http://parnu.postimees.ee/3851527/elamusmangud-raekula-metsas-opetasid-uksteisest-hoolima

22. septembril toimusid Pärnus Raeküla metsas nüüdseks juba vahvaks ja oodatud traditsiooniks saanud neljandad ülelinnalised elamusmängud kõikide linna koolide 4. klassi lastele. Tänavu võttis mängudest osa 114 õpilast.

Elamusmängud on ühed isevärki tegevused, mis võimaldavad lastel üksteisega suhelda, teha koostööd ja tõsta oma enesehinnangut värskes õhus ühiselt tegutsedes. Elamusmängude päeva võib nimetada ka õppeainete lõimumise päevaks, sest mängu käigus saavad lapsed rakendada koolitundides omandatud teadmisi, õpivad ennast ja kaaslasi paremini tundma ning kinnistub teadmine koostegemise tulemuslikkusest. Mängud eeldavad kõikidelt osalistelt võrdset osavõttu ja panust, aga ka kaaslaste usaldamist.

Ürituse alguses selgitati mängijatele, et elamusmängude eesmärk ei ole välja selgitada võitjaid – võidavad kõik, kes osalevad meeskonnatöös. Tegevuste juures polnud oluline kiirus, vaid mõtlemine ja koostöö, nii mõnigi võis tõdeda, et liigne kiirustamine ei aidanud ülesande sooritamisele kaasa.

Mängudel oli 20 pesa, kus tuli täita erinevaid põnevaid ülesandeid.

Inimkett nõudis lastelt palju osavust ja teineteisega arvestamist, sest liiguti seotud jalgadega üle takistuste. Põnevust tekitas lendavate taldrikute täpsusvise koormavõrku. Silmad kinni seotud, prooviti kaaslaste juhendamise järgi miinivälja ületada.

Palju nalja sai ämbliku ülesandega: kogu meeskond pidi liikuma sünkroonis ja vedama endi vahel nööridest moodustatud "ämblikku", samal ajal transportides ühest kohast teise palli või täidetud kanistreid. Esmapilgul pisut ohtlik ülesanne oli karkudel piiratud ala ületamine, kuid kaaslaste toel saadi sellega kenasti hakkama. Prooviti veel koormarihmal kõndida, sood ületada, pallitunnelit läbida, püstitada telki, mis kaitseks tormi eest, ja naelu pakku lüüa.

Elamusmängude päevi külastas ka orav, kes pudistas metsas olijaile puu otsast kaela männiokkaid, külvates lastesse elevust.

Tänavused osalejad soovitasid järgmise aasta elamusmängude võistlejatele teha rohkem koostööd, üksteist toetada ja säilitada rahu.

Pesast pessa tuli liikuda kaardi abil ja uutele tegevustele kutsus pasunaheli. Võistlejaid juhendasid ja abistasid Raeküla kooli 7. klasside õpilased ja klassiõpetajad.

Korraldajatel oli laste rõõmukilkeid hea kuulda. Paariks tunniks olid lapsed unustanud nutitelefonid ja tahvelarvutid, tunti rõõmu ilusast sügisilmast ja kaaslastega suhtlemisest ja lahenduste leidmisest. Paljud lapsed avaldasid soovi järgmisel aastal elamusmängudel taas osaleda.

Nii lapsed kui õpetajad pidasid elamusmänge igati õnnestunuks. Lapsed said kasutada teadmisi, mis õpitud loodusõpetuse, eesti keele, matemaatika ja kehalise kasvatuse tunnis.

Lapsed andsid tagasisidet, et elamusmängude suurim pluss on võimalus harjutada meeskonnatööd ja värskes õhus metsa all joosta, mängida ja nutikust näidata. Neile meeldis, et mängudes õpitut saab rakendada väljaspool kooligi: õpiti tundma puid ja Eesti kaarti ning püstitama telki käepärastest vahenditest.

Lastele jäid päeva meenutama magus suutäis ja diplom.

Suur aitäh Pärnu linna haridusosakonnale, kes on igal aastal toetanud selle ürituse korraldamist! Nende toel jõudsid kavva kaks vahvat ja harivat mängupesa ning kõik osalised said suud šokolaadiseks.