https://parnu.postimees.ee/6787727/jalgpall-opetab-oigesti-elama

Pärnus on pikka aega esine- nud probleeme noortekampadega, kes on
silma jäänud eri pahandustega. Et ennetada selliste puntide teket, ühines
Pärnu linn SPIN-programmiga, mis on mõeldud üheksa- kuni 12aastastele
lastele ja õpetab jalgpalli abiga elus paremini toime tulema.

Varem programmis osalenute põhjal on SPINi kommunikatsiooni- ja arendusjuhi
Andrei Liimetsa sõnutsi kindlaks tehtud, et aastaga paraneb osalejate käitumishinne
keskmiselt seitse ja õppeedukus üheksa protsenti. Ta tutvustas, et SPIN tugineb
Inglismaa spordiprogrammile Kickz, mida sealsete noorte seas on saatnud suur menu.

Pärnu treeningurühm hakkab igal nädalal kokku saama kolmel korral, millest jalgpallitreeningud moodustavad kaks kolmandikku ja töötoad kolmandiku. Käsitletakse
eri teemasid, näiteks koostöö, teineteise toetamine, suhtlemine, konfliktide
lahendamine, emotsioonide juhtimine, eesmärkide seadmine.

Iga rühmaga töötavad jalgpallitreener ja noorsootöö taustaga abitreener, meie linnas
Pärnu Vapruse väravavaht Siim-Sten Palm ja Ingrid Meerbach.

Erinevus SPINi ja tavaliste jalgpallitreeningute vahel seisneb Liimetsa sõnutsi
peamiselt selles, et jalgpall on programmis vahend, mie eesmärk omaee: rõhk pole
sportlikel saavutustel. Treenerid tegelevad noortega väga palju individuaalselt.

Programmi vältel tehakse koostööd paljude eri pooltega. Suurt rolli mängivad koolid,
mille töötajatel on ülevaade sellest, millist tuge noor vajada võiks ja keda just SPIN
aitaks.

Eevõtmisega ühinenud Pärnu Ülejõe põhikooli huvijuhi Helena Ploompuu sõnutsi
pakkusid programmi sisu ja tutvustus huvi, kuna põhinesid uuringutel ja Inglismaa
õpilaste edukal kogemusel. “Teaduspõhisus ja positiivne kogemus tekitasid usaldust ja
huvi,” kinnitas ta.

Ploompuu tõdes, et nende kooliski on õpilasi, kes ei käi trennis või kellel on raske
eakaaslastega läbi saada. “SPIN-programm on võimalus just nendele õpilastele, et nad
saaksid positiivseid suhtlemiskogemusi spordi ja sotsiaalsete oskuste teadliku
arendamise kaudu,” leidis huvijuht.

Leidmaks treeningurühmadesse sobivad õpilased, pöördus kooli juhtkond esialgu
klassijuhatajate poole küsimusega, kes nende klassist võiks sellist tasuta programmi
vajada. Klassijuhatajad andsid soovitusi ja seejärel võeti ühendust juba
lapsevanematega.

“Eelkõige on ootus, et õpilased tunneksid trenni tegemisest ja õppimisest edu ja
rõõmu,” sõnas Ülejõe kooli huvijuht. “Positiivne kogemus ja eduelamus motiveerivad
olema parem teistes valdkondadeski.”

Ploompuu arvates oleks suurepärane seegi, kui tänu nendele kogemustele muutuksid
paremaks lapse suhted kaasõpilastega.

Samuti on programmi olulised partnerid politsei ja kohalik omavalitsus. “Eesmärk on
näidata noortele varakult, et politsei ei ole ainult karistusorgan, vaid keegi, kellelt saab
alati abi küsida,” avaldas Liimets. Ta lisas, et polit-sei omakorda õpib tundma noori,
keda muidu nähakse vaid negatiivses situatsioonis.

Pärnu linnavalitsuse üldhariduse peaspetsialisti Virve Laube jutu järgi on oluline just
see, et tegu on ennetusprogrammiga, mille eesmärk on vähendada riskikäitumist.
Osalejad valiti välja tihedas koostöös koolidega. Huvi on olnud suur: tähtajaks laekus
31 avaldust ja mõni laps on pidanud jääma veel ootele.

Liimets tõi esile, et möödunud sügisel oli ühel SPINi turniiridest esimest korda
peakohtunik programmi oma noor. ”Arengut näeme väljakulgi: programmis osalenud
noori on jõudnud professionaalsetesse klubidesse ja üks ka jalgpalli noortekoondisse,”
märkis Liimets.

Pärnus on programmiga liitunud Ülejõe, Mai, Vanalinna, Rääma ja Raeküla kool.
Noorte tegevuskulud katab omavalitsus. Siht on tegutseda vähemalt kolm aastat.

SPIN-programm töötab Eestis 2015. aastast. Mitmesaja noore arengut toetatakse veel
Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel, Narvas, Viimsis ja Keilas.