http://www.parnupostimees.ee/?id=380927


Pärnu Raeküla koolis saab peagi õppida spordiklassis, kuhu on oodatud sel sügisel kooliteed alustavad poisid ja tüdrukud. Eriklassi komplekteerimine algab veebruaris.

Jalgpallile, võrkpallile ja tennisele keskendunud klassi loob kool koos Pärnu linnavalitsuse, linna spordikooli, Pärnu jalgpalliklubi ja Kalevi tenniseklubiga.

Koormus kasvab

Raeküla kooli õppealajuhataja Agita Keerdi sõnade kohaselt ei kao avata-va(te) spordi-klassi(de) kõrvalt kuhugi tavaklasski. Spordiklasside arv selgub märtsiks, kui lõpeb ülelinnaline 1. klassidesse registreerumine.

“Kui piisab tahtjaid, võime tavaklassi kõrval avada kaks spordiklassi. Oleme mõelnud sedasi, et võrkpalli valinud oleksid ühes klassis tenniselastega. Jalgpallilapsed oleksid neist eraldi, mis tähendab, et jalgpalliklass oleks puhtalt poisteklass, sest see eriala avatakse vaid poisslastele,” rääkis Keerd.

Võrkpalli ja tennist õppima oodatakse nii poisse kui tüdrukuid.

Kool on kavandanud esimese ja teise spordiklassi lastele kaks kuni kolm erialatundi nädalas, sealt edasi tundide arv kasvab kuni põhikooli lõpuni välja.

Sporditundide kõrval jäävad alles kehalise kasvatuse tunnid kahel korral nädalas, sest nii näeb ette Raeküla kooli õppekava.

“Et hea ja sportliku treeneri eeskuju on hindamatu, hakkavad meie tulevaste spordiõpilastega töötama oma ala meistrid. Jalgpallipoisse asub juhendama Tiit Raudnagel, võrkpallilapsi õpetab 1.- 3. klassini Age Peda, sealt edasi põhikooli lõpuni treenivad neid Helju ja Anna-Liisa Sutt. Tenniseõppe valinutega tulevad tegelema Henri Busch ja Roland Kvelstein,” rääkis Keerd.

“Lapsed hakkavad treenima meie võrratul jalgpallistaadionil ja kooli võimlas. Tenniselaste trennidest osa tuleb tennisehallis. Üldfüüsilisel arendamisel kasutame ära lähedal asuvad suurepärased suusarajad, kus saab nii suusatada, orienteeruda kui joosta,” lisas Keerd.

Õppealajuhataja hinnangul on avatava spordiklassi eeliseks asjaolu, et laps saab kompleksselt nii õppida kui sportida.

Spordiklassi õpilaste koolipäevad ülemäära pikaks venida ei tohiks, sest kõik tunnid-treeningud toimuvad järjestikku ja pärast kooli pole vaja enam trenni minna.

“Spordiklassi õpilased võivad nagu tavaklasside lapsedki pärast kooli- ja treeningtundide lõppu osaleda pikapäevarühmas, kus nad saavad puhata, valmistuda järgmise päeva õppetööks ning süüa kõhu täis,” ütles Keerd.

Ainuke maakonnas

Keerd lubas, et kool jälgib õppeaasta vältel laste sportlikku arengut, andes selle kohta vanemaile regulaarselt iga veerandi lõpus tagasisidet. Laste tervist kontrollitakse kaks korda aastas. “Kuna treeningurühmad on väiksemad kui spordiklubides, on töö lapsega individuaalsem, tänu sellele saame enam arvestada iga lapse sportlike eelduste ja arengutasemega,” märkis õppealajuhataja.

Koolipere ja treenerite esimene kohtumine 1. klassi minevate laste ja nende vanematega toimub juba sel laupäeval, 5. veebruaril kell 11 Raeküla koolis.

Nädal hiljem, 12. veebruaril kell 11 korraldatakse kooli võimlas spordikatsed neile, kes soovivad tennist õppida, ühtlasi toimub näidistund.

“Tennise treeninggrupi õppesportliku tegevuse mugavamaks korraldamiseks on Kalevi tenniseklubi lubanud lapsi sõidutada oma mikrobussidega. Seepärast on katsetele oodatud ka maakonna lapsed,” ütles Keerd.

Pärnu linnas ja maakonnas spordiklasse seni pole. Maakonna ainsa spordiklassi viimane lend lõpetas kahe aasta eest Surju põhikoolis. Surjus algas korvpalliõpe 7. klassis, praegu tegutseb koolis korvpalliring.

Katrin Uutsalu, Pärnu linnavalitsuse haridusnõunik

“Spordiklassi avamine on päevakorral olnud juba päris mitu aastat ning tore, et see mõte nüüd teoks saab. Võib öelda, et koostöö mitme poole vahel on olnud tulemuslik.

Raeküla koolis avatavas spordiklassis õppivad lapsed täidavad õppekava tavaklassiga samas mahus. Spordiklassis on neil võimalus võtta valikainena juurde valitud spordieriala tunde, mis toimuvad Pärnu jalgpalliklubi, Pärnu linna spordikooli ning Pärnu Kalevi tennisekooli eestvedamisel. Peale füüsilise arendamise on eriklassis tavalisest suurem rõhk tervisekontrollil.

Et spordiõpe algab juba 1. klassis, saavad klubid siit varakult järelkasvu.

Enamik õppesuundumusi puudutab gümnaasiumiosa. Algklasside astmes on eriklassidest ainsana aastaid tegutsenud Pärnu Ülejõe gümnaasiumi muusikaklass.

Teadaolevalt ükski teine Pärnu kool sügisest 1. klassi tulijaile süvaõppega klassi avada ei plaani.”