http://www.parnupostimees.ee/673744/sopruskoolide-koostoo-teeb-kooli-elu-atraktiivsemaks

Sellel aastal alustasime kolme mereäärse kooli, Muhu, Laulasmaa ja Raeküla põhikooli koostööd.

Omavahel on juba kohtunud ja koostööplaanid teinud koolide juhtkonnad, 15. detsembril aga toimus kõigis kolmes koolis jõuluaegne projektipäev 6.-9. klassi õpilastele, mille läbiviijateks olid sõpruskoolide õpetajad.

Meie kooli kunstiõpetuse õpetaja Kaja Salumäe, loodusainete õpetaja Rena Ridalaan, kodunduse õpetaja Agne Jepiselg ja tantsuõpetaja Tiiu Pärnits sõitsid Muhu saarele, Muhu kooli õpetajad suundusid Laulasmaale, aga meie võtsime vastu Laulasmaa põhikooli õpetajaid.

Külalised pakkusid õppimist kuues töötoas ja oli väga raske otsustada, milline nendest kõige populaarsemaks kujunes. Õpetaja Ülle Niinemäe portreekollaaži ja inglite maalimise töötoas valmisid nii portreed kui ka imeilusad inglid. Õpetaja leidis sobiva tehnika igale huvilisele, nii et keegi ei pidanud lahkuma pettununa.

Väga emotsionaalselt ja loovalt toimus töö õpetaja Regina Proskura vene keele töötoas – õpetaja ise räägib seitset keelt ja oskab huviga keele õppimise vastu õpilasigi nakatada. Selles tunnis, mis oli samal ajal viktoriin ja mäng, võisid õpilased näidata oma silmaringi, teadmisi Venemaa ajaloo, kirjanduse, kunsti ja traditsioonide kohta. Tegutsemine oli nii põnev, et koolikella helina peale õpilased ei reageerinudki, palusid jätkata.

Väga aktiivse arutelu saatel toimus tegevus inimeseõpetuse töötoas õpetaja Kersti Lepiku juhendamisel, kes on selle õppeaine 5. klassi õpiku autor. Tund koosnes mängudest, mis sisaldasid aktiivtöö- ja tunnustusharjutusi, õpilased said palju teada enda ja koolikaaslaste kohta, nad pidid ületama barjääri (eri vanus, eri klassid), et suhelda ja asuda koostööle. Küsimusele „Kuidas sujub koostöö õpilastega?” vastas õpetaja: „Koostöö sujub alati hästi, kui õpetajal on tund ette valmistatud!” – kuldsed sõnad!

Põnev oli õpetaja Tiina Ojasson-Võsa taimede herbariseerimise töötuba. Seal sündisid õpetaja ema korjatud ja kuivatatud lilledest ja taimedest isikupärased looduspildid, need lamineeriti ja iga kunstnik sai oma loomingu kaasa. Nende piltide autoriteks olid nii õpilased, õpetajad kui koristajad.

Õpetaja Ulvi Valle päkapikkude meisterdamise ja nõelviltimise töötoas valmisid väikesed ja veidi suuremad eri kujuga päkapikud ja see õpituba tekitas tõelise jõulumeeleolu.

Kõik huvilised said selgeks uue pildistamise tehnika, mille nimetuseks on valguse pildistamine. See tegevus toimus õpetaja Agnes Obergi juhendamisel meie pimikus ja seal tekitati väikeste valgusallikatega valguskujundeid, mis imekombel jäid pildile. Kui kell kaksteist kogunesid kõik teise korruse fuajees väikesele einele, võisid nad ekraanil vaadata, millised pildid on juba tehtud. Nii mõnigi õpilane sai ideid järgmisteks fotodeks.

Märkamatult oli kell saanud kaks ja projektipäev lõppes. Tänasime meie külalisõpetajaid ja saatsime nad koju, et järgmisel aastal kohtuda töötubades Muhu põhikooli kolleegidega.