http://www.parnupostimees.ee/3085529/raekula-kool-kumbleb-sobranadalal-voorkeeltes

Pärnu Raeküla kooli traditsiooniline võõrkeelte nädal tutvustab õpilastele eri riike ja nende rahvaste kombeid ning toob vaheldust kooliellu.

Nädal algas eile 6.–9. klasside õpilaste inglise keele kooliolümpiaadiga, mille kolm paremat pääsevad ülelinnalisele inglise keele olümpiaadile.

Täna lahendavad õpilased võõrkeeltes ristsõnu ja neljapäeval toimub viktoriin õpitavaid keeli rääkivate maade geograafia kohta.

Ees ootab palju muudki põnevat.

Näiteks kirjutavad õpilased saabuvale sõbrapäevale mõeldes vene, saksa ja inglise keeles temaatilisi luuletusi. Kaardile või plakatile kantud luuletused riputatakse kõigile vaatamiseks ja hindamiseks kooli fuajeesse ja koridoridesse.

Kunstiõpetaja juhendamisel saab joonistada võõrkeelseid sõnu kasutades sõbra portree ja vahetundides uudistada ja hinnata kaasõpilaste loodud võõrkeelseid videoklippe, mis reklaamivad toitu, koolimoodi või Pärnu linna.

Nädalale paneb punkti pannkoogipäev, kus tehakse teatavaks reklaamklippide auhinna saaja(d).

Back to top