http://www.parnupostimees.ee/607254/raekula-kool-peab-20-aasta-juubelit/

Pärnu Raeküla kool tähistab täna kooli 20. aastapäeva aktuse, peo ja “Mary Poppinsi” muusikaliga, kus peale õpilaste astuvad üles õpetajadki.

Kuigi Raeküla mändide all avati kool juba 1913. aastal, on juubeli aluseks võetud aasta 1991, mille 2. septembril toimus Raeküla uues koolihoones esimene aktus.

Teadupärast oli kümmekond päeva varem ehk 20. augustil 1991 välja kuulutatud iseseisev Eesti Vabariik. “Seega oli Raeküla keskkool taasiseseisvunud Eestis esimene üldhariduskool, mis tööd alustas. On ka jäänud Pärnus viimaseks üldhariduskooli hooneks, mis linna viimase 20 aasta jooksul ehitatud,” sõnas Raeküla kooli direktor Liilia Oberg.

Kui õpilaste arv kooli esimesel kümnel aastal aina kasvas, siis järgneval kümnendil andis tunda laste sündimuse langus ja aasta tagasi taandus kool õpilaste vähesuse tõttu põhikooliks. Praegu on nimekirjas 258 õpilast.

Kooli 35 pedagoogist üheksa on siin ametis kooli avamisest saadik.

Raeküla kool on läbi kahe aastakümne keskendunud õppe- ja huvitegevuses kahele suunale: kultuurile ja majandusele.

Kultuuriõppesuuna märksõnadena võiks nimetada teatri- ja sõnakunsti, rahvatantsu ja laulu. Koolis on lavastatud mitu etendust, tuntuim neist muusikal „Helisev muusika“.

Majandusõppes omandatut on õpilased näidanud nii üleriigilistel kui rahvusvahelistel võistlustel. Praegu arendavad põhikooli viimase kooliastme õpilased oma majandamisoskusi ja -teadmisi minifirmades.

“Kooli uutest traditsioonidest väärivad märkimist projektõppepäevad, uurimuste konverentsid, orienteerumispäevad, kolme kooli võistlused teadmistes, hekiistutamine, kooliolümpia, perepäev kooli tulevatele lastele ja nende vanematele,” loetles Oberg.

Head sportimistingimused võimlas, staadionil, Raeküla metsa suusa- ja jooksuradadel ning pidev koostöö spordiinimestega võimaldasid koolil avada sel sügisel Pärnu linna esimese spordiklassi.