http://www.parnupostimees.ee/2761022/oppimine-huvitavamaks

Pärnu Raeküla koolis on traditsiooniks saanud korraldada ainenädalaid, näiteks emakeeles, võõrkeeltes, reaalainetes. Viimane oligi reaalainete nädal. 

Sel aastal toimus reaalainete nädalal esimesele ja teisele kooliastmele peastarvutamise võistlus. Esimesest kuuenda klassini võisteldi arvutamises kiiruse ja täpsuse peale. Parimatest parimate nimed on kooli kodulehel.

Seitsmendatel klassidel käis külas linnuteadlane Eedi Lelov, kes rääkis põnevalt lindude kohastumusest. Oleks vaid rohkem aega ja võimalusi sellisteks kohtumisteks!

Neljapäeval tutvustasid oma tooteid ja pakkusid neid kooliperele müügiks kaheksanda klassi minifirmad. Ühes klassis tegutseb neli õppefirmat, kelle tooted on omavalmistatud lauamängud, puidust pliiatsi- ja võtmehoidjad, telefonikotid ja kaunistamiseks mõeldud kohvitassid. Nagu ka päris ettevõtetes müüb mõni oma tooted kiiresti ära, teisele jääb üht-teist alles ja toote kvaliteedi ning turundusega tuleb veel tublisti tööd teha. Õppetund igatahes.

Nädala lõpetas kolmandale kooliastmele külla kutsutud lektor Silver Püvi, kes Tagasi Kooli projekti „Tulevikuväljavaated IT-valdkonnas“ raames noori innustas ja kaasa mõtlema pani.

Tore vaheldus igapäevasele õppetööle toob sära nii õpilaste silma kui innustab õpetajaid ikka ja jälle mõtlema, mida põnevat järgmisel õppeaastal korraldada. Põnevat on meie ümber ju nii palju, et õppimine huvitavaks teha.

Back to top