Esmaspäev, 18. jaanuar
Kell 10.45-11.05 õpilasesinduse juhatuse koosolek õpikeskuses.
Kell 13.10 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis.
Kell 19.00 6.a, 6.b ja 7.b klasside õpilased Endla teatris vaatamas etendust "Kuidas minust sai narkomaan".


Teisipäev, 19. jaanuar
Kell 13.30 mõttespordi olümpiaadi II etapp - kabeturniir, ruumis B1.

Kolmapäev, 20. jaanuar
Kell 14.45 õpilasesinduse 3. üldkoosolek väikeses saalis. 

Neljapäev, 21. jaanuar
Kell 09.00 sõidavad 2.a ja 2.b klasside õpilased õppekäigule C. R. Jakobsoni talumuuseumisse, kus kell 10.00-13.00 osalevad õppeprogrammis „Eesti toidu aastaring talus“, „Talulapse tegemised“. Rahastatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt.

Laupäev, 23. jaanuar
Kell 10.00 keemiaolümpiaadi piirkonnavoor Pärnu Koidula Gümnaasiumis.

 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele taastub 25. jaanuarist kõigis Harjumaa ja Ida-Virumaa haridusasutustes kontaktõpe. 18. jaanuarist on Harjumaal ja Ida-Virumaal huvitegevus ja -haridus, noorsootöö, täienduskoolitus ja -õpe sisetingimustes lubatud individuaalselt koos juhendajaga.

Teistes maakondades taastus kontaktõpe 11. jaanuarist. Sisetingimustes on huviharidus ja –tegevus, noorsootöö, täienduskoolitus ja -õpe ning sport lubatud kuni 10 osalejaga.

  • Valitsuse korraldus avaldatakse pärast allkirjastamist kriis.ee lehel.
  • Kõik haridusvaldkonna soovitused ja juhendid ning olulised kontaktid leiate www.hm.ee/koroona

Õppekorralduslike otsuste tegemise pädevus on jätkuvalt koolil. Olukorras, kus kontaktõpe on valitsuse otsusega taastatud, peab distantsõppele minek olema põhjendatud ning seda ei saa teha kergekäeliselt. Et saata näiteks kogu õppeasutus või suur osa õpilastest distantsõppele tervise ja turvalisuse kaitseks, peab olema vastav alus toodud kooli kodukorras. Kohalikul omavalitsusel ei ole pädevust distantsõppele minemise otsustamiseks. Ei Haridus- ja Teadusministeerium ega haridusasutused ei ole tervisekaitse eksperdid, mistõttu palume jätkuvalt, et tervise kaitseks distantsõppele minek oleks kooskõlastatud Terviseametiga.

Üld-, kutse- ja kõrgharidus

Kõigis maakondades peale Harjumaa ja Ida-Virumaa taastus alates 11. jaanuarist nii üldharidus- kui kutse- ja kõrgkoolides kontaktõpe. Kontaktõppe puhul tuleb järgida ettevaatusabinõusid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Soovitame võimalusel nii õpetajatel kui õppijatel kanda maske. 

Huviharidus ja -tegevus, täienduskoolitus ja -õpe

Huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, sport, täienduskoolitus ja -õpe üle Eesti, välja arvatud Harjumaa ja Ida-Virumaa:

  • Siseruumides on lubatud tegevus kuni 10 osalejaga, lisaks treener või juhendaja.
  • Tagada tuleb, et ruumide täituvus ei oleks rohkem kui 50%.
  • Siseruumides läbiviidavate tegevuse puhul tuleb kanda maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
  • Välitingimustes on lubatud tegevus kuni 24 osalejaga, lisaks treener või juhendaja.
  • Nii sees kui väljas peab olema tagatud, et ei puututa kokku teiste rühmadega ning desinfitseerimisnõuete täitmine.

Üle-eestilisi piiranguid hinnatakse uuesti järgmisel nädalal.

 Noorte pressikonverents lükkub edasi

Kahjuks lükkus 15. jaanuaril toimuma pidanud noortele mõeldud haridus- ja teadusministri, sotsiaalministri ning Terviseameti pressikonverents edasi. Täname kõiki küsimuste esitajaid. Anname esimesel võimalusel teada, millal üritus toimub.

Õpilaste koolivaheaeg 23. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a

Teisipäev, 05. jaanuar
Kell 09.00 juhtkonna arenguseminar.

Kolmapäev, 06. jaanuar
Kell 09.00 arenguseminar õpetajatele muusikaklassis.

Neljapäev, 07. jaanuar
Kell 09.00 õppenõukogu koosolek arvutiklassis.
Kell 09.45 koolitus õpetajatele arvutiklassis.

Spordiklassi vastuvõtukatsetele registreerimine lingil:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwKR44pP-UbGS1_S7BP_P1qELsYsQsOMD_8IPaK2QRhtGCwA/viewform


Registreerimine lõpeb 10. veebruaril

pilt

Esmaspäev, 20. jaanuar
Kell 10.45 õpilasesinduse juhatuse koosolek ruumis C3a
Kell 12.00 6.a ja 6.b klasside õpilased Endla teatris vaatamas etendust "Pal-tänava poisid"
Kell 13.00 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis

Kolmapäev, 22. jaanuar
Kell 15.00 õppenõukogu koosolek ja infotund õpetajatele väikeses saalis

Neljapäev, 23. jaanuar

Kell 10.45 4.b klassi õpilased Pärnu Keskraamatukogus tunnis „Kuidas kasutada raamatukogu“ ja Nukitsa konkursi jaoks raamatu valimisel. Kell 12.00 osaletakse Tšehhi kunstniku Denisa Proškova illustratsioonide näituse avamisel

Hõiva

Esmaspäev, 13. jaanuar
Kell 10.45 õpilasesinduse üldkoosolek väikeses saalis
Kell 13.00 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis

Neljapäev, 16. jaanuar
Raamatukogus raamatunäitus "Sada küsimust ja vastust"

Laupäev, 18. jaanuar
Kell 10 Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor Koidula gümnaasiumis
Kell 11.00 perepäev sügisel kooli tulevate lastele ja nende vanematele väikeses majas (Lembitu 1a)

plakat

Esmaspäev, 06. jaanuar
Kell 13.00 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis
Kell 14.00 9. klasside õpilastel kohtumine Pärnu Koidula Gümnaasiumi direktoriga väikeses saalis

Kolmapäev, 08. jaanuar
Kell 15.00 infotund õpetajatele väikeses saalis

Reede, 10. jaanuar

Kell 12.00 võrkpalli pallilahing Pärnu Spordihallis, osaleb 3. klasside poiste võistkond
Kell 13.00 võrkpalli pallilahing Pärnu Spordihallis, osaleb 3. klasside tüdrukute võistkond

Robootikanädal 21.-25.01.2019

Esmaspäev, 21. jaanuar
Kell 08.10 5.d/6.c klassil robootikatund Ozobot robotitega
Kell 09.05 5.c klassil robootikatund MakeyMakey robotitega
Kell 14.00 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis
Kell 14.35-16.00 5.d/6.c klassi õpilased Apollo kinos vaatamas filmi "Lotte ja kadunud lohed"

Teisipäev, 22. jaanuar
Kell 09.05 3.a klassil robootikatund Ozobot robotitega
Kell 10.10
 1.b klassil robootikatund Ozobot robotitega
Kell 11.15 4.c klassil
 robootikatund MakeyMakey robotitega

Kolmapäev, 23. jaanuar
Kell 10.10 5.a klassil robootikatund MakeyMakey robotitega
Kell 11.15 3.c klassil robootikatund Ozobot robotitega
Kell 17.00-18.00 Delta Kappa Gamma Pärnu Beetade kogunemine- robootika tutvustamine A7

Neljapäev, 24. jaanuar
Kell 09.05 1.a klassil robootikatund Ozobot robotitega
Kell 09.05 3.b klassil robootikatund MakeyMakey robotitega
Kell 11.15 hariduslike erivajadustega õpilaste õppe tugivõrgustiku koosolek ruumis C12
Kell 11.15 2.b klassil robootikatund BeeBot robotitega
Kell 12.15 5.b klassil robootikatund MakeyMakey robotitega
Kell 12.30-14.00 6.a klassi õpilased osalevad Pernova hariduskeskuses õppeprogrammis "Eesti kivimid"


Reede, 25. jaanuar 
Kell 08.10 8.c klassil robootikatund Edison robotitega
Kell 09.05 6.a ja 6.b klassi matemaatika I grupil robootikatund Edison robotitega
Kell 10.10 8.a ja 8.b klassi matemaatika I grupil robootikatund Edison robotitega
Kell 11.15 8.a ja 8.b klassi matemaatika II grupil robootikatund Edison robotitega
Kell 11.15 6.a klassil robootikatund MakeyMakey robotitega 
Kell 12.00 4.a, 4.b, 4.c klasside võistkond 4. klasside inglise keele ristsõnade lahendamise võistlusel Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis
Kell 12.15 7. klassil robootikatund Edison robotitega
Kell 12.15 6.b klassil robootikatund BeeBot robotitega
Kell 12.15 2.c klassil robootikatund Ozobot robotitega
Kell 12.30-14.00 5.a klassi õpilased osalevad Pernova hariduskeskuses õppeprogrammis "Puuliikide tundmaõppimine" 

https://www.huvitavkool.ee/2019/01/parnu-raekula-kool-alustas-1-klassides.html?fbclid=IwAR3PVPkUcyqALfC5hTCu5rzeTgYp9Zjmnq2uTnaIeyRvUU8oZy5MjJaLSdQ

Pärnu Raeküla Kool alustas 1. klassides projektõppega
Pärnu Raeküla Kool on alati soosinud uuenduslikke ja mitmekülgseid õpimeetodeid. Huvitav õppimine on põnev protsess nii õpetajale kui ka õpilasele. Selleks, et rakendada uuenduslikke ja tänapäevaseid õppemeetodeid ja –vahendeid, on esmalt hea vaadelda parimaid praktikaid nii Eestis kui ka kaugemal.

2017. aasta sügisvaheajal külastas 9-liikmeline koolikollektiiv Barcelona piirkonna koole, et vaadelda ja kogeda muutunud õpikäsituse rakendamist seal. Kõige rohkem avaldas meile muljet sealne projektõppe rakendamine juba varases koolieas (Hispaanias alustatakse kooliteed 3-4 aastaselt). Saades innustust ja julgust sealsest põnevast tegutsemisest, alustasime käesoleval õppeaastal projektõppe rakendamisega oma kooli esimestes klassides. Õppeaasta jooksul viiakse läbi viis ainete ülest projekti, kus põhiteemaks on loodus. Lähtudes teemast, on lõimitud erinevad tegevused (laulmine, voltimine, joonistamine, pildistamine, vaatlemine, jälgimine jne).

Esimese projekt viisime läbi septembris ning läbivaks teemaks oli „Sügis“. Tehti fotosid kaunitest sügishetkedest. Fotodele püüti linde, loomi ja seenekorvi pistmise eel ka priskeid seeni. Ülesvõtetest sündis Lembitu tänava õppehoonesse sügisnäitus. Klassiruumidki oli hõivanud sügistemaatika, sest teemat käsitleti kõikides tundides. Lõpetuseks liitusid lapsed ka kooli poolt algatatud traditsiooniga ning istutasid lillesibulaid, et kevadel rohkelt silmailu oleks.

Raeküla Kooli õpilaste osalemine
RMK Kabli külastuskeskuse
programmis "Sügis linnuriigis"

Teine teema, millele keskenduti, oli „Linnud“. Sügis on ju lindude rändeteele asumise aeg ning looduse talveks valmistumise algus. Teema oli lastele tuttav, sest selles vanuses lapsed on varasemalt juba lindudest lugenud, kuulanud jutte ja seadnud ritta luuleridu. Projektõpe annab õpetajatele võimaluse kasutada erinevaid õppemeetodeid: õuesõpe, paaristöö ja grupitöö.
Tore on ka see, et saab liituda käimasolevate üleriigiliste või piirkondlike projektidega. Antud linnuprojekti raames liitusime “Balsnacki“ linnuprojektiga ning kasutasime RMK poolt pakutavaid õppeprogramme. Raeküla kooliuusikud külastasid RMK Kabli külastuskeskust ning said lisateadmisi lindude kohta programmist „Sügis linnuriigis.“

Lindudele toidumajade meisterdamine
Raeküla Koolis

Koolisiseselt toimus linnumajade ja lindude toidumajade meisterdamine koos peredega ning oli näitus päeva raames valminud ühisloomingust. Loojatel oli lisaks rikkalikule fantaasiale praktilist meelt, au sees olid taaskasutuse võimalused. Nii kasutati söögimajade ehitamiseks kanalisatsioonitorusid, lillepotte, lilleampleid, pudeleid, piimapakke kui ka puiduülejääke. Lisaks kooliõuele said ka õpilaste koduõued varustatud lindude toidumajadega, et lapsed saaksid lindudele talvel lisatoitu pakkuda. Tööõpetuse tunnis valmisid lindudele rasva-seemne maiuspalad, mis leidsid koha klasside akende all puudel, et linnukesed saaksid keha kinnitada ja õppijad klassiruumist neid vaadelda. Suurt elevust on klassiruumi toonud roherähni korduvad külaskäigud.

Lisaks praktilistele tegevustele on tundidesse lõimitud teemakohased lugemistekstid ja harjutused, matemaatilised ülesanded ning kunstitundide joonistusteemad.

Lindude ja sügistemaatika käsitlemine kunstitundides,
õpilaste tööd

Käesoleval õppeaastal on ees ootamas veel kolm teemat. Järgmiseks teemaks on „Meeled“, millele keskendutakse uue aasta alguses kui lapsed vaheajalt kooli saabuvad. Kevadeks on kavandatud veel „Ained – tahked ja vedelikud“ ja „Loomad – nii kodu- kui ka metsloomad“.

Teemade terviklik käsitlemine on hea võimalus õpetajatel omavahel koostööd teha ning aidata kaasa sellele, et õpilastel tekiks terviklik arusaam erinevatest teemadest ja oleksid selged seosed päriseluga. Väärtuslikud on ka koostööoskused, mida õpilased omandavad paaris- ja rühmatööde raames. Raeküla Kooli kogemusele tuginedes võib öelda, et õpilased naudivad sellist lähenemist, kus saavad ise uurida, katsetada, läbi proovida ja kogeda.

Kaja Lillipuu
Pärnu Raeküla kooli 1. klassi õpetaja

 

Esmaspäev, 14. jaanuar
Kell 14.00 arengukava seminar juhtkonna liikmetele direktori kabinetis 

Teisipäev, 15. jaanuar
Kell 12.00-15.00 arengukava seminar juhtkonna liikmetele direktori kabinetis 
Kell 17.30-19.00 hoolekogu koosolek väikeses saalis

Kolmapäev, 16. jaanuar
Raamatunäitus raamatukogus "Sada küsimust ja vastust"
Kell 15.00 infotund õpetajatele väikeses saalis

Neljapäev, 17. jaanuar
Kell 11.15 Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe tugivõrgustiku koosolek ruumis C12

Reede, 18. jaanuar

töö

EV100: söögivahetundide ajal Eesti filmide vaatamine väikeses saalis

Esmaspäev, 29. jaanuar
Väikeses saalis film A. H. Tammsaare "Kõrboja peremees" söögivahetundide ajal
Kell 13.30 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis

Teisipäev, 30. jaanuar
Väikeses saalis film A. H. Tammsaare "Kõrboja peremees" söögivahetundide ajal
Kell 09.30-11.00 võtavad 2.a klassi õpilased osa Pernova hariduskeskuse praktikumist „Organismide rühmad“
Kell 12.30 rahvastepalli võistlused Pärnu Spordihallis. Osalevad 4.a, 4.b ja 4.c klassi tüdrukud.
Kell 14.15 võõrkeelte võistlussari Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis 8.-9. klassidele (saksa keel - varia)

Kolmapäev, 31. jaanuar
Kell 09.30-11.00 võtavad 4.d/5.c, 5.d ja 5.e klassi õpilased osa Pernova hariduskeskuse praktikumist „Turbasammal ja turvas“
Kell 12.30-14.00 võtavad 3.a klassi õpilased osa Pernova hariduskeskuse praktikumist „Ilmakaared, kaart ja kompass“
Kell 12.30 rahvastepalli võistlused Pärnu Spordihallis. Osalevad 4.a ja 4.b klassi poisid.
Kell 15.00 infotund õpetajatele väikeses saalis

Neljapäev, 1. veebruar
Kell 12.30-14.00 võtavad 3.c klassi õpilased osa Pernova hariduskeskuse praktikumist „Ilmakaared, kaart ja kompass“

 

EV100: söögivahetundide ajal Eesti filmide vaatamine väikeses saalis

Esmaspäev, 15. jaanuar
Raamatunäitus raamatukogus "Sada küsimust ja vastust"
Kell 08.15-09.00 3.c klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis
Kell 09.05 ajalooolümpiaadi koolivoor 6.-9. klassi õpilastele ruumis B2
Kell 11.00 4.d/5.c ja 4.a klassi õpilased Endla teatris vaatamas etendust "Vai-vai vaene Vargamäe"
Kell 13.30 juhtkonna nõupidamine

Teisipäev, 16. jaanuar
Kell 08.00 8. ja 9.a klassi  õpilased Tartus Ettevõtluskülas
Kell 09.50-11.00 4.a klassi õpilased võtavad osa Pernova hariduskeskuse praktikumist „Mikroskoop ja rakk“
Kell 12.15 3.a klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Ujuma minnakse kella 11.40 bussiga.
Kell 13.00 3.b klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Ujuma minnakse kella 12.20 bussiga.

Kolmapäev, 17. jaanuar
Kell 08.15-09.00 3.c klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis
Kell 15.00 digitund õpetajatele arvutiklassis

Neljapäev, 18. jaanuar
Kell 12.15 3.a klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Ujuma minnakse kella 11.40 bussiga.
Kell 13.00 3.b klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Ujuma minnakse kella 12.20 bussiga.
Kell 18.00 8. klassi lastevanemate koosolek ruumis C7

Reede, 19. jaanuar
Kell 08.15-09.00 3.c klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis

Esmaspäev, 8. jaanuar
Raamatunäitus raamatukogus "Tervislikud eluviisid"
Kell 09.50 (vahetundide ajal) väikeses saalis film "Kevade"

Kell 13.30 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis


Kolmapäev, 10. jaanuar
Kell 11.15-13.05 matemaatikaolümpiaadi koolivoor 7.-9. klassi õpilastele ruumis B4

Kell 15.00 infotund õpetajatele väikeses saalis

Laupäev, 13. jaanuar
Kell 11.00 perepäev sügisel esimesse klassi õppima asuvate laste peredele

Pühapäev, 14. jaanuar
Kell 09.15 3.c klassi õpilased rahvusooper Estonias vaatamas balletti "Pähklipureja"

 

Head uut aastat kogu kooliperele! Palju toredaid ettevõtmisi, tegusaid päevi ja tublisid tulemusi!

On meie riigi 100. sünnipäeva aasta!

Koolivaheaeg: 

23. detsember 2017 - 7. jaanuar 2018

 

Alates 2017/2018. õppeaastast lähevad kõik Pärnu linna koolid üle ühtsele elektroonilisele õpilaspiletite kasutamisele.
Elektrooniline õpilaspilet on plastkaart, millel on peal õpilasest värviline pilt (suurus 3x4 cm). Ühtlasi saab õpilaspiletist ka bussikaart.
Palume kooli e-posti aadressile (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) saata digitaalne foto .jpg formaadis, mille pikslite arv on vähemalt 307x372. Foto ei tohi olla vanem kui 1 aasta.


Esmaspäev, 23. jaanuar
Linna e-õppepäev, osalevad 7. ja 8. klassi õpilased
Ligipääs materjalidele:
7. klass: https://docs.google.com/document/d/12WWEPUHYM45WolWv5NvNvvddIFsujLgbxq-1u4l8qiA/edit?usp=sharing   
8. klass: https://docs.google.com/document/d/17sbjGagTlDYDczgjdekeOGSjd5ZJ9WlxkEjbajgPw6Y/edit?usp=sharing
Kell 9.30–14.00 lastekooride I ülevaatus Pärnu Kontserdimajas


Teisipäev, 24. jaanuar
Raamatukogus uus raamatunäitus "Sada küsimust ja vastust"
Kell 8.15 2.b klassi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas
Kell 9.00 2.c klassi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas
Kell 11.00 Teaduslahingu Pärnumaa voor Koidula gümnaasiumis, osaleb 9. klassi võistkond
Kell 12.20 3. klassi tantsupeorühma ettevalmistus Vanakooli keskuses
Kell 12.30 õppeprogramm "Turbasammal ja turvas"  Pärnu Keskkonnahariduskeskuses, osalevad 5. klassi õpilased
Kell 13.15 4.c klassi tantsupeorühma ettevalmistus Vanakooli keskuses

Kolmapäev, 25. jaanuar
Kell 12.30 linna rahvastepalli võistlused 3.-4. klassi tüdrukutele Pärnu Spordihallis
Kell 14.15 võõrkeelte võistlussari Sütevaka gümnaasiumis, seekord sõnavaramängud vene keeles

Neljapäev, 26. jaanuar

Kell 8.15 2.b klassi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas
Kell 9.00 2.c klassi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas
Kell 9.30 õppeprogramm "Maavarad Eestis" Pärnu Keskkonnahariduskeskuses, osalevad 6.b klassi õpilased
Kell 9.50 õpilasesinduse koosolek ruumis C3A
Kell 12.30 linna rahvastepalli võistlused 3.-4. klassi poistele Pärnu Spordihallis

Reede, 27. jaanuar
Kell 14.00 8. klassi õpilaste uurimistööde kaitsmine ruumis A11

PÄRNU KOOLINOORTE 4. kl. RAHVASTEPALLIVÕISTLUSTEL SAAVUTAS MEIE KOOLI TÜDRUKUTE VÕISTKOND
I KOHA

VÕISTKOND MÄNGIS KOOSSEISUS:
JOHANNA KIVIMÄE 4.c kl.
MARTINA JUHANSOO 4.c kl.
BIRGITTA ANNIKO 4.a kl.
REBECA BAUMANN 4.c kl.
LUISA VAIGANOVA 4.b kl.
LISETT ILVES 4.b kl.
GRETTEL NARRUSKBERG 4.b kl.
SANDRA MILPAK 4.b kl.

P A L J U Õ N N E !!!

Rp 4.kl. T 25.01.2017 Large

Esmaspäev, 16. jaanuar
Kell 10.10 Kohtumine „Raeküla kool – 25“ RVK-s (9. klass)
Kell 11.15 7. ja 8. klasside õpilaste kogumine I korruse fuajees

Kell 12.00 digivahetund õpetajatele ruumis B9
Kell 12.15 3.a klassi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas
Kell 13.00 3.b klassi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas
Kell 13.30 juhtkonna nõupidamine kabinetis B12

Teisipäev, 17. jaanuar
Kell 8.15 2.b klassi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas

Kell 9.00 2.c klassi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas
Kell 12.00 digivahetund õpetajatele ruumis B9
Kell 14.30 Sütevaka-Varraku mälumängu 1. voor (9. kl võistkond)

Kolmapäev, 18. jaanuar
Kell 14.15 võõrkeelte võistlussari 8.-9. klassi õpilastele Sütevaka gümnaasiumis - inglise keel
Kell 15.00 infotund õpetajatele ruumis A11


Neljapäev, 19. jaanuar
Kell 8.15 2.b klassi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas
Kell 9.00 2.c klassi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas

Reede, 20. jaanuar
Kell 12.30 6. ja 7. klassi õpilased õppeekskursioonil Tallinnas

Esmaspäev, 9. jaanuar
Kell 12.00 digivahetund õpetajatele ruumis B3
Kell 12.15 3.a klassi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas
Kell 13.00 3.b klasi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas
Kell 13.30 juhtkonna nõupidamine kabinetis B12

Teisipäev, 10. jaanuar
Raamatukogus näitus "Eesti algupärast lastekirjandust"
Kell 8.15 2.b klassi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas
Kell 9.00 2.c klassi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas
Kell 12.00 digivahetund õpetajatele ruumis B3

Kolmapäev, 11. jaanuar
Kell 12.15 3.a klassi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas
Kell 13.00 3.b klasi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas
Kell 15.00 osalemine võistlusmängu „Huvitav teadus“ 3. voorus Koidula gümnaasiumis (9. klassi võistkond)

Neljapäev, 12. jaanuar
Kell 8.15 2.b klassi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas
Kell 9.00 2.c klassi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas
Kell 9.30 6.a klass Pärnu Keskkonnahariduskeskuses

Reede, 13. jaanuar
Kell 9.30 9. klassi keemiapäev Pärnu Keskkonnahariduskeskuses
Kell 12.15 3.a klassi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas
Kell 13.00 3.b klasi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas

Laupäev, 14. jaanuar
Kell 11.00 perepäev kooli tulevate laste peredele kooli väikeses õppehoones