http://www.parnupostimees.ee/?id=391662

Raeküla koolis eelmisel nädalal toimunud traditsioonilisel loodus- ja reaalainete nädalal võis kogeda palju huvitavat ja õpetlikku.
Bioloogiapäevale oli kutsutud keskkonnahariduse spetsialist Merike Palginõmm, kes rääkis õpilastele, kuidas aidata hätta sattunud looma. Juttu ilmestasid slaidid ja vajadusel sai mõni situatsioon läbi mängitud. Kohtumisel said õpilased teada, kuidas aru saada, kas loom üldse abi vajab ja kuidas toimida nii, et kasu asemel mitte kahju tekitada.

Keemiapäeva valmistas ette õpetaja Mare Vlassov. Kahel pikemal vahetunnil keemiaklassi sisse astunud õpilased leidsid eest valiku toiduaineid saiast-vorstist ja karastusjookidest kuni toore kartuli ja munavalgeni. Siiski ei asutud einestama, vaid iga huviline sai juures olnud töövahendite ja juhendi abil uurida, millises neist sisaldub tärklist või valku ja kui happeline on mingi jook või puuvili.

Peamiselt katsetasid 8.-9. klassi õpilased, ent sekka sattus pisemaidki, kes veel keemiat ei õpi. Kaasas olnud õpetaja Tiia Vestli julgustusel said nad joodi abil toiduainetest tärklise otsimisega kenasti hakkama.

Järgnenud keemiatunnis jätkas 9. klass laboratoorse tööga, kus oli ülesandeks läbi viia rida ainete muundumisi, kasutades õpitud teadmisi aineklasside kohta.

Matemaatika-füüsikapäeva korraldajateks olid õpetajad Kristi Suppi, Marika Kohv ja Liilia Oberg. Sellel päeval osalesid 6.-9. klassi õpilased viktoriinil, kus tuli lahendada loogikaülesandeid. Põnevad ülesanded tekitasid elevust. Osa klasse lahendas ülesandeid individuaalselt, osas klassides otsustati võistkondliku lahendamise kasuks.

Katuseakna ülesanne pani ühes klassis õpilased „õlekõrsi“ kasutama – helistati klassivenna isale, et kas ikka leidub teistsuguseid katuseaknaid kui ruudukujulisi, ja kuidas küll ümber ehitades saab pindala kaks korda suureneda, kui kõrgus ja laius jäävad samaks? Saab. Mõistatage!

Geograafiapäeval vaatasid kolmanda kooliastme õpilased populaarteaduslikku filmi päikesesüsteemi arengust „Tekkelugu“, sellele järgnesid õpetaja Tiina Ranna kommentaarid.