https://parnu.postimees.ee/7188505/liikuma-kutsuvate-koolide-nimekiri-sai-parnumaalt-taiendust

Sel aastal lisandus liikuma kutsuva kooli haridusprogrammi 38 liiget, nende seas Audru, Jõõpre, Raeküla, Rääma, Tammsaare, Uulu ja Kihnu kool.

Kodumaakonnas on nüüdseks programmiga liitunud 14 kooli. Liikuma kutsuvates koolides käib üle 40 protsendi kõigist Eesti üldhariduskoolide õpilastest.

Pärnu Vanalinna põhikool sai mullu programmi aasta tegija konkursi laureaadiks ja liikuma kutsuvaid koole toetava omavalitsusena teenis aasta tegija karika Pärnu linnavalitsus.

Viis aastat tagasi kümne liikmega alustanud haridusprogramm laienes tänavu 148 koolini, kus õpib kokku 63 000 õpilast. Et tasakaalustada koroonaaja halba mõju õpilaste vaimsele ja füüsilisele tervisele, keskendub programm lähiajal kaugõppe mitmekesistamisele ja õuesõppe lõimimisele kooliellu.

Tartu ülikooli liikumislabori eestvedamisel sündinud teaduspõhine programm on tänavu võtnud tähelepanu alla koroonast tingitud erandliku olukorra hariduses. “Koolidel ei ole praegu lihtne aeg: soov anda kvaliteetset haridust põrkub pidevalt muutuvate olude, vahe hoidmise nõuete ja uute õppevormidega,” ütles Tartu ülikooli liikumislabori juhataja ja tervisekasvatuse lektor Merike Kull.

Aktiivses koostöös liikuma kutsuvate koolidega töötab liikumislabor välja uusi lahendusi, mis toetaksid nii kontakt- kui kaugõpet. Üks eesmärke on rakendada rohkem õuesõpet. “Õues õppides lööme mitu kärbest ühe hoobiga. Koroonaviirus levib õues kehvasti ja ohutu vahemaa hoidmine tuleb lastel seal hoopis kergemini välja. Pealegi on teadusuuringud näidanud, et õuesõpe soodustab nii õpitu omandamist kui ka ainete lõimimist ja seoste loomist. Ning kõige krooniks kaasneb õuesõppega palju rohkem liikumist,” rääkis Kull.

Äsjased uuringud kõikjalt maailmast on näidanud, et koroonaaegne koduõpe on muutnud lapsed üksildasemaks ja nende elustiili istuvamaks ning soodustanud meeleoluhäireid ja terviseriske. Liikuma kutsuvad koolid otsivad lahendusi nenndelegi probleemidele. Ühtlasi soovivad koolid kodust õppetööd mitmekesistada. “Mängulise tegevuse ja liikumisega lõimitud õppetöö, väikesed sirutuspausid ja õppides õues käimine, kas või taskuhäälingut kuulates, on üks viis seda probleemi lahendada,” lausus Kull.

“Liikuma kutsuv kool” on Tartu ülikooli liikumislabori eestvedamisel alguse saanud teaduspõhine programm, mille siht on kujundada liikumine koolipäeva ja -kultuuri loomulikuks osaks. Liikumine tundides, vahetundides ja kooliteel toetab tervist, õppimist ja suurendab koolirõõmu ning koostöös koolidega otsitakse viise rohkem liikuda.