Täna, 23. märtsil toimus Pärnu Spordihallis Rimi Osavusfestival jalgpallis 1.-3. ja 4.-5. klassidele. Meie kooli 1.-3. klassi võistkond saavutas 14 kooli seast 4. koha ja 4.-5. klassi võistkond 3. koha. Teisest kohast jäi lahutama meid ainult 1 punkt. Väga tublid spordilapsed! 🥳

 

334601155 575286837998538 4064042355023631261 n

Emakeele ja võõrkeelte nädal

Esmaspäev, 13. märts

Võõrkeelte nädala raames 5.-9. klassides Quizizzes küsimused õpitavate keelte maade kohta.

Teisipäev, 14. märts EMAKEELEPÄEV
Õpikeskuses emakeelepäeva teemaline raamatunäitus.
Emakeelepäeva puhul saab õpikeskuses end proovile panna eesti vanasõnade ja kõnekäändude tundmises, täites ütelustes puuduvad lüngad.
Näiteks „Suuga ………. suure ………………. , käega ei ……………..“
Kell 10.25 Vikerraadio e-etteütlus. Tekstiaken aktiveerub Vikerraadio kodulehel kell 10.00.
Kell 10.55 Just Dance aktiivne vahetund, III korruse fuajees.
Kell 12.00 Just Dance aktiivne vahetund, III korruse fuajees.
Emakeelepäeval:

1. klass – ilusa käekirjaga abijoonega lehele kirjutamine.
2. klass – ilusa käekirjaga "Eesti keel ja mina" lausete lõpetamine.
3. klass – muistendi kirjutamine.
4. klass – jutukese kirjutamine.

Kolmapäev, 15. märts
Alates kell 09.50 vahetundide ajal "Mary Poppins" filmi vaatamine, väikeses saalis.
Kell 14.50 Ettevõtliku Kooli programmi raames Edupeegli aruande kirjutamine, väikeses saalis.


Neljapäev, 16. märts
Võõrkeelte nädala raames vene ja saksa keele tutvustamine 5. klasside õpilastele.
Kell 08.10-09.50 28. matemaatikavõistlusmäng Känguru 1.-9. klasside õpilastele, C8.

Alates kell 09.50 vahetundide ajal "Mary Poppins" filmi vaatamine, väikeses saalis.

Kell 11.00-15.00 osalevad 8.b klassi kaks õpilast „Noored Koodi“ programmeerimise töötoas Pärnu Tammsaare Koolis. Õpilased lahkuvad koolist kell 10.30.
Kell 13.00 osaleb 3.-4. klassi võistkond 3.-4. klasside kirjandusmängu 2023 võistlusel Pärnu Keskraamatukogus.
Kell 14.45 on 6.c klassi õpilased Apollo kinos vaatamas filmi „Asterix ja Obelix“


Reede, 17. märts
Kell 11.00 Metsagrupi ja Sütevaka teadusmäng Sütevaka Humanitaargümnaasiumis. Kooli esindab 9. klassi võistkond.
Kell 11.00 käsitöö ja kodunduse olümpiaadi piirkonnavoor Pärnu Tööõpetuse majas. Osalevad kaks 9. klassi õpilast.
Võõrkeelte nädala raames ristsõnade lahendamine inglise keeles 4.-6. klasside õpilastele.
Klassides moodustatakse sõnapilv meeldejäävamatest sõnadest kõigis õpitavates keeltes.Filmi vaatamine väikeses saalis.

 Mary Poppins

 

 

Solistide konkurss. õige 1e

Piirkondlik ajaloo olümpiaad 19.01.2022
7.b klassi õpilane Martin Järvekülg 1. koht (riigis 9. koht)

7.b klassi õpilane Ege Kurtulus Sahin 11. koht
7.b klassi õpilane Richard Järvmägi 20. koht
9.a klassi õpilane Jaan Aiaots 29. koht
9.a klassi õpilane Olavi Lumberg 31. koht
9.a klassi õpilane Markkus-Oliver Ollo 34. koht
Õpilaste juhendaja õpetaja Lembit Tammsalu

Piirkondlik matemaatikaolümpiaad 02.02.2022
9.a klassi õpilane Olavi Lumberg 8.-11. koht
9.a klassi õpilane Markkus-Oliver Ollo 16. koht
Õpilaste juhendaja õpetaja Marika Kohv

7.a klassi õpilane Emilia Kaup 25.-26. koht
7.b klassi õpilane Retlyn Anett Kaup 27.-28. koht
Õpilaste juhendaja õpetaja Marjaliisa Umb

Piirkondlik muusikaolümpiaad 05.02.2022
8.a klassi õpilane Carola Kaaver 1. koht (saadetud üleriigilisse vooru)
Õpilase juhendaja õpetaja Sirle Sikk

Piirkondlik geograafiaolümpiaad 15.02.2022
7.b klassi õpilane Martin Järvekülg 1. koht 7. klasside arvestuses
7.a klassi õpilane Emilia Kaup 21. koht 7. klasside arvestuses
9.b klassi õpilane Kätlin Hiie 14. koht 9. klasside arvestuses
9.b klassi õpilane Annabel Haas 20. koht 9. klasside arvestuses
9.b klassi õpilane Iris Nurgamaa 21. koht 9. klasside arvestuses
Õpilaste juhendaja õpetaja Kaisa Kaljumäe

Piirkondlik kunstiolümpiaad 19.02.2022
9.b klassi õpilane Pauline Paaret 5. koht
9.b klassi õpilane Annabel Haas 11. koht
9.b klassi õpilane Iris Nurgamaa 12. koht
Õpilaste juhendaja õpetaja Leeve Eero

XI üleriigiline muusikaolümpiaadi lõppvoor 04.-05.03.2022
8.a klassi õpilane Carola Kaaver - hõbediplom
Õpilase juhendaja õpetaja Sirle Sikk

Piirkondlik 4.-6. klasside matemaatikaolümpiaad
4.a klassi õpilane Merilin Põld 15.-25. koht 4. klasside arvestuses
Õpilase juhendaja õpetaja Kaja Lillipuu

6.b klassi õpilane Rachel Kadarik 16.-18. koht 6. klasside arvestuses
Õpilase juhendaja õpetaja Anneli Kõrge


Palju õnne õpilastele ja õpetajatele!


Stiilipäev Sportlased

Esmaspäev, 14. märts
Tähistame emakeelepäeva!

Kell 10.25 Vikerraadio e-etteütlus. Etteütluse aken aktiveerub Vikerraadio kodulehel kell 10.00. Soorita e-etteütlus veebilingil https://etteytlus.err.ee/. Etteütluse tekst https://vikerraadio.err.ee/1608518558/huvitaja-e-etteutlus
Kell 10.45 õpilasesinduse koosolek, C3a

Kolmapäev, 16. märts
Kell 10.00 Rimi jalgpalli osavusfestival Pärnu Spordihallis. Osaleb 3.-5. klasside võistkond. Õpilastel spordihallis kohal olla kell 09.40.

Neljapäev, 17. märts
Kell 08.10 1.-4. klasside õpilased osalevad Känguru matemaatikavõistlusel, väikese maja õpetajate tuba V3.
Kell 08.10 5.-9. klasside õpilased osalevad Känguru matemaatikavõistlusel, muusikaklass C3.
Kell 10.00 6.a klassi õpilased vastavad Digiefekt uuringu küsimustikule, arvutiklass.
Kell 11.05 9.b klassi õpilased vastavad Digiefekt uuringu küsimustikule, arvutiklass.
Kell 12.05 9.a klassi õpilased vastavad Digiefekt uuringu küsimustikule. Selgitus arvutiklassis, küsimustikule vastamine tahvelarvutiga A1.

Reede, 18. märts
Kell 09.05 6.b klassi õpilased vastavad Digiefekt uuringu küsimustikule, arvutiklass.

KOOLIKOTIVABA PÄEV.õige

Esmaspäev, 15. märts
Kell 13.10 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis.

Teisipäev, 16. märts

Kolmapäev, 17. märts
Kell 13.30-16.00 toidupakkide jagamine kooli sööklast nimekirja alusel.
Kell 15.00 infotund õpetajatele hübriidkoosolekuna.

Neljapäev, 18. märts

Reede, 19. märts

08.-12. märts emakeelenädal 

Esmaspäev, 08. märts
Kell 13.10 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis

Reede, 12. märts
Emakeelepäeva tähistamine

Emakeel /Ülle Kütsen/

Meie emakeel
see on meie oma.
Lause lõpus punkt,
lisan mõne koma.

Meie emakeel
alati on meeles,
sest et päris tihti
räägin emakeeles.

Aga lisaks veel
praegu teile ütlen,
enne rääkimist
vahel ikka mõtlen. 

Alates 01.03.2021 kuni 28.03.2021 on 5.-9. klasside õpilased distantsõppel. (Alus: Vabariigi Valitsuse 19.08.2020 määrus nr 282 01.03.2021 jõustuv redaktsioon: https://www.riigiteataja.ee/akt/326022021003). Distantsõpe toimub Microsoft Teams keskkonnas tunniplaani alusel. 

Kontaktõppes koolihoones osalevad 1.-4. klasside ning 7.c/8.c ja 8.d klasside õpilased. Kontaktõppes osalevaid õpilased saavad süüa kooli sööklas.


Esmaspäev, 01. märts

Kell 13.10 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis.

Teisipäev, 02. märts
Kell 08.30-10.00 2.b klassi õpilased Pernova hariduskeskuse praktikumis "Organismide rühmad".
Kell 11.00-12.30 2.a klassi õpilased Pernova hariduskeskuse praktikumis "Organismide rühmad".

Kolmapäev, 03. märts
Kell 15.00 infotund õpetajatele väikeses saalis.

Neljapäev, 04. märts

Reede, 05. märts
Kell 11.00-12.30 1. klassi õpilased Pernova hariduskeskuse praktikumis "Seemnest kasvab taim".

 

Kui me eelmisel nädalal Sulle koolis ütlesime, et järgmised kaks nädalat teeme õppetööd internetis ja koolimajja meist keegi ei tule, siis kõlas see nagu ootaks Sind ees koolivaheaeg.

Nüüdseks oled saanud aru, et ei tulnudki vaheaega, vaid igapäevane õppetöö jätkub ja õpetajatega suhtlemiseta ei möödu ükski koolipäev. Kõik on üsna samamoodi, lihtsalt natuke teisiti kui muidu.

Sa oled olnud nende kodus oldud päevade jooksul väga tubli: jälgid eKoolis, mis ülesandeid õpetajad sinna üles panevad, osaled videotundides, saadad e-kirju, töötad usinasti arvuti taga ja vahetad telefoni teel või internetis aktiivselt infot ka klassikaaslastega. Just nii peabki!

Kuid on veel üks oluline asi, mida me Sinult ootame.

Sa ju tead, et riigis kehtib koroonaviiruse tõttu eriolukord ja inimestel palutakse püsida kodus.

Eriolukord tähendab trennidest, hobidest, väljaskäimistest, hängimistest ja sõpradega näost näkku suhtlemisest loobumist. See on vajalik selleks, et me ei levitaks koroonanakkust, mis levib eriti hästi siis, kui inimesed koos on.

Ole hea, püsi mõned nädalad kodus. Käi aegajalt üksi õues jooksmas, jalutamas või koeraga jalutamas. See ei ole ju nii raske, Sa saad sellega hakkama küll!

Mõtle sedasi: kui Sina oled praegu tubli ja loobud mõneks ajaks sõpradega tšillimisest, siis oled olnud abiks koroonahaiguse leviku peatamisel.

Kas pole uhke ja hea tunne teada, et Sinust ja Su sõpradest sõltub nii palju?

 

Romek Kosenkranius

Pärnu linnapea

Haridus- ja Teadusministeerium
1. märts kell 20:12 ·
Seoses koolivaheaja lõpuga tuletame koolidele, õpilastele ja lapsevanematele meelde Terviseameti soovitust, et koroonaviiruse suure levikuga riikides hiljuti käinud õpilastel võimaldaks vahetult pärast reisi kaheks nädalaks koju jääda.

Loe lähemalt siit eesti keeles http://bit.ly/2IlzwWx või vene keeles http://bit.ly/3co22UT

Vaata ka Terviseameti veebist infot viiruse leviku, sümptomite ja käitumisjuhiste kohta: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus või vene keeles https://www.terviseamet.ee/et/koronavirus

Esmaspäev. 09. märts
Kell 10.45 õpilasesinduse juhatuse koosolek ruumis C3a
Kell 13.00 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis

Teisipäev, 10. märts
Raamatunäitus raamatukogus "Emakeelepäev"
Kell 12.00 5. klasside võistkond osaleb nutimängus Pärnu Keskraamatukogus
Kell 13.05 koolitus 8.-9. klassidele "Georgi lugu" (koolitaja Märt Treier) väikeses saalis
Kell 17.30 hoolekogu koosolek õpetajate toas


Kolmapäev, 11. märts
Kell 10.00 osavusfestival Pärnu Spordihallis. Osalevad õpilased 1.-5. klassidest. Kohal olla hiljemalt kell 09.40.
Kell 13.30 6.b klassi õpilased Pernova hariduskeskuse praktikumis "Maavarad Eestis"

Neljapäev, 12. märts
Kell 10.00-11.30 1.a klassi õpilased Päästeametis seoses „Päästjatel külas“ programmiga

Reede, 13. märts
Emakeelepäev klassides:
1. klassid - ilus käekiri 
2. klassid - luuletuse kirjutamine
3. klassid - muistendi kirjutamine
4. klassid - jutu kirjutamine pealkirja järgi
Kell 10.30 Vikerraadio e-etteütlus 
(etteütluse aken aktiveerub kodulehel www.vikerraadio.ee kell 10)
Harjutust saab teha siin: https://menu.err.ee/1058846/harjuta-vikerraadio-e-etteutluseks

Koroona

Esmaspäev, 02. märts
Kell 10.45 õpilasesinduse juhatuse koosolek ruumis C3a
Kell 13.00 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis

Teisipäev, 03. märts

Kell 08.10 4.c klass, SA Innove rahulolu- ja koolikeskkonna uuringu küsimustikule vastamine arvutiklassis

Kolmapäev, 04. märts
Kell 11.00 1.b klassi õpilased Päästeametis seoses „Päästjatel külas“ programmiga
Kell 11.00 4.b klassi õpilased Viljandis Ugala teatris, kus vaadatakse etendust "Piruka magus põhi". Väljasõit kooli juurest kell 09.00.
Kell 11.05 8. klass, SA Innove rahulolu- ja koolikeskkonna uuringu küsimustikule vastamine arvutiklassis
Kell 15.00 õppenõukogu koosolek ja infotund õpetajatele väikeses saalis


Neljapäev, 05. märts
Kell 09.05 4.a klass, SA Innove rahulolu- ja koolikeskkonna uuringu küsimustikule vastamine arvutiklassis

Reede, 06. märts
Kell 10.00 matemaatikaolümpiaad 4.-6. klassidele Pärnu Koidula Gümnaasiumis
Kell 11.05 4.b klass,
 SA Innove rahulolu- ja koolikeskkonna uuringu küsimustikule vastamine arvutiklassis

Seitse 8. a klassi õpilast osalevad sel nädalal Erasmus+ programmi raames projekti "Mind matters" õpilasvahetuses Granadas, Hispaanias! Projektis osalevad nelja riigi noored. Lisaks meie kooli õpilastele veel eakaaslased Kielist (Saksamaa), Lorientist (Prantsusmaa) ja Granadast (Hispaania).
Õpilasvahetuse blogi: https://projectmindmatters.wordpress.com/blog-2/meeting-in-churriana-de-la-vega-march-2019-germany/meeting-in-churriana-de-la-vega-march-2019-estonia/

Haara oma progetav lemmikrobot ja osale ägedal veebipõhisel robootikavõistlusel!
23.03-28.04 RoboOlümpia 2019 
https://roboolumpia.ee/index.html


Esmaspäev, 25. märts

24.-30.03 8.a klassi õpilased Hispaanias Erasmus+ projekt „Mind Matters“ raames lühiajalises õpilaste õpilasvahetuses
Kell 09.30 poistekoori II eelproov ja ettelaulmine Pärnu Kontserdimajas
Kell 13.30 lastekoori II eelproov ja ettelaulmine Pärnu Kontserdimajas

Teisipäev, 26. märts
Kell 09.50 õpilasesinduse koosolek, C3a

Kolmapäev, 27. märts
Kell 09.50 maakondliku vägivalla ennetustöö projekti tutvustus väikeses saalis
Kell 14.30 Pärnu linna füüsika viktoriin 8.klasside õpilastele Pärnu Koidula Gümnaasiumis

Kell 15.00 erakorraline õppenõukogu ja infotund õpetajatele väikeses saalis

Neljapäev, 28. märts
Raamatukogus raamatunäitus "Kunstialast kirjandust"
Kell 9.50 näidis-staarijäljendamine (Playback) väikeses saalis
Kell 11.15 hariduslike erivajadustega õpilaste õppe tugivõrgustiku koosolek, C12


Reede, 29. märts
Infominutid õpilastele I korruse fuajees:
Kell 10.10 1.-3. klasside õpilastele
Kell 11.15 4.-6. klasside õpilastele
Kell 12.15 7.-9. klasside õpilastele

Võistlusmängude sarjas “Huvitav teadus” saavutasid meie kooli 9. klassi võistkond III koha!

Võistkonda kuulusid:
1. Carolyn Juske
2. Johannes Kõiv
3. Lilly Meigo
4. Gabriel Männe
5. Helander Taisson Toom
6. Rasmus Vabrit

Palju õnne!

 

https://parnu.postimees.ee/6547982/mai-kool-voitis-voistlusmangude-sarja-huvitav-teadus

EMAKEELENÄDAL
E-etteütluse võistluse eelharjutuse leiad SIIT
Raamatukogus raamatunäitus "Kas siis selle maa keel..."

Esmaspäev, 11. märts

Kell 09.50 tantsimine ja lauamängude mängimine väikeses saalis
Kell 14.00 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis


Teisipäev, 12. märts
Kell 09.50 õpilasesinduse koosolek ruumis C3a
Kell 10.00 2.a, 3.a ja 5.a klasside võistkond Rimi jalgpalli osavusfestivalil Pärnu Spordihallis
Kell 17.30 hoolekogu koosolek õpetajate toas


Kolmapäev, 13. märts
Kell 15.00 infotund õpetajatele väikeses saalis

Neljapäev, 14. märts - emakeelepäev
Selgitatakse välja kõige ilusam eestikeelne sõna!
Ülelinnalisele emakeelepäevale pühendatud konkurss 1.-4. klassi õpilastele klassides: 
1. klassid kirjutavad ilukirjas

2. klassid kirjutavad luuletuse
3. klassid kirjutavad muistendeid
4. klassid kirjutavad ette antud loo alguse järgi jutu
Kell 09.30-11.00 8.a klassi õpilased Pernova hariduskeskuse praktikumis "Mikroobid igapäeva elus“
Kell 10.10-12.00 kohtumine lastekirjanik Markus Saksatammega
Kell 10.30 Vikerraadio e-etteütluse võistlus arvutiklassis. Võistlevad 8. ja 9. klassi õpilased.
Kell 12.30-14.00 8.b klassi õpilased Pernova hariduskeskuse praktikumis "Mikroobid igapäeva elus“

Reede, 15. märts
Kell 10.00-11.30 2. klassid Tallinna loomaaias, kus osaletakse õppeprogrammis „Loomad erinevates elukeskkondades“
Kell 09.30-11.00 3.b klassi õpilased Pernova hariduskeskuse praktikumis "Turbasammal ja turvas“
Kell 12.30-14.00 7. klassi õpilased Pernova hariduskeskuse praktikumis "Kivimiring"
Kell 14.00 Raeküla kooli Playback väikeses saalis

Laupäev, 16. märts
Kell 10.00-13.00 lastekoori lauluproov ruumis C3

Rimi Jalgpallifestivalil, mille korraldaja on Eesti Jalgpalli Liit, võitis meie kooli 1.-3. klasside õpilaste võistkond, kuhu kuulusid Annabel Männik, Melissa Vatko, Sander Kabir Pilv, Karl Gustav Arthur Konts, Samuel Laanela ja Timur Mardarovski, II koha! 
4.-5. klasside arvestuses sai meie kooli võistkond, kuhu kuulusid Merit Lelov, Kadi Lõhmus, Martin Neppo, Joosep Limberk, Reigo Lehtsaar ja Marko Mardiste, I koha! Hurraa! Palju õnne õpilastele ja treener Indrek Joostile. 
Nüüd lähevad nad võistlema üleriigilisele võistlusele 4. aprillil Tallinnasse. Hoiame pöialt!

pilt 

pilt1

Kolme mereäärse kooli (Raeküla, Laulasmaa ja Muhu) õpilastööde rändnäitus I korruse fuajees 24. märtsini. Teema "Minu arm".

Esmaspäev, 4. märts

Kell 09.00 lastekoori ja 6.b klassi õpilased laulu- ja spordipäeval Jõulumäel
Kell 14.00 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis

Teisipäev, 5. märts
Kell 9.50 õpilasesinduse koosolek ruumis C3a
Kell 17.00 Erasmus+ Churriana de la Vegasse, Hispaaniasse sõitvate õpilaste vanemate koosolek, B1

Kolmapäev, 6. märts
Kell 12.45 8.a klass rulapargis rula trennis
Kell 13.00 3.b ja 4.c klassi võistkond Pärnu Keskraamatukogus kirjandusmängu võistlusel

Neljapäev, 7. märts
Kell 11.00 2.a, 3.a, 3.b ja 3.c klassi võistkond Kohilas Eesti Koolispordi Liidu DUMLE
rahvastepallivõistluste piirkonnavoorus


Reede, 8. märts

20190307 142513 

Eesti Koolispordi Liidu DUMLE rahvastepalli piirkonnavõistlus 1.-3. kl. tüdrukutele 07.03.2019. a. Kohila Spordihoones.

Meie tüdrukutele tubli II koht

Kristelle Järvmägi (2.a klass)
Liis Marii Rei (3.a klass)
Isabella Roosipuu (3.a klass)
Melissa Vatko (3.a klass)
Lotte Raudsepp (3.b klass)
Lisete Prengel (3.b klass)
Johanna Prengel (3.b klass)
Carola Mitt (3.c klass)

PALJU ÕNNE!

Suur tänu õpilastele juhendajatele Liivi Alekõrrele ja Age Pedale!

Esmaspäev, 19. märts
Algas võõrkeelte nädal

Võõrkeelte olümpiaadid klassides
Kell 08:00 2.a klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Tagasisõit koolibussiga kell 09.15
Kell 08.45 2.b klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Tagasisõit koolibussiga kell 10.00
Kell 12.15 4.a  klassi õpilastele rahuloluküsitlus arvutiklassis
Kell 13.00 2.c klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Väljasõit kooli eest koolibussiga kell 12.45
Kell 13.30 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis

Teisipäev, 20. märts
Võõrkeelte olümpiaadid klassides
Kell 8.10 4.c klassi õpilaste rahuloluküsitlus arvutiklassis
Kell 11.15 vene keele digimäng ruumis C7, osalevad 2-liikmelised sõprusvõistkonnad

Kolmapäev, 21. märts
Kell 8.10 saksa keele viktoriin II korruse fuajees
Võõrkeelte nädala kuulamisvõistlus väikeses saalis, osalevad kõik huvilised

Kell 08:00 2.a klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Tagasisõit koolibussiga kell 09.15 
Kell 08.45 2.b klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Tagasisõit koolibussiga kell 10.00
Kell 9.50 õpilasesinduse juhatuse koosolek ruumis C3a
Kell 10.30 "Kiusamisest vaba kool-lasteaed" projekti raames karude koosolek Raeküla lasteaias. Lasteaeda külastavad 1.b klassi õpilased.
Kell 13.00 2.c klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Väljasõit kooli eest koolibussiga kell 12.45
Kell 13.10 4.b klassi õpilaste rahuloluküsitlus arvutiklassis

Kell 14.00 mälumängusari „EV – 100!“ VII voor 5.-9. klassi õpilastele väikeses saalis
Kell 14.30-16.00 ettevõtlike noorte 3-võistlus ja õpetajate õpiüritus Rääma Põhikoolis
Kell 15.00 digitund õpetajatele arvutiklassis

Neljapäev, 22. märts
Kell 12.15 võõrkeelte viktoriin "Tuntud persoonid" väikeses saalis, osalevad 4-liikmelised 6.-9. klassi õpilaste segavõistkonnad (materjalid tutvumiseks II korruse fuajee stendidel)

Reede, 23. märts
Võõrkeelte nädala lõpetamine, suurte vahetundide ajal töötab kohvik "Maailma maitsed"
Kell 08:00 2.a klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Tagasisõit tellitud bussiga kell 09.15

Kell 08.45 2.b klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Tagasisõit tellitud bussiga kell 10.00
Kell 9.05 8. klassi õpilaste rahuloluküsitlus arvutiklassis
Kell 9.30 külalised Tabivere Põhikoolist; tutvumine koolikorraldusega Raeküla koolis
Kell 9.50 kohtumine muusikutega III korruse fuajees (4.c, 5.b, 7.b ja 9.a klassid)
Kell 12.15 etendus „Vanakooli kevade“ Raeküla vanakooli keskuses (4.b, 4.d/5.c, 5.d ja 8. klassid)
Kell 13.00 2.c klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Väljasõit kooli eest koolibussiga kell 12.45 
Kell 18.00 kontsert Laulasmaa koolis. Väljasõit kooli juurest kell 14.30. Tagasisõit kell 20.00 (koolimaja juures tagasi umbes kell 21.50)

Esmaspäev, 05. märts 
Tere tulemast Haabneeme kool!

Kell 13.30 juhtkonna nõupidamine direktori kabinetis

Teisipäev, 06. märts
Kell 11.15 PISA testi koosolek 9.b klassile väikeses saalis
Kell 12.15 PISA testi koosolek 9.a klassile väikeses saalis

Kolmapäev, 07. märts
Kell 08:00 2.a klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Tagasisõit koolibussiga kell 09.15
Kell 08.45 2.b klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Tagasisõit koolibussiga kell 10.00
Kell 13.00 2.c klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Väljasõit koolibussiga kell 12.35 kooli eest

Kell 15.00 digitund õpetajatele arvutiklassis

Neljapäev, 08. märts
Kell 11.00 2.a, 3.a, 3.b ja 3.c klassi õpilased Kohilas Eesti Koolispordi Liidu DUMLE rahvastepalli piirkonnavõistlusel. Väljasõit kell 08.30 Spordihalli eest


Reede, 09. märts
Viimane päev registreerida end või oma gruppi Playback-i 2018 huvijuhi juures 
Kell 08:00 2.a klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Tagasisõit tellitud bussiga kell 09.15
Kell 08.45 2.b klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Tagasisõit tellitud bussiga kell 10.00
Kell 09.45 7.a, 7.b ja 7.c klassi õpilased Tallinnas ajalootunnis Kiek in de Kök ja Bastionikäikudes
Kell 10.00 Goethe Instituudi üritus AUTOBAHN Pärnu Keskraamatukogus, osalevad 5.a, 5.b ja 6. klassi registreerunud õpilased
Kell 13.00 2.c klassi ujumisõpetus Pärnu Spordikoolis. Väljasõit koolibussiga kell 12.35 kooli eest

Eesti Koolispordi Liidu DUMLE rahvastepalli piirkonnavõistlustel Kohilas
III KOHT

Võistkonnas mängisid:
1. Annabel Männik 2.a klass
2. Liis Marii Rei 2.a klass
3. Merit Lelov 3.a klass
4. Kleer Narruskberg 3.b klass
5. Grete Liis Jõesaar 3.b klass
6. Retlyn Anett Kaup 3.c klass
7. Kristin Tohv 3.c klass
8. Mia Maarja Tali 3.c klass
9. Lorelly Toomsalu 3.c klass
PALJU ÕNNE !

20180308 145519 Large

21. veebruaril 2018. a Pärnu linna koolidevahelisel rahvastepalli võistlustel saavutati II koht

Võistkonnas mängisid:

2.a klass
1. Annabel Männik
2. Liis Marii Rei

3.a klass
1. Merit Lelov

3.b klass
1. Kleer Narruskberg

3.c klass
1. Mia Maarja Tali
2. Retlyn Anett Kaup
3. Kristin Tohv
4. Lorelly Toomsalu

PALJU ÕNNE!

IMG 3532

 

 

26.03. - 01.04. toimub projekti "Noored ja tervislikud käitumisharjumused" raames õpilasvahetus Lorienti, Prantsusmaale.
Projekti koduleht: https://youthandhealthyhabits.wordpress.com/
Õpilasvahetuse blogi: https://youthandhealthyhabits.wordpress.com/blog-2/meeting-in-lorient-march-2017/meeting-in-lorient-march-2017-estonia/

Esmaspäev, 27. märts
Kell 9.50 õpilasesinduse koosolek ruumis C3A
Kell 12.00 digivahetund õpetajatele ruumis B3

Teisipäev, 28. märts
Kell 9.05 6.c klassi õpilastele ohutusalane eeltest ruumis B9
Kell 12.00 digivahetund õpetajatele ruumis B3
Kell 12.15 2.a klassi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas

Kolmapäev, 29. märts
Kell 8.30-14.30 mobiilse planetaariumi etendused graafiku alusel
Kell 10.10 6.b klassi õpilastele ohutusalane eeltest ruumis B3

Neljapäev, 30. märts
Kell 8.10 6.a klassi õpilastele ohutusalane eeltest ruumis B3
Kell 12.15 2.a klassi õpilaste ujumine Koidula kooli ujulas
Kell 13.15 XII noorte tantsupeo võimlemisrühmade ülevaatuse proovid
Kell 15.00 projekti "Kõige Linnusõbralikum Klass" suur finaal

Reede, 31. märts
Kell 13.15 üritus "Raeküla kool otsib talenti" väikeses saalis A11 - olete oodatud!

Laupäev, 01. aprill
Kell 12.00-16.00 EDUKATSIOON Pärnu Noorte Vabaajakeskuses (registreerunutele)

Kui sa oled andekas laulja või tantsija, oskad teha mustkunsti, soovid esitada omaloomingut või oled mõnel teisel alal andekas, siis ME OTSIME JUST SIND!

Enda osalemissoovist anna teada huvijuhile!

 

Otsime talenti

17. märtsil toimus koolis Playback show koolivoor, kus parima etteaste tegi Lisandra Aaslaid (4.c), kelle etteaste kandis nime "Rapuntsel". Teise auhinnalise koha saavutasid Emma Thompson ja Desiree Reek (2.b) looga „Väikelinna gangsterid“. Kolmanda koha vääriliseks hinnati Birgit Nurmberg ja Liisi Mets (5.kl) esitust „Meelejahutajad“.

 

Videokokkuvõtte autor Lisandra ema Piret:https://youtu.be/ZGL4kdfORw0

Esmaspäev, 20. märts
Ülemaailmne suutervise päev, www.suukool.ee
Kell 9.50 õpilasesinduse koosolek ruumis C3A
Kell 12.00 digivahetund õpetajatele ruumis B3 - teema Sketchpad
Kell 13.30 Juhtkonna nõupidamine ruumis B9

Teisipäev, 21. märts
Kell 12.00 digivahetund õpetajatele ruumis B3 - teema Sketchpad
Kell 15.00 2.–4. klasside Gulliveri mängu I eelvoor Endla teatri sammassaalis, osaleb 4.c klassi võistkond

Kolmapäev, 22. märts
Uus näitus "Kunstiraamatuid kooli raamatukogus"
Kell 14.00 Erasmus+ projektitund B9
Kell 15.00 digitund õpetajatele ruumis B3 - teema: HITSA täiendkoolituse eelmooduli täitmine

Reede, 24. märts
Kooride laulupäev ruumis A11:
Kell 11.15 poistekoor
Kell 12.20 mudilaskoor
Kell 13.15 lastekoor

Inimeseõpetuse vabariikliku olümpiaadi piirkonnavoorus saavutas 7.a klassi õpilane Mari-Liis Holm II koha – õnnitleme! Aitäh, õpetaja Riita Tõniste! 

Holm

 

 

Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus saavutas 7.a klassi õpilane Maia Pärnpuu III koha – õnnitleme! Aitäh, õpetaja Marika Kohv! 

Pärnpuu

Emakeele, loodus- ja reaalainete nädal

Esmaspäev, 13. märts
Kell 13.15 klaasipuhumise presentatsioon ruumis A11
Kell 13.30 juhtkonna nõupidamine ruumis B9

Teisipäev, 14. märts - Emakeelepäev
Kell 8.10 kõneminutid 1.-5. klassi õpilastele I korruse fuajees, kõneleb eesti keele õpetaja Anu Helemäe
Kell 8.30 kõneminutid 6.-9. klassi õpilastele I korruse fuajees, kõneleb eesti keele õpetaja Anu Helemäe
Viktoriin Eesti keelemeeste kohta III korruse fuajees, II korruse fuajees õpilaste ja õpetajate lemmikraamatute näitus
Vahetundide ajal raamatute ettelugemine ruumis A11, e-etteütlus eesti keele tundides
Kell 10.00 2.a ja 4.e klassi õpilased Pärnu Koidula Muuseumis Papa Jannseni koolitunnis

Kell 10.55 õpetaja Mare Vlassovi keemiakatsed ruumis C8
Kell 11.15 3.b ja 4.d klassi õpilased Pärnu Koidula Muuseumis Papa Jannseni koolitunnis
Kell 12.30 4.b klassi õpilased Pärnu Koidula Muuseumis Papa Jannseni koolitunnis

Kolmapäev, 15. märts - rahatarkuse päev
Rahatarkuse tunnid ruumis A11:
Kell 8.10 7.a klassi õpilastele (lektor hr Andres Angerjärv, SEB)
Kell 9.05 8.a klassi õpilastele (lektor hr Toomas Sutt, SEB)
Kell 10.10 8.b klassi õpilastele (lektor pr Merike Lank, Swedbank)
Kell 11.15 7.b klassi õpilastele (lektor hr Mati Tiimus, Nordea)
Kell 12.20 investeerimisloeng 7. ja 8. klasside õpilastele (lektor hr Ott Raidla, Börs)
Kell 13.15 loovülesanne - omandatud teadmiste rakendamine (läbiviija pr Anu Olvik, Rahandusministeerium)
Vahetundide ajal minifirmade toodangu müük 
Kell 10.00 1.b klassi õpilased Pärnu Koidula Muuseumis Papa Jannseni koolitunnis

Kell 11.15 2.b klassi õpilased Pärnu Koidula Muuseumis Papa Jannseni koolitunnis
Kell 12.30 1.c klassi õpilased Pärnu Koidula Muuseumis Papa Jannseni koolitunnis
Kell 14.00 Erasmus+ projektitund ruumis B9
Kell 15.00 Õpetajate infotund ruumis A11

Neljapäev, 16. märts
Kell 8.10 maailma populaarseim matemaatikavõistlus KÄNGURU registreeritud õpilastele  
Kell 10.00-14.30 EÕEL Pärnumaa regionaalne koolituspäev Koidula koolis

Kell 10.00 2.c klassi õpilased Pärnu Koidula Muuseumis Papa Jannseni koolitunnis
Kell 11.15 4.c klassi õpilased Pärnu Koidula Muuseumis Papa Jannseni koolitunnis
Kell 12.30 1.a klassi õpilased Pärnu Koidula Muuseumis Papa Jannseni koolitunnis
Kell 13.00 üleriigilise 3.-4. klasside kirjandusmängu Pärnumaa võistlus Pärnu Keskraamatukogus, osaleb 4.b klassi võistkond

Reede, 17. märts
Vahetundide ajal viktoriin "Lõbus matemaatika" II korruse fuajees
Kell 10.00 3.c klassi õpilased Pärnu Koidula Muuseumis Papa Jannseni koolitunnis
Kell 10.55 õpetaja Mare Vlassovi keemiakatsed ruumis C8

Kell 11.15 4.a ja 4.f klassi õpilased Pärnu Koidula Muuseumis Papa Jannseni koolitunnis
Kell 12.30 3.a klassi õpilased Pärnu Koidula Muuseumis Papa Jannseni koolitunnis
Kell 13.15 kooli Playback võistlus ruumis A11

Esmaspäev, 6. märts
Kell 9.50 õpilasesinduse koosolek ruumis C3A
Kell 13.30 juhtkonna nõupidamine ruumis B9

Teisipäev, 7. märts
Kell 14.00 sisekergejõustiku võistlused Pärnu Kergejõustikuhallis 3.-4. klasside õpilastele
Kell 11.15 mudilaskoori proov ruumis A11

Kolmapäev, 8. märts
Kell 15.00 digitund õpetajatele arvutiklassis

Neljapäev, 9. märts
Kell 10.45 raamatukogutund Pärnu Keskraamatukogus 2.b klassi õpilastele
Kell 11.15 4.-6. klassi õpilaste kogunemine I korruse fuajees

Reede, 10. märts
Kell 10.00 linna matemaatikaolümpiaad Koidula gümnaasiumis 4.-6. klasside õpilastele

2016 / 17 SWEDPANK VÕRKPALLI PALLILAHINGU FINAALTURNIIRIL TARTUS

II KOHT

Võistkonnas mängisid:

1.Marko Mardiste              3.a kl.

2.Reigo Lehtsaar                 3.a kl.

3.Kennerd Melts                3.a kl.

4.Mairon Lelov                    3.a kl.

5.Joosep Limberk               3.a kl.

6.Martin Neppo                  3.a kl.

7.Kevin Tammela               3.c kl.

8.Oskar Hein                        2.a kl.

9.Gerdo Jürgens                 2.a kl.

PALJU  ÕNNE !

Pallilahingu finaal II koht 28.02.2017 Large

EESTI KOOLISPORDI LIIDU 1. - 3. kl. DUMLE RAHVASTEPALLI PIIRKONNAVÕISTLUSTEL SAAVUTAS MEIE KOOLI POISTE VÕISTKOND

III KOHA

VÕISTKOND MÄNGIS KOOSSEISUS:

MARKO MARDISTE 3.a kl.

REIGO LEHTSAAR 3.a kl.

KENNERD MELTS 3.a kl.

JOOSEP LIMBERK 3.a kl.

MARTIN NEPPO 3.a kl.

MAIRON LELOV 3.a kl.

EGERT ADAMSON 3.c kl.

KEVIN TAMMELA 3.c kl.

P A L J U Õ N N E !!!

20170302 143245 Large

Kolmapäev, 1. märts
Kell 14.10 klassiõpetajate nõupidamine ruumis A2
Kell 17.00 Erasmus+ projekti Prantsusmaale sõitvate vanemate koosolek

Neljapäev, 2. märts
EKSLi rahvastepalli piirkonnavõistlus Kohila spordihoones, väljasõit kell 8.30 Pärnu Spordihalli eest (osalevad 3. klassi õpilased)
Kell 10.00 koolinoorte äriideede konkursi "Bright Minds" programmi IV koolitus registreeritud õpilastele Pärnu Ühisgümnaasiumis
Kell 10.00 orkestriproovi vaatlus Pärnu Kontserdimajas, osalevad 4.d klassi õpilased

Reede, 3. märts
Kell 10.00 Goethe Instituudi saksa keele üritus Autobahn 5. klassi õpilastele Pärnu Keskraamatukogus