Pärnu linnavalitsus saatis volikogusse eelnõu, mille järgi muutub Raeküla gümnaasium 1. septembrist põhikooliks, kool hakkab kandma nime Pärnu Raeküla kool.
Viie aastaga on gümnaasiumiastme õpilaste arv Pärnus vähenenud kümnendiku ehk 223 õpilase võrra. Linnavalitsus prognoosib, et järgneva viie aasta jooksul kahaneb gümnaasiumiõpilaste arv veel veerandi ehk 500 õpilase võrra.

Linnavalitsus on juba varem lõpetanud Raeküla kooli gümnaasiumiõpilaste vastuvõtmise ja praegused abituriendid jäävad selle maja viimasteks gümnasistideks. Samal ajal kui Raeküla gümnaasiumi vastuvõtmist vähendati, hakati Hansagümnaasiumist kujundama klassikalist gümnaasiumi, kus on gümnaasiumiastmes neli paralleeli.

Abilinnapea Jane Metsa sõnul on nende muudatuste aluseks 2005. aastal vastu võetud hariduse arengukava. “Kool on omal ajal ehitatud põhikooliks, praegu asuvad algklassid eraldi hoones ja jäävadki eraldi majja,” rääkis Mets.