http://www.parnupostimees.ee/606120/parnu-koolid-arendavad-interaktiivset-opikeskkonda

Pärnu Raeküla kool, Hansa- ja ühisgümnaasium ning keskraamatukogu nuputavad ühisprojektis Drammeni kolleegidega, kuidas infotehnoloogiat koolis ja raamatukogus iga päev senisest paremini kasutada.

Pärnu linnavalitsuse haridusnõuniku Katrin Uutsalu selgituse järgi on sihtasutuse Archimedes rahastatud Comeniuse Regio projekti “Koostöös õppimine infotehnoloogiaajastul” puhul tegemist omanäolise üleeuroopalise regioonide vahelise koostööga.

Selles osaleb kaks partnerregiooni, mõlemat esindavad kohalik üldhariduse ja koolide tegevuse eest vastutav asutus ehk omavalitsus, koolid ning mõni muu kohalik asutus. Pärnust kutsuti kolme kooli kõrval projektis kaasa lööma keskraamatukogu.

Uutsalu ütlust mööda aitas keskraamatukogu kaasamise kasuks otsustada projekti teema: informatsiooni ja infotehnoloogia lahenduste kasutamine õppetegevuses.

Pärnu-Drammeni IT-alane mõttetegevus jõuab lõpule 2013. aasta kevadel ja päädib Pärnus hariduskonverentsiga. Eesti on peale Pärnu esindatud Comeniuse Regio tänavustes üle-euroopalistes projektides veel kahe regionaalse projektiga.