http://parnu.postimees.ee/4001523/raekuela-kooli-spordiklassi-paeaeseb-katsetega 

Kui varem sai Pärnu Raeküla kooli spordiklassi astuda iga laps, tuleb nüüd jalgpalli ja tennise süvaõppega klassi õppima pääsemiseks sooritada kehalised katsed.

“Esimestel aastatel võtsime vastu kõik lapsed, kelle vanemad avaldasid soovi panna oma laps spordiklassi, ent alates eelmisest õppeaastast teeme kehalised katsed, hindamaks lapse valmisolekut spordiklassis õppimiseks. Seal on suurem füüsiline koormus, sest paljud lapsed osalevad pärast õppetööd mõne klubi treeningurühmaski,” põhjendas spordikatsete vajalikkust Raeküla kooli direktor Liilia Oberg.

Katsed toimuvad eraldi tennise- ja jalgpallirühma soovijaile. Treenerid hindavad laste täpsust ja osavust, koordinatsiooni, pallipõrgatamist, valmisolekut, distsipliini ning õpetaja kuulamist ja kuulmist. Harjutused ei ole direktori sõnutsi keerulised, küll aga huvitavad ja mitmekülgsed.

Raeküla kooli spordikallakuga klassid on Pärnu Ülejõe kooli muusikaklassi kõrval ainsad eriklassid Pärnu üldhariduskoolides, kuhu 1. klassi tulijatel tuleb läbida katsed.

Spordiklassis on õpilastel kolm tundi nädalas erialatunnid. Need on kooli õppekava osa valikaine- või ringitundidena, sporditundidele lisanduvad kahel korral nädalas kehalise kasvatuse tunnid.

“Lapse koolipäev ei veni ülemäära pikaks, kuna kõik tunnid ja treeningud toimuvad järjestikku,” kinnitas Oberg.

Spordiklassi eripära võrreldes tavaliste 1. klassidega on seegi, et siia võetakse lapsi vastu kogu linnast, mitte piirkonnapõhiselt.

Pärast aprillis toimuvaid kehalisi katseid koostatakse linnavalitsuse hallatavas veebikeskkonnas ARNO õpilaste nimekirjad küll rahvastikuregistri alusel, kuid spordiklassi puhul lisatakse Raeküla kooli nimekirja need lapsed, kes on sooritanud katsed edukalt, ent kellele Raeküla ei ole elukohajärgne kool.

Esimene spordiklass avati Raekülas 2011.

“Õpetatavateks aladeks valisime toona jalgpalli, tennise ja võrkpalli. Kahjuks võrkpalli vastu huvi ei olnud ja nii on õpilastel võimalus arendada ennast kahel spordialal: jalgpallis ja tennises. Jalgpalli valiku üks põhjusi oli kooli koostöö Pärnu jalgpalliklubiga, mis kasutab oma õpilasrühmade treeninguteks meie kooli võimlat ja staadioni. Tenniserühma avamist toetas linna spordinõunik,” meenutas Oberg.

Esimesed spordiklassi tulijad on jõudnud kuuendasse klassi. Vaid teisel aastal (2012) oli kooli õppima asujaid ühe klassi jagu ja seetõttu avati üksnes jalgpallirühm.

Eelmisest õppeaastast hakkasid tennisetunnid osaliselt toimuma Tammsaare tänaval tennisehallis. Nüüd on kõik tennisetunnid hallis.

Jalgpallitunnid toimuvad kooli võimlas ja staadionil.

Lapsi juhendavad õppekava alusel staažikad tennisetreenerid Merle Pruul ja Ulrika Pärn, jalgpallitreenerid on Mart Paumäe ja Indrek Joost.

Maakonnakoolides töötavad spordiklassid Vändra gümnaasiumis ja Uulu põhikoolis.

Uulu kooli direktor Johan Kärp ütles, et 6. klassis komplekteeritud korvpallikallakuga spordiklass lõpetab sel kevadel põhikooli ja praegu uusi spordisuunaga lende peale ei tule.

“Kuna vanemad on tundnud korvpalliklassi jätkamise vastu huvi, kaalume, kas avada sellest sügisest taas spordiklass. See on mõttekoht, kuna spordiklassi juhendamine paneb mind ajaliselt väga kinni,” tõdes Kärp, kes direktoritöö kõrvalt on korvpallipoiste treener.

Spordiklassi ideed peab Kärp õnnestunuks. “Vanemad olid rahul, et laste aeg oli sisukalt planeeritud. Poisid said palju trenni teha, kaks korda päevas süüa ja kella viieks koolist koju,” rääkis Kärp.

Kehalisele aktiivsusele paneb rõhku Vändra gümnaasiumgi, kus algklassilapsed saavad spordisuuna valinuna ühe lisatunni nädalas, et õppida meeskonnatunnetust ja -tööd ning osaleda sportmängudes.

Gümnaasiumiastmes pakub kool teist aastat võimalust valida spordisuund. Gümnaasiumi spordisuuna väljundiks on 11. ja 12. klassis sooritatavad eksamid, mille tulemusena saavad noored kohtuniku kvalifikatsiooni. Spordikallaku arendamisel teeb kool koostööd spordiklubidega, nagu näiteks Pärnu sõudeklubi ja Vändra jalgrattaklubi Viko. Kehalisi katseid spordiklassi ei ole.

Alanud aastast saavad Vändra gümnasistid osaleda tuletõrjesporditundideski. Tuletõrjesporditunde annavad ja treeninguid juhendavad koolis Vändra komando töötajad.