Helkurikampaania

Esmaspäev, 16. jaanuar

Teisipäev, 17. jaanuar
Kell 09.05 lugemispädevuse test 6.a klassi õpilastele, arvutiklass. 
Kell 10.10 matemaatikapädevuse test 6.a klassi õpilastele, arvutiklass.
Kell 10.55 õpilasesinduse koosolek, C3a.


Kolmapäev, 18. jaanuar
Kell 15.00 õppenõukogu koosolek, väike saal. 

Neljapäev, 19. jaanuar
5.a, 6.a (3 tüdrukut), 6.b (4 poissi), 6.c ja 9.a klasside õpilased kehalise kasvatuse tunni raames Jõulumäe Tervisespordikeskuses suusatamas. Buss väljub kooli eest kell 09.15. Tagasi kooli ees kell 13.00.
Kell 10.00-12.00 6. ja 9. klassi ühiskonnaõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor, arvutiklass.
Kell 10.55 õpilasesinduse koosolek, C3a.
Kell 12.00 osalevad 1.-3. klasside võistkonnad võrkpalli pallilahingu võistlusel Pärnu Spordihallis. Õpilased kogunevad võistlustele minekuks suure õppehoone ette kell 11.10. Võistlustele minek kell 11.22 Olevi peatusest nr 14 bussiga.


Reede, 20. jaanuar
Kell 09.05 lugemispädevuse test 6.b klassi õpilastele, arvutiklass. 
Kell 10.10 
matemaatikapädevuse test 6.b klassi õpilastele, arvutiklass.

Laupäev, 21. jaanuar
Kell 11.00 perepäev sügisel 1. klassi tulevatele lastele ja peredele. Oodatud on kõik huvilised. Toimuvad töötoad ja vanemad saavad tutvuda kooliga. 

Esmaspäev, 09. jaanuar
Kell 10.00-13.00 on 1., 2.a ja 2.b klasside õpilased Lottemaal, kus võtavad osa jõulumaa õppeprogrammist. Väljasõit kooli juurest kell 09.30.
Kell 12.30 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis.


Teisipäev, 10. jaanuar - Kolme mereäärse kooli (Raeküla, Laulasmaa, Muhu) õpilaste kunstitööde „Püha on maa“ rändnäitus Muhu koolis
Kell 08.10 on 9.a ja 9.b klasside õpilased (registreeritud) Pärnu Koidula Gümnaasiumi tutvumispäeval.

Kell 10.55 õpilasesinduse koosolek, C3a. 

Kolmapäev, 11. jaanuar
Kell 08.10 B-võõrkeele tasemetöö kirjalik osa 9.a klassi õpilastele, arvutiklass.
Kell 10.00 B-võõrkeele tasemetöö kirjalik osa 9.b klassi õpilastele, arvutiklass.
Kell 13.00 8. klasside võistkond osaleb loodusainete võistlussarjas Põrguti Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis.


Neljapäev, 12. jaanuar
Kell 10.55 õpilasesinduse koosolek, C3a. 

Reede, 13. jaanuar

Kell 10.00-13.00 mudilaskoori õpilased laulupeo I eelproovis Pärnu Kontserdimajas.


Teisipäev, 03. jaanuar
Kell 10.00 juhtkonna arengukava seminar.

Neljapäev, 05. jaanuar
Kell 09.00 arengukava 2023-2026 seminar Tervise Paradiisi 8. korruse seminarisaalis. Peale seminari õppenõukogu koosolek.

Esmaspäev, 24. jaanuar
Kell 10.45 õpilasesinduse koosolek, C3a.
Kell 13.10 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis.


Teisipäev, 25. jaanuar
Algab 2022/2023. õppeaasta 1. klassi spordiklassi näidistreeningutele registreerimine.
Kell 17.30 hoolekogu koosolek väikeses saalis.

Kolmapäev, 26. jaanuar
Kell 15.00 infotund õpetajatele ja nõupidamine uurimistöö juhendajatele arvutiklassis.

Neljapäev, 27. jaanuar
Kell 11.05 JJ-Street näidistantsutrenn 4.-5. klasside õpilastele kooli võimlas.
Kell 12.05 JJ-Street näidistantsutrenn 6.-7. klasside õpilastele kooli võimlas.
Kell 13.05 JJ-Street näidistantsutrenn 8.-9. klasside õpilastele kooli võimlas.


Laupäev, 29. jaanuar

Kell 11.00-12.30 PEREPÄEV sügisel 1. klassi tulevatele lastele ja peredele suures õppehoones (Käo tn 4).

Esmaspäev, 17. jaanuar
Kell 09.05 Tartu Ülikooli „Digiefekt“ uuringuprojekti vaimse võimekuse e-test "Nuputamisülesanded" vaimse võimekuse e-test 6.a klassi õpilastele, arvutiklassis.
Kell 10.00 Tartu Ülikooli „Digiefekt“ uuringuprojekti vaimse võimekuse e-test "Nuputamisülesanded" vaimse võimekuse e-test 3.b klassi õpilastele, arvutiklassis
Kell 10.45 õpilasesinduse koosolek, C3a.

Kolmapäev, 19. jaanuar

Kell 11.05 ajaloo olümpiaadi piirkonnavoor (elektrooniline), väikses saalis. Osalevad olümpiaadile registreeritud 7. klassi õpilased.
Kell 13.00 3.a ja 3.b klasside võistkond Pärnu linna koolidevahelisel võrkpalli pallilahingu võistlusel Pärnu Spordihallis.
Kell 15.00
 ajaloo olümpiaadi piirkonnavoor (elektrooniline), arvutiklassis. Osalevad olümpiaadile registreeritud 9. klassi õpilased.

Esmaspäev, 10. jaanuar
Kell 13.10 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis.

Neljapäev, 13. jaanuar
Kell 12.05 Tartu Ülikooli „Digiefekt“ uuringuprojekti vaimse võimekuse e-test "Nuputamisülesanded" 9.b klassi õpilastele, arvutiklassis.

Reede, 14. jaanuar
Kell 10.00 Tartu Ülikooli „Digiefekt“ uuringuprojekti vaimse võimekuse e-test "Nuputamisülesanded" vaimse võimekuse e-test 3.a klassi õpilastele, arvutiklassis.
Kell 12.05 Tartu Ülikooli „Digiefekt“ uuringuprojekti vaimse võimekuse e-test "Nuputamisülesanded" vaimse võimekuse e-test 9.a klassi õpilastele, arvutiklassis.
Kell 13.05 Tartu Ülikooli „Digiefekt“ uuringuprojekti vaimse võimekuse e-test "Nuputamisülesanded" vaimse võimekuse e-test 6.b klassi õpilastele, arvutiklassis.

Ilusaid Jõule ja Edukat Uut Aastat Large

Koolimaja lahtiolekuajad õpilaste koolivaheajal:

23.12.2021 kell 8.00-12.00
24.12.2021 suletud
27.12-30.12.2021 kell 8.00-16.00
31.12.2021 kell 8.00-12.00

Õpikeskuse lahtiolekuajad:
23.12-27.12.2021 suletud
28.12.2021 kell 9.00-15.00
29.12.2021 kell 9.00-15.00
30.12.2021 kell 9.00-13.00
31.12-04.01.2022 suletud

Kantselei 27.12-31.12.2021 suletud

Ilusaid pühi!

Esmaspäev, 18. jaanuar
Kell 10.45-11.05 õpilasesinduse juhatuse koosolek õpikeskuses.
Kell 13.10 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis.
Kell 19.00 6.a, 6.b ja 7.b klasside õpilased Endla teatris vaatamas etendust "Kuidas minust sai narkomaan".


Teisipäev, 19. jaanuar
Kell 13.30 mõttespordi olümpiaadi II etapp - kabeturniir, ruumis B1.

Kolmapäev, 20. jaanuar
Kell 14.45 õpilasesinduse 3. üldkoosolek väikeses saalis. 

Neljapäev, 21. jaanuar
Kell 09.00 sõidavad 2.a ja 2.b klasside õpilased õppekäigule C. R. Jakobsoni talumuuseumisse, kus kell 10.00-13.00 osalevad õppeprogrammis „Eesti toidu aastaring talus“, „Talulapse tegemised“. Rahastatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt.

Laupäev, 23. jaanuar
Kell 10.00 keemiaolümpiaadi piirkonnavoor Pärnu Koidula Gümnaasiumis.

 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele taastub 25. jaanuarist kõigis Harjumaa ja Ida-Virumaa haridusasutustes kontaktõpe. 18. jaanuarist on Harjumaal ja Ida-Virumaal huvitegevus ja -haridus, noorsootöö, täienduskoolitus ja -õpe sisetingimustes lubatud individuaalselt koos juhendajaga.

Teistes maakondades taastus kontaktõpe 11. jaanuarist. Sisetingimustes on huviharidus ja –tegevus, noorsootöö, täienduskoolitus ja -õpe ning sport lubatud kuni 10 osalejaga.

  • Valitsuse korraldus avaldatakse pärast allkirjastamist kriis.ee lehel.
  • Kõik haridusvaldkonna soovitused ja juhendid ning olulised kontaktid leiate www.hm.ee/koroona

Õppekorralduslike otsuste tegemise pädevus on jätkuvalt koolil. Olukorras, kus kontaktõpe on valitsuse otsusega taastatud, peab distantsõppele minek olema põhjendatud ning seda ei saa teha kergekäeliselt. Et saata näiteks kogu õppeasutus või suur osa õpilastest distantsõppele tervise ja turvalisuse kaitseks, peab olema vastav alus toodud kooli kodukorras. Kohalikul omavalitsusel ei ole pädevust distantsõppele minemise otsustamiseks. Ei Haridus- ja Teadusministeerium ega haridusasutused ei ole tervisekaitse eksperdid, mistõttu palume jätkuvalt, et tervise kaitseks distantsõppele minek oleks kooskõlastatud Terviseametiga.

Üld-, kutse- ja kõrgharidus

Kõigis maakondades peale Harjumaa ja Ida-Virumaa taastus alates 11. jaanuarist nii üldharidus- kui kutse- ja kõrgkoolides kontaktõpe. Kontaktõppe puhul tuleb järgida ettevaatusabinõusid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Soovitame võimalusel nii õpetajatel kui õppijatel kanda maske. 

Huviharidus ja -tegevus, täienduskoolitus ja -õpe

Huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, sport, täienduskoolitus ja -õpe üle Eesti, välja arvatud Harjumaa ja Ida-Virumaa:

  • Siseruumides on lubatud tegevus kuni 10 osalejaga, lisaks treener või juhendaja.
  • Tagada tuleb, et ruumide täituvus ei oleks rohkem kui 50%.
  • Siseruumides läbiviidavate tegevuse puhul tuleb kanda maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
  • Välitingimustes on lubatud tegevus kuni 24 osalejaga, lisaks treener või juhendaja.
  • Nii sees kui väljas peab olema tagatud, et ei puututa kokku teiste rühmadega ning desinfitseerimisnõuete täitmine.

Üle-eestilisi piiranguid hinnatakse uuesti järgmisel nädalal.

 Noorte pressikonverents lükkub edasi

Kahjuks lükkus 15. jaanuaril toimuma pidanud noortele mõeldud haridus- ja teadusministri, sotsiaalministri ning Terviseameti pressikonverents edasi. Täname kõiki küsimuste esitajaid. Anname esimesel võimalusel teada, millal üritus toimub.

Õpilaste koolivaheaeg 23. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a

Teisipäev, 05. jaanuar
Kell 09.00 juhtkonna arenguseminar.

Kolmapäev, 06. jaanuar
Kell 09.00 arenguseminar õpetajatele muusikaklassis.

Neljapäev, 07. jaanuar
Kell 09.00 õppenõukogu koosolek arvutiklassis.
Kell 09.45 koolitus õpetajatele arvutiklassis.

Spordiklassi vastuvõtukatsetele registreerimine lingil:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwKR44pP-UbGS1_S7BP_P1qELsYsQsOMD_8IPaK2QRhtGCwA/viewform


Registreerimine lõpeb 10. veebruaril

pilt

Esmaspäev, 20. jaanuar
Kell 10.45 õpilasesinduse juhatuse koosolek ruumis C3a
Kell 12.00 6.a ja 6.b klasside õpilased Endla teatris vaatamas etendust "Pal-tänava poisid"
Kell 13.00 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis

Kolmapäev, 22. jaanuar
Kell 15.00 õppenõukogu koosolek ja infotund õpetajatele väikeses saalis

Neljapäev, 23. jaanuar

Kell 10.45 4.b klassi õpilased Pärnu Keskraamatukogus tunnis „Kuidas kasutada raamatukogu“ ja Nukitsa konkursi jaoks raamatu valimisel. Kell 12.00 osaletakse Tšehhi kunstniku Denisa Proškova illustratsioonide näituse avamisel

Hõiva

Esmaspäev, 13. jaanuar
Kell 10.45 õpilasesinduse üldkoosolek väikeses saalis
Kell 13.00 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis

Neljapäev, 16. jaanuar
Raamatukogus raamatunäitus "Sada küsimust ja vastust"

Laupäev, 18. jaanuar
Kell 10 Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor Koidula gümnaasiumis
Kell 11.00 perepäev sügisel kooli tulevate lastele ja nende vanematele väikeses majas (Lembitu 1a)

plakat

Esmaspäev, 06. jaanuar
Kell 13.00 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis
Kell 14.00 9. klasside õpilastel kohtumine Pärnu Koidula Gümnaasiumi direktoriga väikeses saalis

Kolmapäev, 08. jaanuar
Kell 15.00 infotund õpetajatele väikeses saalis

Reede, 10. jaanuar

Kell 12.00 võrkpalli pallilahing Pärnu Spordihallis, osaleb 3. klasside poiste võistkond
Kell 13.00 võrkpalli pallilahing Pärnu Spordihallis, osaleb 3. klasside tüdrukute võistkond

Robootikanädal 21.-25.01.2019

Esmaspäev, 21. jaanuar
Kell 08.10 5.d/6.c klassil robootikatund Ozobot robotitega
Kell 09.05 5.c klassil robootikatund MakeyMakey robotitega
Kell 14.00 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis
Kell 14.35-16.00 5.d/6.c klassi õpilased Apollo kinos vaatamas filmi "Lotte ja kadunud lohed"

Teisipäev, 22. jaanuar
Kell 09.05 3.a klassil robootikatund Ozobot robotitega
Kell 10.10
 1.b klassil robootikatund Ozobot robotitega
Kell 11.15 4.c klassil
 robootikatund MakeyMakey robotitega

Kolmapäev, 23. jaanuar
Kell 10.10 5.a klassil robootikatund MakeyMakey robotitega
Kell 11.15 3.c klassil robootikatund Ozobot robotitega
Kell 17.00-18.00 Delta Kappa Gamma Pärnu Beetade kogunemine- robootika tutvustamine A7

Neljapäev, 24. jaanuar
Kell 09.05 1.a klassil robootikatund Ozobot robotitega
Kell 09.05 3.b klassil robootikatund MakeyMakey robotitega
Kell 11.15 hariduslike erivajadustega õpilaste õppe tugivõrgustiku koosolek ruumis C12
Kell 11.15 2.b klassil robootikatund BeeBot robotitega
Kell 12.15 5.b klassil robootikatund MakeyMakey robotitega
Kell 12.30-14.00 6.a klassi õpilased osalevad Pernova hariduskeskuses õppeprogrammis "Eesti kivimid"


Reede, 25. jaanuar 
Kell 08.10 8.c klassil robootikatund Edison robotitega
Kell 09.05 6.a ja 6.b klassi matemaatika I grupil robootikatund Edison robotitega
Kell 10.10 8.a ja 8.b klassi matemaatika I grupil robootikatund Edison robotitega
Kell 11.15 8.a ja 8.b klassi matemaatika II grupil robootikatund Edison robotitega
Kell 11.15 6.a klassil robootikatund MakeyMakey robotitega 
Kell 12.00 4.a, 4.b, 4.c klasside võistkond 4. klasside inglise keele ristsõnade lahendamise võistlusel Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis
Kell 12.15 7. klassil robootikatund Edison robotitega
Kell 12.15 6.b klassil robootikatund BeeBot robotitega
Kell 12.15 2.c klassil robootikatund Ozobot robotitega
Kell 12.30-14.00 5.a klassi õpilased osalevad Pernova hariduskeskuses õppeprogrammis "Puuliikide tundmaõppimine" 

Esmaspäev, 14. jaanuar
Kell 14.00 arengukava seminar juhtkonna liikmetele direktori kabinetis 

Teisipäev, 15. jaanuar
Kell 12.00-15.00 arengukava seminar juhtkonna liikmetele direktori kabinetis 
Kell 17.30-19.00 hoolekogu koosolek väikeses saalis

Kolmapäev, 16. jaanuar
Raamatunäitus raamatukogus "Sada küsimust ja vastust"
Kell 15.00 infotund õpetajatele väikeses saalis

Neljapäev, 17. jaanuar
Kell 11.15 Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe tugivõrgustiku koosolek ruumis C12

Reede, 18. jaanuar

töö

EV100: söögivahetundide ajal Eesti filmide vaatamine väikeses saalis

Esmaspäev, 29. jaanuar
Väikeses saalis film A. H. Tammsaare "Kõrboja peremees" söögivahetundide ajal
Kell 13.30 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis

Teisipäev, 30. jaanuar
Väikeses saalis film A. H. Tammsaare "Kõrboja peremees" söögivahetundide ajal
Kell 09.30-11.00 võtavad 2.a klassi õpilased osa Pernova hariduskeskuse praktikumist „Organismide rühmad“
Kell 12.30 rahvastepalli võistlused Pärnu Spordihallis. Osalevad 4.a, 4.b ja 4.c klassi tüdrukud.
Kell 14.15 võõrkeelte võistlussari Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis 8.-9. klassidele (saksa keel - varia)

Kolmapäev, 31. jaanuar
Kell 09.30-11.00 võtavad 4.d/5.c, 5.d ja 5.e klassi õpilased osa Pernova hariduskeskuse praktikumist „Turbasammal ja turvas“
Kell 12.30-14.00 võtavad 3.a klassi õpilased osa Pernova hariduskeskuse praktikumist „Ilmakaared, kaart ja kompass“
Kell 12.30 rahvastepalli võistlused Pärnu Spordihallis. Osalevad 4.a ja 4.b klassi poisid.
Kell 15.00 infotund õpetajatele väikeses saalis

Neljapäev, 1. veebruar
Kell 12.30-14.00 võtavad 3.c klassi õpilased osa Pernova hariduskeskuse praktikumist „Ilmakaared, kaart ja kompass“

 

EV100: söögivahetundide ajal Eesti filmide vaatamine väikeses saalis

Esmaspäev, 15. jaanuar
Raamatunäitus raamatukogus "Sada küsimust ja vastust"
Kell 08.15-09.00 3.c klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis
Kell 09.05 ajalooolümpiaadi koolivoor 6.-9. klassi õpilastele ruumis B2
Kell 11.00 4.d/5.c ja 4.a klassi õpilased Endla teatris vaatamas etendust "Vai-vai vaene Vargamäe"
Kell 13.30 juhtkonna nõupidamine

Teisipäev, 16. jaanuar
Kell 08.00 8. ja 9.a klassi  õpilased Tartus Ettevõtluskülas
Kell 09.50-11.00 4.a klassi õpilased võtavad osa Pernova hariduskeskuse praktikumist „Mikroskoop ja rakk“
Kell 12.15 3.a klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Ujuma minnakse kella 11.40 bussiga.
Kell 13.00 3.b klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Ujuma minnakse kella 12.20 bussiga.

Kolmapäev, 17. jaanuar
Kell 08.15-09.00 3.c klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis
Kell 15.00 digitund õpetajatele arvutiklassis

Neljapäev, 18. jaanuar
Kell 12.15 3.a klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Ujuma minnakse kella 11.40 bussiga.
Kell 13.00 3.b klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Ujuma minnakse kella 12.20 bussiga.
Kell 18.00 8. klassi lastevanemate koosolek ruumis C7

Reede, 19. jaanuar
Kell 08.15-09.00 3.c klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis

Esmaspäev, 8. jaanuar
Raamatunäitus raamatukogus "Tervislikud eluviisid"
Kell 09.50 (vahetundide ajal) väikeses saalis film "Kevade"

Kell 13.30 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis


Kolmapäev, 10. jaanuar
Kell 11.15-13.05 matemaatikaolümpiaadi koolivoor 7.-9. klassi õpilastele ruumis B4

Kell 15.00 infotund õpetajatele väikeses saalis

Laupäev, 13. jaanuar
Kell 11.00 perepäev sügisel esimesse klassi õppima asuvate laste peredele

Pühapäev, 14. jaanuar
Kell 09.15 3.c klassi õpilased rahvusooper Estonias vaatamas balletti "Pähklipureja"

 

Head uut aastat kogu kooliperele! Palju toredaid ettevõtmisi, tegusaid päevi ja tublisid tulemusi!

On meie riigi 100. sünnipäeva aasta!

Koolivaheaeg: 

23. detsember 2017 - 7. jaanuar 2018

 

Alates 2017/2018. õppeaastast lähevad kõik Pärnu linna koolid üle ühtsele elektroonilisele õpilaspiletite kasutamisele.
Elektrooniline õpilaspilet on plastkaart, millel on peal õpilasest värviline pilt (suurus 3x4 cm). Ühtlasi saab õpilaspiletist ka bussikaart.
Palume kooli e-posti aadressile (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) saata digitaalne foto .jpg formaadis, mille pikslite arv on vähemalt 307x372. Foto ei tohi olla vanem kui 1 aasta.


Esmaspäev, 23. jaanuar
Linna e-õppepäev, osalevad 7. ja 8. klassi õpilased
Ligipääs materjalidele:
7. klass: https://docs.google.com/document/d/12WWEPUHYM45WolWv5NvNvvddIFsujLgbxq-1u4l8qiA/edit?usp=sharing   
8. klass: https://docs.google.com/document/d/17sbjGagTlDYDczgjdekeOGSjd5ZJ9WlxkEjbajgPw6Y/edit?usp=sharing
Kell 9.30–14.00 lastekooride I ülevaatus Pärnu Kontserdimajas


Teisipäev, 24. jaanuar
Raamatukogus uus raamatunäitus "Sada küsimust ja vastust"
Kell 8.15 2.b klassi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas
Kell 9.00 2.c klassi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas
Kell 11.00 Teaduslahingu Pärnumaa voor Koidula gümnaasiumis, osaleb 9. klassi võistkond
Kell 12.20 3. klassi tantsupeorühma ettevalmistus Vanakooli keskuses
Kell 12.30 õppeprogramm "Turbasammal ja turvas"  Pärnu Keskkonnahariduskeskuses, osalevad 5. klassi õpilased
Kell 13.15 4.c klassi tantsupeorühma ettevalmistus Vanakooli keskuses

Kolmapäev, 25. jaanuar
Kell 12.30 linna rahvastepalli võistlused 3.-4. klassi tüdrukutele Pärnu Spordihallis
Kell 14.15 võõrkeelte võistlussari Sütevaka gümnaasiumis, seekord sõnavaramängud vene keeles

Neljapäev, 26. jaanuar

Kell 8.15 2.b klassi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas
Kell 9.00 2.c klassi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas
Kell 9.30 õppeprogramm "Maavarad Eestis" Pärnu Keskkonnahariduskeskuses, osalevad 6.b klassi õpilased
Kell 9.50 õpilasesinduse koosolek ruumis C3A
Kell 12.30 linna rahvastepalli võistlused 3.-4. klassi poistele Pärnu Spordihallis

Reede, 27. jaanuar
Kell 14.00 8. klassi õpilaste uurimistööde kaitsmine ruumis A11

PÄRNU KOOLINOORTE 4. kl. RAHVASTEPALLIVÕISTLUSTEL SAAVUTAS MEIE KOOLI TÜDRUKUTE VÕISTKOND
I KOHA

VÕISTKOND MÄNGIS KOOSSEISUS:
JOHANNA KIVIMÄE 4.c kl.
MARTINA JUHANSOO 4.c kl.
BIRGITTA ANNIKO 4.a kl.
REBECA BAUMANN 4.c kl.
LUISA VAIGANOVA 4.b kl.
LISETT ILVES 4.b kl.
GRETTEL NARRUSKBERG 4.b kl.
SANDRA MILPAK 4.b kl.

P A L J U Õ N N E !!!

Rp 4.kl. T 25.01.2017 Large

Esmaspäev, 16. jaanuar
Kell 10.10 Kohtumine „Raeküla kool – 25“ RVK-s (9. klass)
Kell 11.15 7. ja 8. klasside õpilaste kogumine I korruse fuajees

Kell 12.00 digivahetund õpetajatele ruumis B9
Kell 12.15 3.a klassi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas
Kell 13.00 3.b klassi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas
Kell 13.30 juhtkonna nõupidamine kabinetis B12

Teisipäev, 17. jaanuar
Kell 8.15 2.b klassi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas

Kell 9.00 2.c klassi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas
Kell 12.00 digivahetund õpetajatele ruumis B9
Kell 14.30 Sütevaka-Varraku mälumängu 1. voor (9. kl võistkond)

Kolmapäev, 18. jaanuar
Kell 14.15 võõrkeelte võistlussari 8.-9. klassi õpilastele Sütevaka gümnaasiumis - inglise keel
Kell 15.00 infotund õpetajatele ruumis A11


Neljapäev, 19. jaanuar
Kell 8.15 2.b klassi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas
Kell 9.00 2.c klassi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas

Reede, 20. jaanuar
Kell 12.30 6. ja 7. klassi õpilased õppeekskursioonil Tallinnas

Esmaspäev, 9. jaanuar
Kell 12.00 digivahetund õpetajatele ruumis B3
Kell 12.15 3.a klassi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas
Kell 13.00 3.b klasi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas
Kell 13.30 juhtkonna nõupidamine kabinetis B12

Teisipäev, 10. jaanuar
Raamatukogus näitus "Eesti algupärast lastekirjandust"
Kell 8.15 2.b klassi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas
Kell 9.00 2.c klassi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas
Kell 12.00 digivahetund õpetajatele ruumis B3

Kolmapäev, 11. jaanuar
Kell 12.15 3.a klassi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas
Kell 13.00 3.b klasi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas
Kell 15.00 osalemine võistlusmängu „Huvitav teadus“ 3. voorus Koidula gümnaasiumis (9. klassi võistkond)

Neljapäev, 12. jaanuar
Kell 8.15 2.b klassi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas
Kell 9.00 2.c klassi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas
Kell 9.30 6.a klass Pärnu Keskkonnahariduskeskuses

Reede, 13. jaanuar
Kell 9.30 9. klassi keemiapäev Pärnu Keskkonnahariduskeskuses
Kell 12.15 3.a klassi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas
Kell 13.00 3.b klasi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas

Laupäev, 14. jaanuar
Kell 11.00 perepäev kooli tulevate laste peredele kooli väikeses õppehoones