http://www.parnupostimees.ee/3589765/raekula-kooli-suured-ja-vaikesed-sobrad-tegutsesid-koos

Kas mul peab olema sõber? Milline peab olema sõber? Mida ma hindan oma sõbras kõige rohkem?

Nendele küsimustele vastasid Raeküla kooli kolmandate klasside õpilased justkui ühest suust, et ilma sõbrata ei saa keegi hakkama. „Sõber on lahke ja abivalmis, sõbralik ja heatahtlik, tore. Sõber võib lapsele olla ka täiskasvanu, kellega on hea koos olla, temaga oma muresid, rõõme ja saladusi jagada. Sõbraga on tore mängida.“

Raeküla koolis oli üks hästi tore „Kiusamisest vaba kool ja lasteaed“ projektiüritus. Suuremad, kolmandate klasside õpilased, tegutsesid koos esimeste klasside õpilastega, et erivanuselised lapsed saaksid sõpradeks ja kooliskäimine muutuks meeldivamaks nii suurtele kui väikestele. Noorematele annab selline koostegutsemine turvatunde, vanemad õpilased tunnevad, et nad saavad abiks olla ja neid väärtustatakse.

Tegemist oli palju. Nädal enne sündmust meisterdati kaarte oma tulevastele sõpradele. Reedel, kui väiksemad sõbrad suurde koolimajja jõudsid, vahetati kaarte ja komme ning oma uue sõbraga asuti arvutiklassis mängima viktoriini sõprusest. Suuremad lapsed aitasid väiksematel küsimusi ja vastusevariante lugeda. Seltsis nuputati, millised peaksid olema õiged vastused. Lastele meeldis koostegutsemine väga.

Viktoriin tehtud, saabus klassi üks väga tähtis tegelane – Sõber Karu. Kolmandate klasside õpilastele on Sõber Karu juba tuttav. Uus sõber tutvustas end noorematele ja seletas, et tuleb õpetama lastele, kuidas olla salliv, austav, hooliv ja julge.

Järgnes tore spordiüritus võimlas, kus suuremad ja väiksemad koos võistlesid ühises meeskonnas kiiruse ja osavuse peale.

Ürituse tagasisides kirjutasid lapsed, et selliseid koosolemisi võiks rohkem olla. Suuremad lapsed tundsid end uhkena, et said väiksemaid aidata. Vanemad õpilased kiitsid nooremaid, et nad olid hästi sõbralikud, abivalmis ja toredad. Nooremad kinnitasid, et suuremate sõpradega oli julgem tunne arvuti taga tegutseda. Koos oli lõbus.