http://www.parnupostimees.ee/?id=237581

Raeküla koolil on kauaaegseks traditsiooniks saanud emakeelepäeva tähistada teemakohase nädalaga. Kõik klassid esimesest kuni kuuendani tegelevad terve nädala usinasti omaloominguliste juttude ja lugude väljamõtlemisega. Sel nädalal pööratakse erilist tähelepanu kaunile emakeelele, õigele keelekasutusele ja rikkale sõnavarale.
 

8. märtsil oli tänavu esimest korda kavas laste omaloodud kuuldemängude konkurss, kus kõik sõpruskonnad võisid lavastada kolme-neljaminutilise kuuldemängu. Seejärel kuulati need klassides üle ja valiti üks, mis osales koolisisesel konkursil. Selle aasta preemia läks 2.b klassi kuuldemängule „Prügikasti lugu”. Kõik kuuldemängud salvestatakse CD-le ja need on õpilastele kättesaadavad kooli raamatukogust.

9. märtsil kirjutasid kõik klassid Eesti Kultuurkapitali ja Euroopa Liidu struktuurifondide toel korraldatava loodusnähtuste projekti raames loodusjutte. Õpilased panid kirja oma vahetuid kogemusi ja läbielamisi loodusnähtustega. Jutud jäädvustatakse lasteraamatus „Loodusnähtused laste silmis”, kus laste mõtted põimitakse omakorda meie esivanemate pärimustega.

10. märtsil võistlesid esimese ja teise kooliastme segavõistkonnad kirjanduse õpikute ja klassivälise kirjanduse põhjal koostatud ülesannete lahendamisel. Lapsed olid tublid ja nutikad. Nooremas vanuseastmes tulid võitjaks Karolin Klaanberg 1.b, Oliver Reidla 1.a, Maria Pärnpuu 2.a, Daimar Jõesaar 2.b ja Gethe-Ana Põldma 3. klassist. Vanemas vanuseastmes võitnud võistkonda kuulusid Heike Nuut 4., Anastasia Ljamtseva 5.a, Kristi Männiste 5.b, Johannes Ojamäe 6.a ja Anna-Maria Pink 6.b klassist.

11. märtsil kirjutasid kõik klassid omaloomingulisi luuletusi, see oli väike eelsoojendus 18. märtsil toimuvaks ülelinnaliseks algklasside luulekirjutamiskonkursiks.

12. märtsil oli meie emakeelenädala kulminatsioon, kus kooli külastasid jutuvestja Piret Päär ja  pärimusmuusik Annika Mändmaa. Viie õpilasrühma ees oli neil kõnelda-mängida erinevad, just neile südamesse ja hinge minevad lood. Lapsed, ka need suurimad väänikud, kuulasid huviga ja olid lummatud. Liisa-Maria Lillemägi 6.a klassist ütles, et neid kuulates kadus ajataju. Tõesti, nii lühikesi koolitunde, kui tundusid need jututunnid meie emakeelenädala lõpetuseks, pole varem olnud.

Oli vahva ja loomingurikas nädal. Loodame, et hoiame au sees meie kaunist emakeelt ja täiendame oma oskusi ka kõigil ülejäänud nädalatel, et siis tuleval aastal jälle koos oma teadmisi teistele näidata.