Põhikooli lõpueksamid: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/pohikooli-lopueksamid/

Lõpueksamite ajad:

 • eesti keel – 1. juuni 2018. a;
 • matemaatika – 8. juuni 2018. a; 
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2018. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2018. aasta 1. veebruariks. 


Tasemetööd: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/tasemetood/

Tasemetööde ajad:
     3. klassi tasemetööd:

 • eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles - 24. mai 2018. a; 
 • matemaatikas - 29. mai 2018. a.

  6. klassi tasemetööd (elektrooniline):
 • eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena - 17. mai 2018. a (1.tunni ajal);
 • matemaatikas - 23. mai 2018. a (1. tunni ajal);
 • vene keeles (vene õppekeelega koolid) - 30. mai 2018. a.

  8. klassi üleminekueksam:
 • eesti keel - 14. mai 2018. a. kell 10.00

  Testid:
 • PISA test 08. mai 2018. a. kell 10.00 ruumis B3
 • 9. klasside loodusteaduste test 16. aprill 2018. a. kell 10.00 ruumis B3

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.

 • § 3. Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
 2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
 3) eesti keel teise keelena (suuline) – 3.–5. juuni 2019. a;
 4) matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
 5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;
 6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.

https://www.riigiteataja.ee/akt/118052018004