Looduskaunis kohas Raeküla mändide vahel tegutseb kool 1991.aastast

Kool annab igale õppurile võimaluse kujuneda õppimis- ja koostöövalmis, iseseisva mõtlemisega mitme-külgselt arenenud isiksuseks, kes tuleb hästi toime isiklikus, töö- ja ühiskonnaelus.

Vastavalt on valitud ka kooli õppesuunad: majandusõpe, kultuuritöö ja sport. Nii üks kui teine võib, kuid ei pea tingimata saama lõpetanu elukutseks.

Hea orienteerumine majanduselus, oskus laulda, tantsida ja laval esineda või sportlik eluviis on elus lisaväärtuseks igal juhul.

Õppesuundade kavades on oluline osa praktilisel tegevusel. Õppekava jätkuks on tunniväline tegevus. Raekülas on avarad võimalused sportida, laulda, tantsida, pilli mängida või muud meelepärast teha.

Raeküla kooli lõpetanud jätkavad edukalt õpinguid kõikides Pärnu linna gümnaasiumides ja ka väljaspool Pärnut.