https://opleht.ee/2021/04/uheskoos-vaimset-stressi-maandamas/

2021. aastal jõudis Pärnu Raeküla koolis lõpule rahvusvaheline koostööprojekt „Mind Matters“, mille tulemusena valmis vaimse stressi maandamise juhendraamat (https://mindmatters.erasmusmobility.eu/).

Projektis osales neli kooli (Lycée Saint-Louis Lorient’ist Prantsusmaalt, Ricarda-Huch-Schule Kielist Saksamaalt, IES Federico Garcia Lorca kool Churriana de la Vegast Hispaaniast ja Pärnu Raeküla kool Eestist).

Raeküla koolis on vaimsele tervisele pööratud tähelepanu juba pikemat aega. Kui varem keskenduti rohkem tervislikele eluviisidele, mis olid seotud kehalise aktiivsuse ja toitumisega, siis nüüd vaimse tasakaalukuse hoidmisele.

Probleemid on meil sarnased

Kõikide partnerkoolide koordinaatorid tõid välja, et riigist sõltumata on õpilaste probleemid sarnased. Näiteks ulatuslik nutiseadmes olemine ja sellega seoses aktiivsest elust eraldumine, mille tõttu langeb õpimotivatsioon, väheneb suhtlusoskus ja füüsiline liikumine, mille tagajärjel sagenevad vaimsed häired.

Meie koolist osalesid projektis „Mind Matters“ 8. klassi õpilased. Ette oli antud üldine raamistik, millele lõid sisu õpilased ise. Nad mõtlesid läbi vaimse tervise mõiste ja seostasid selle tasakaalustatud igapäevaeluga. Eesmärk oli luua digitaalne juhendraamat, mis annaks ülevaate antud teemast läbi 14‒17-aastaste õpilaste silmade.

 

Mida noored projektist „Mind matters“ õppisid?

  • Loodi plakatid teemadel „Stressi põhjused“, „Stressi tagajärjed“, „Kuidas tulla toime stressiga?“ ja „Mõistega „stress“ seostuv sõnavara“.
  • Koostati samal teemal Kahooti! keskkonnas viktoriine.
  • Intervjueeriti eri valdkondades tegutsevaid täiskasvanuid, et selgitada välja, kuidas nad oma vaimset tervist hoiavad.
  • Analüüsiti rahvusvahelistes gruppides õpilaste seas korraldatud vaimset tervist puudutava küsitluse tulemusi.
  • Kuulati loenguid vaimse tervise teemadel (nt sotsiaalmeedia mõju ja sellest tingitud stress) ning osaleti Antonio Castelloni läbi viidud vaimse tasakaalu töötoas, kus toodi õpilastele piltlikke näiteid selle kohta, mida saab ette võtta selleks, et elaksime pingevabalt, millised on lihtsad ja rahulolu tekitavad tegevused ja harjutused.
  • Mängiti rollimänge (peamised teemad koolikiusamine, arusaamatused kodus), kus õpilastel oli vaja võtta mingi roll ning lahendada etteantud probleeme.
  • Õpiti keskendumist (nt igahommikused vaikuseminutid).
  • Osaleti keha ja vaimu vabastavates tegevustes. Näiteks avati projekt „Euroopa aed“, osaleti flamenkotantsu töötoas, võeti ette mägimatk, õpiti lainelauaga sõitu, tehti joogat jne.

Projekti teise aastasse jäänud õpiränded tühistati viiruse tõttu, kuid enne seda jõudis kaks meie kooli õpilast käia ära Saksamaal Kielis, kus nad pidid hakkama saama saksa keeleruumis, hoolimata sellest et meie kooli A-võõrkeel on inglise keel. Meie noored märkasid, et Eesti lastel on võrreldes sakslastega suurem vabadus ise asju otsustada ja korraldada. Toredaid muljeid pakkus vahetusperes elamine, näiteks väljasõit perepuhkusele Türki. Õpilased talletasid oma igapäevaseiklused ja muljed blogisse ning jagasid neid projekti veebilehel.