Juba neljandat aastat järjest tähistas Raeküla kooli pere lastekaitsepäeva elupuuheki istutamisega.

Raha puude ostmiseks koguti kokku õpilaste, õpetajate ja koolitöötajate annetustest. Sel aastal osteti 25 istikut.

Kõige tragimad annetajad olid 2.a, 1.b ja 2.b klass. Elupuid istutamas käidi klasside kaupa. Õpilasi abistas ja juhendas meie kooli tubli majahoidja Mati Laas. Lapsed istutasid puid väga suure hoolega.

Nüüd ulatub kooli hekk piki Lembitu tänavat Käo tänavalt Riia maanteeni välja. Kolm aastat tagasi istutatud puud on juba mehemõõtu ja tänased veel allameetrimehed. Kokku on elupuid reas tervelt 125.