Tiigrihüppe Sihtasutuse tegevuskava „Õppiv tiiger meie koolis 2009” konkursil jäi sõelale viis Pärnumaa kooli: Koidula gümnaasium, Raeküla gümnaasium, ühisgümnaasium, Surju põhikool ja Vahenurme lasteaed-algkool. Kõik viis kooli saavad oma info- ja kommunikatsioonitehnoloogia parendamiseks ümmarguselt 50 000 krooni.
 
Tegelikkuses kujuneb summa veelgi suuremaks, sest sihtasutuse rahale lisandub kooli kümne tuhande krooni piires omafinantseering.

Konkursil osales üle riigi 321 kooli. Neist valis ˛ürii välja 77 kooli, kelle vahel jaotati 3,9 miljonit krooni. (PP)