http://www.parnupostimees.ee/1022152/raekula-koolis-opiti-elamusmange-korraldama

Käesoleva aasta kevadel võtsid Pärnu Raeküla kooli 5. klassi õpilased osa Harjumaa igakevadisest elamusmängude päevast.

Et elamusmängud võimaldavad lastel omavahel aktiivselt suhelda, teha koostööd ja tõsta oma enesehinnangut, tegutsedes ühiselt värskes õhus, otsustasime selle põneva ettevõtmise ka Pärnu linnas korraldada. Selleks kutsusime koolitama Laulasmaa kooli kehalise kasvatuse ja inimeseõpetuse õpetaja Kersti Lepiku - ta on ettevõtmise süda ja hing -, kes vaheaja viimasel reedel tutvustas Raeküla koolis elamusmängude olemust ja korraldamise põhimõtteid. Kõik Pärnu linna koolide õpetajad, kes asjast huvitatud olid, osalesid koolitusel.

Elamusmängude koolitus oli väga huvitav ja emotsionaalne ning võimaldas siduda osavõtjate teoreetilised teadmised praktilise tegevusega. Kõik õpetajad olid innukalt asja juures ja takistuseks ei saanud ka taevast alla sadama hakanud esimene lumi.

Elamusmängude käigus õppisime endid ja kaaslasi paremini tundma, sest ülesannete lahendamine eeldas kõikide osalejate võrdset panustamist, kaasa löömist ja koostööd. Selles mängus kaotajaid ei ole ja võidavad kõik, kes osa võtavad.

Kersti Lepik näitas, kuidas eri elualadelt pärit vahendite abil saab koostada huvitavaid ülesandeid, milles lapsed saavad kasutada õppeainetes omandatud teadmisi. Seda võib nimetada ka õppeainete lõimumiseks.

Järgmisel sügisel on Raeküla kooli õpetajatel kavas korraldada esimene ülelinnaline elamusmängude päev Raeküla metsas. Jääb vaid loota, et meie plaanid teostuvad ja Pärnu koolide õpilased ühe toreda ülelinnalise ühisürituse juurde saavad.