https://parnu.postimees.ee/6851104/mereaarsed-sopruskoolid-korraldasid-uurimistoode-konverentsi?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share-buttons&utm_content=6851104&fbclid=IwAR0zZgrbaxT6k4k1OmrIVdIRvTWyQLttXO7N0kJ5IPe3XReI3ssXkbYTZHU

Pärnu Raeküla koolis toimus kolme mereäärse sõpruskooli õpilaste loov- ja
uurimistööde konverents, millest võtsid osa Pärnu Raeküla kooli,
Harjumaa Laulasmaa kooli ja Muhu põhikooli õpilased.

Konverentsil tuli eekandmisele kaheksa paremat kolme kooli õpilaste tööd: kolm
esitlust Raeküla ja Laulasmaa koolist ja kaks Muhu koolist. Seminari eekandeid olid
kuulama tulnud Raeküla kooli kaheksandikud, et saada isiklikku kogemust ja mõeid
oma uurimistöö kirjutamiseks ja kevadiseks kaitsmiseks.

Ettekanded puudutasid eri valdkondi.

Pärnakad Jessika Turk ja Elis Laur õpetaja Aeliita Kase juhendamisel tutvustasid
uuringut “Raeküla kooli 5. klasside õpilaste kehalise aktiivsuse võrdlemine 2018". Berit
Valge ja Hanna-Liis Kõiv esitlesid uuringut “Raeküla kooli 8. klasside õpilaste rahulolu
koolitoiduga”, neide juhendas õpetaja Agne Jepiselg. Cevin Liivak, keda juhendas Uko
Kõrge, tutvustas korvpalliteemalist lauamängu.

Muhu põhikooli õpilaste eekanded puudutasid raaretke ümber Muhu saare ja selle
kajastamist kaardirakendustes ning Muhu tikandit kasutades pluuside tikkimist.

Laulasmaa kooli õpilased esitlesid uuringut multimeediavahendite kasutamisest
õppetöös, Sipelgapesa mudelit ja Laulasmaa kooli viiendate–üheksandate klasside
õpilaste toitumis- ja liikumisharjumuste tervislikkust.