Õppenõukogu koosolekute ajad 2019/2020. õppeaastal

11. september 2019. a
25. september 2019. a
03. jaanuar 2020. a
29. mai 2020. a

08. juuni 2020. a
15. juuni 2020. a
27. august 2020. a