Pärnu Raeküla kool võõrustas hiljuti Muhu ja Laulasmaa kooli kolleege, kellega mindi pärast pikki nõupidamisi Pärnu kultuurielu kaema.

Raeküla kooli arendusjuht Marjaliisa Umb ütles, et kolme kooli juhtkond saab kokku igal sügisel ja sedakorda oli kokkusaamiskohaks Raeküla kool.

Alustuseks tutvustasid Raeküla kooli õppealajuhataja Agita Keerd ja õpetaja Pille Nurk külalistele projekti „Kiusamisest vaba kool“. Selle Taanist alguse saanud kiusamisvastase projektiga ühines Raeküla kool eelmisel õppeaastal, olles Pärnus esimene ettevõtmisega liitunud kool.

“Käimasoleval õppeaastal löövad meil projektis kaasa juba kuue klassi õpilased,” märkis Umb.

Tutvustusele järgnenud nõupidamisel pandi paika koolidevaheline tegevus järgmiseks kolmeks õppeaastaks.

Keerd pakkus välja, et koolid võiksid tuleval sügisel korraldada kolmanda kooliastme õpilastele ühise õpilastööde konverentsi. Iga kool esitaks sinna neli parimat uurimus- või loovtööd.

Paika pandi seegi, et tuleval aastal toimub Muhus kolme kooli õpilasesinduste kahepäevane seminar Eesti õpilasesinduste liidu või Eesti noorsootöö keskuse koolitajate juhendamisel. Peale selle jätkavad õpilased osalemist koolide korraldatud üritustel.

“Meie võtame kindlasti osa Muhu saarel toimuvast „Lembitu retkest“ ja läheme Laulasmaale Harjumaa õpilaste elamusmängude päevale. Oma kooli ootame sõpru orienteerumispäevale ja 20. solistide konkursile,” lausus Umb.

Koole seob ühistöö õpetajate koolitamisel ja aeg-ajalt käiakse üksteise pool külalisõpetajana tunde andmas.

Raeküla koolis on tunniandmine korraldatud pisut teisiti kui Muhus ja Laulasmaal. Kool korraldab kord aastas kolmanda kooliastme õpilastele projektipäeva ja sel päeval asendavad traditsioonilisi ainetunde töötoad, kus lapsi juhendavad spetsialistid väljastpoolt kooli. Õpilased ei osale töötubades klassina, vaid rühmades. Viimasel kolmel aastal on töötube juhendanud partnerkoolide õpetajad.

Mereäärsete koolide ühiste tegevuste lahutamatu osa on kohalike kultuuriväärtustega tutvumine. Muhulased on viinud külalised Muhu ja Juhan Smuuli muuseumi, Laulasmaa rahvas on käinud külalistega Kõltsu mõisas, tutvustanud tulevast Arvo Pärdi keskust ja näidanud, kuhu see tuleb.

Pärnakad näitasid külalistele kunstide maja ja linnakodaniku maja ning Endla teatrit.

“Kunstide maja õppealajuhataja Evelin Mei andis meile põhjaliku ülevaate selle maja tegemistest. Linnakodaniku majas rääkis Hilja Treuberg Pärnu linna ajaloost ja linnakodaniku maja ainulaadsusest. Teatris aga pääsesime koguni lavatagust uudistama. Lavastaja Enn Keerd pajatas Endla möödanikust ja avas lavastuse sünni telgitaguseid,” meenutas Umb.

Raeküla kooli koostöö Muhu põhikooli ja Laulasmaa kooliga sai alguse kolme aasta eest Raeküla kooli direktori Liilia Obergi ettepanekul. Et kõik kolm haridusasutust paiknevad mere lähedal, kutsutakse ühistegevust mereäärsete koolide koostööks.

Järgmisel aastal kohtuvad koolijuhid Laulasmaal ja ületuleval aastal Muhumaal.

Back to top