http://www.parnupostimees.ee/?id=271990

Selle õppeaasta eelviimasel koolipäeval toimetasid Pärnu Raeküla gümnaasiumi õpilased ja kooli töötajad üheskoos koolipargis. See on juba teist aastat, kui koolipere – noored ja vanad – otsustas koguda raha, osta elupuu taimed ja istutada hekk.

Raha kogumine toimus vabatahtlikkuse alusel – iga täiskasvanu ja iga klass otsustas ise, kui paljuga on võimalik panustada koolipere ühisesse ettevõtmisse. Mitte alati ei pea ootama, et kooli pidaja või keegi teine peaks leidma rahalisi võimalusi kooli toetamiseks. Vahel võib ka ise panustada, et enda ümbrust turvalisemaks ja looduskaunimaks teha.

Eelmisel aastal istutati üheskoos esimesed viiskümmend elupuutaime Lembitu tänavapoolse tee äärde. Taimed elasid lumerohke ja külma talve vapralt üle. Nii otsustatigi, et sel aastal peaksime heki rajamist jätkama. Seda ikka selleks, et õpilased, kes vahetunnis koolipargis jooksevad ja mängivad, ei satuks ootamatult sõiduteele.

Meil on salajane soov, et ehk hekk aitab Raeküla elanikel leida teine tee oma liikumiseks, kui seda on kooli haljasala. Oma teoga on meie kooli õpilased ja täiskasvanud taas ühe sammu teinud näitamaks hoolimist oma koolist ja oma kodulinnast ning jätnud oma jälje kooli ajalukku.