Õppenõukogu koosolekute ajad 2018/2019. õppeaastal

05. september 2018. a
12. detsember 2018. a
13. veebruar 2019. a
27. märts 2019. a
31. mai 2019. a

10. juuni 2019. a
17. juuni 2019. a
21. juuni 2019. a
30. august 2019. a