http://www.parnupostimees.ee/2058824/raekula-metsas-mangiti-elamusmange

Õpilaste suhtlemine on muutumas järjest enam arvutipõhiseks. Igapäevases koolitöös puutuvad õpetajad üha rohkem kokku sellega, et lapsed ei oska teha meeskonnatööd ja neil puudub praktiline koostegevuse väljund.

Raeküla koolil on koostöö kolme mereäärse kooliga ja sealt saime põneva idee, kuidas arendada koostööd vabas õhus füüsilist ja vaimset pingutust nõudvate ülesannetega.

Mõtte elamusmängude korraldamiseks said Raeküla kooli õpetajad Laulasmaalt, kus neid mänge juba aastaid on Kersti Lepiku juhendamisel korraldatud. Vastava koolituse läbinuna otsustati kirjutada haridusprojekt nende mängude korraldamiseks Pärnu linnas. Projekt leidis heakskiidu ja rahastamise.

19. septembril toimusid Raeküla metsas esimesed Pärnu linna koolide elamusmängud – mängud, mis võimaldavad lastel reaalselt ja verbaalselt suhelda, teha koostööd ja tõsta oma enesehinnangut ühiselt värskes õhus tegutsedes. Elamusmängude päeva võib nimetada ka õppeainete lõimumise päevaks, sest mängu käigus õpivad õpilased ennast ja teisi paremini tundma ning kinnistub teadmine koostegemise tulemuslikkusest. Mängud eeldavad kõikide osaliste võrdset osavõttu ja panustamist, kus õpilane saab siduda oma teoreetilisi teadmisi koostööülesannete lahendamiseks.

Selle mängu eesmärk on mitte välja tuua võitjaid – võidavad kõik, kes osalevad meeskonnatöös ning õpivad iseennast ja kaaslasi läbi selle paremini tundma.

Osa võttis üritusest ligemale sada neljanda klassi last Pärnu linna koolidest.

Mängudel oli 20 pesa, kus tuli täita ülesandeid: inimkett, lendavate taldrikute täpsusvise, miiniväli, ämblik, pendelköis üle kraavi, koormarihmal kõndimine, soo ületamine, pallitunnel, tormi eest kaitsetelgi püstitamine, pakku naelte löömine jne. Tegevuste juures polnud oluline kiirus, vaid mõtlemine ja koostöö, nii mõnigi võis tõdeda, et liigne kiirustamine ei aidanud ülesande sooritamisele kaasa. Pesast pesasse tuli liikuda kaardi abil ja uutele tegevustele kutsus pasunaheli. Võistlejaid juhendasid ja abistasid Raeküla kooli 7.a klassi õpilased.

Korraldajatena oli laste rõõmukilkeid hea kuulda ja kaks tundi läks lennates. Paariks tunniks olid lapsed unustanud nutitelefonid ja tahvelarvutid, tunti rõõmu ilusast sügisilmast ja kaaslastega koos arutamisest, suhtlemisest ja lahenduste leidmisest. Paljud lapsed avaldasid soovi, et nad järgmisel aastal saaksid jälle elamusmängudel osaleda. Päeva jäid meenutama magus suutäis ja diplom.

Korraldajaid valdas rahulolu õnnestunud üritusest, lahkest ilmataadist ja peas on mõlkumas uued ideed järgmisteks elamusmängudeks.