https://parnu.postimees.ee/4319889/moistusega-vagivalla-vastu

Nugadega mehed ja kaklused tänavatel, ära kaduvad teismelised. Tänu online- ja sotsiaalmeediale on inimesed ühiskonnas varitsevate ohtudega rohkem kursis kui kunagi varem. Kuid Hollywoodi filmid ja arvutimängud võivad panna sellistes olukordades oma võimeid kergesti ülehindama ja ohte alahindama.

Pärnu Raeküla kooli 6. klassi külastas esmaspäeval, 13. novembril instruktor Vladimir Sillaste, kes õpetas, kuidas tänaval liikudes ohte ära tunda ja neile adekvaatselt reageerida. Üle korrati vanad tõed: vältida üksi pimedas liikumist, võõrastega mitte kaasa minna ja ohu korral helistada vanematele või päästekeskusesse.

Lapsed õppisid, kuidas aru saada, kui keegi sind jälitab, ja mida teha, kui sinu elu ja tervis ohtu seatakse. Suuruse ja kaalu erinevuse tõttu soovitati noortel loobuda märulistaari kombel lähivõitlusesse asumisest. Selle asemel tuleks pigem ära joosta, kõvasti karjuda ja hammustada.

Probleemide ennetamiseks soovitas juhendaja õpilastel oma vanematega turvalisuse teemal rääkida ja koostada konkreetne plaan, kuidas ohu korral reageerida. Pähe tuleks õppida vanemate telefoninumbrid, käia trennis ja hoida end virgana ning märgata hädasolijaid ja neid vajaduse korral abistada.

Back to top