Lõpueksamite ajad:

  • eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 03. juuni 2021. a; 
  • bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 09. juuni 2021. a;
  • valikeksam inglise keeles võõrkeelena (suuline) – 11. juuni 2020. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2021. aasta 1. veebruariks. 

Põhikooli lõpueksamid: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/pohikooli-lopueksamid/

Üleminekueksam:
8. klassi õpilastele eesti keeles - 02. juuni 2021.

Uurimistöö kaitsmine:
8. klasside uurimistöö kaitsmine 26.-27. mai 2021, kell 08.30

Tasemetööde ajad:

I kooliastme tasemetööd
3. klassi õpilastele (paberil):
eesti keeles ei ole veel teada
matemaatikas – ei ole veel teada

4. klassi õpilastele (elektrooniliselt):
loodusvaldkond  23. september 2020.
matemaatika 30. september-01. oktoober 2020.


II kooliastme tasemetööd
6. klassi õpilastele (elektrooniliselt):
eesti keeles  ei ole veel teada
matemaatikas  ei ole veel teada

7. klassi õpilastele (elektrooniliselt):
loodusvaldkond  21. september 2020.
matemaatika 28. september 2020.

Tasemetööd: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/tasemetood/