http://www.parnupostimees.ee/3387661/koostoo-sopruskoolidega-laiendab-opilaste-silmaringi

Muhu, Laulasmaa ja Raeküla kool tähistasid täna viiendat sõprusaastat ühise uurimis- ja loovtööde konverentsiga Pärnus.

Raeküla kooli õppealajuhataja Agita Keerdi ütlust mööda kuulati konverentsi ettekandeid suure huviga, sest teemad olid mitmekesised ja põnevalt esitatud.

Laulasmaa kooli näitetrupp pakkus enda kirjutatud ja lavastatud nauditava videoetenduse „Ajarändurid“, järgnesid uurimuslikku laadi loovtöö „Koolikiusamine“ ja interaktiivseid tööviise põimiva loovtöö „Puuriit“ tutvustused.

„Tõdesime, et koolikiusamine esineb kõikides kooliastmetes, aga igaüks saab selle vastu võidelda või seda isegi ära hoida,“ rääkis Keerd.

Keerdi kirjeldus kohaselt elasid õpilased põnevusega kaasa minifirma Helku loomisele ja tegutsemisele. „Mitmekülgne oli Muhu kooli valik – tutvusime õpilase loodud matemaatiliste ristsõnade ja nende kasutamisvõimalustega, väga detailne oli tutvustus „Kaardiesitluse „Liiva- mo koduküla Muhus“ loomine ArcGIS keskkonnas“, põhjalik oli uurimus „Arvuti – minu abimees, töövahend ja sõber“,“ tutvustas õppealajuhataja.

Töö „Eneseväljendus käsitöös“ oli illustreeritud mitme ehtekomplektiga, mida Keerdi sõnade järgi uurisid nii õpilased kui ka õpetajad.

Raeküla kool tutvustas uuringut „Kolmanda kooliastme söömisharjumused“. Konverentsi lõpetasid kodu-uurimuslikud tööd „Kolme põlvkonna lood“ ja „Minu suguvõsa ajalugu“.

Jaanuaris kohtuvad kolme kooli õpilasesindused seminaril Muhu koolis.