http://www.parnupostimees.ee/3149373/projektitoo-viis-raekula-lapsed-kieli

Kolmeaastases rahvusvahelises koostööprojektis “Noored ja tervislikud käitumisharjumused” osaleva Pärnu Raeküla kooli õpilased käisid 22.–28. märtsil esimesel projektiseminaril Saksamaal Kielis.

Projektis löövad eestlaste kõrval kaasa Prantsusmaa, Saksamaa ja Ungari 14–17 aasta vanused kooliõpilased. Suheldakse inglise keeles, tutvutakse teiste riikide tervisliku toitumise tavadega. Projektiga soovitakse parandada noorte toitumisharjumusi. Selle ettevõtmise raames tõstetakse õpilaste teadlikkust, et nad tunneksid end füüsiliselt ja vaimselt hästi.
 

Märtsi lõpus toimus esimene kohtumine Kiilis, kus valiti välja projektile sobiv logo ja moto. Kiili kohtumisele sõitsid Pärnu Raeküla kooli kuus kaheksandate klasside õpilast koos inglise keele õpetaja ja kooli direktoriga. Kohtumine kestis viis tööpäeva, mis olid sisustatud põnevate mängude, koosviibimiste ja väljasõitudega. Õpilased olid majutatud saksa õpilaste kodudesse ja õhtud veedeti põhiliselt koos õpilase perega. Kohtumisel õpilased tutvusid omavahel ja leidsid uusi sõpru.

Järgmise aasta märtsis toimub kohtumine Eestis ja teiste riikide õpilasi võõrustavad Raeküla kooli õpilased.

Back to top