduse koosolek ruumis C3a

Teisipäev, 11. aprill
Kell 8.30 3.a klassi õpilaste õppekäik Maarja Magdaleena Gildisse

Kell 9.50–11.20 4.c klassi segarühma II eelproov ja ettetantsimine Pärnu Mai Kooli aulas
Kell 10.00 teaduspäeva loeng 8.a ja 8.b klassi õpilastele "Mälu ja õppimine" ruumis C8 
Kell 10.00 teaduspäeva loeng 7.a ja 7.b klassi õpilastele "Vikipeedia töötuba" ruumis A11
Kell 11.00–12.30 3.a ja 3.c klassi segarühma II eelproov ja ettetantsimine Pärnu Mai Kooli võimlas
Kell 12.05 4.e klassi õpilased
ekskursioonil Pärnu vanalinnas ning batuudikeskuses UP

Kolmapäev, 12. aprill
Kell 10.10–12.00 päästekoolitus KEAT projekti raames 6. klasside õpilastele väikeses saalis
Kell 15.00 infotund õpetajatele väikeses saalis
Kell 17.00 purjetamise kursust tutvustav koosolek 4.a, 4.b ja 4.c klassi lastevanematele II korruse fuajees
Kell 18.00 Raeküla kooli kooride kontsert Vanakooli keskuses

Neljapäev, 13. aprill
Kell 9.00 mudilaskoori II eelproov ja ettelaulmine Pärnu Kontserdimajas
Kell 17.00 Erasmus+ Kiili sõitvate õpilaste vanemate koosolek B1

Esmaspäev, 3. aprill
SÜDAMEKUU STEND: Liikumise suurendamine ja magusa söömise vähendamine
Kell 9.50 õpilasesinduse koosolek
Kell 10.30 vabariiklik finaalvõistlus Valgas "Eesti parim minifirma 2017", osalevad minifirmad JAKAMI, Kuulsus Karbis ja Lustakad Seebid
Kell 12.00 digivahetund (teema Canva) õpetajatele ruumis B3
Kell 13.30 juhtkonna nõupidamine kabinetis B12

Teisipäev, 4. aprill
Kell 10.00 võimlemisrühmade eelproov Koidula Gümnaasiumis, osaleb 4.b klassi rühm
Kell 12.00 võimlemisrühmade eelproov Koidula Gümnaasiumis, osaleb 9. klassi rühm
Kell 12.00 digivahetund (teema Canva) õpetajatele ruumis B3
Kell 15.00 Gulliveri mängu II eelvoor Endla teatri sammassaalis, osaleb 4.c klassi võistkond

Kolmapäev, 5. aprill
Kell 08.10–09.50 KEAT projekti koolitus 6.a ja 6.c klassi õpilastele ruumis B2

Kell 10.00 Pärnu Linnaorkestri kontserdi MEIE tutvustus väikeses saalis 8.a, 8.b ja 9. klassi õpilastele
Kell 10.10–12.00 KEAT projekti koolitus 6.b klassi õpilastele ruumis B2
Pärnu koolinoorte kombineeritud teatevõistlused 1.-3. klasside õpilastele Pärnu Spordihallis:
Kell 12.15 1. klassid
Kell 13.00 2. klassid
Kell 13.45 3. klassid
Kell 15.00 digitund õpetajatele ruumis B3

Neljapäev, 6. aprill
Rahvusvaheline spordipäev 
– aktiivsed vahetunnid

Kell 11.15 õp Piret Oitsalu avatud klassijuhatajatund "Kiusamisest vaba kool"

Reede, 7. aprill
Maailma tervisepäev 
– aktiivsed vahetunnid
Kell 12.20 lastekoori proov ruumis C3

Laupäev, 8. aprill
Pärnu Päev 2017 Pärnu Raeküla Koolis

Pärnu koolinoorte kombineeritud teatevõistlustel

I KOHT

 1. Marko Mardiste                   3.a kl.
 2. Reigo Lehtsaar                      3.a kl.
 3. Mairon Lelov                        3.a kl.
 4. Joosep Limberk                     3.a kl.
 5. Martin Neppo                       3.a kl.
 6. Laura Sõstar                          3.b kl.
 7. Brith Eliis Tähiste                  3.b kl.
 8. Elisabet Smirnov                  3.b kl.
 9. Kadi Lõhmus                         3.a kl.
 10. Ragne Pootsik                       3.c kl.
 11. Carmel – Eliise Vuht             3.a kl.
 12. Mattias Mägi                        3.a kl.

PALJU  ÕNNE!

1 Large

2 Large

28. veebruaril külastasid meie kooli õpetajad Haabneeme kooli. Koolis tervitas õpetajaid  direktor Sirje Toomla, kes andis ülevaate kooli saamisloost, tutvutas kooli õppekorraldust ja  kooli struktuuri.