Arvutiklassi broneerimine

Tahvelarvutite broneerimine (NB! Õpetaja, broneerimisel palun märgi mitut tahvlit vajad ja kelle kasutusse läheb.)

Katrin Soomets
1.a klassi klassijuhataja
Kabinet V3
katrin.soomets(at)raekyla.parnu.ee

Kritty Lääts
1.b klassi klassijuhataja
Kabinet V4
kritty.laats(at)raekyla.parnu.ee

Kaja Lillipuu
2.a klassi klassijuhataja
Kabinet V2
kaja.lillipuu(at)raekyla.parnu.ee

Liive Karro
2.b klass klassijuhataja
Kabinet V5
liive.karro(at)raekyla.parnu.ee

Tiia Vestli
3.a klassi klassijuhataja
Kabinet C6
tiia.vestli(at)raekyla.parnu.ee

Kersti Kirsipuu
3.b klassi klassijuhataja
Kabinet B5
kersti.kirsipuu(at)raekyla.parnu.ee

Stella Vilumets
3.c klassi klassijuhataja
Kabinet B8
stella.vilumets(at)raekyla.parnu.ee

Anneli Kõrge
4.a klassi klassijuhataja
Kabinet B7
anneli.korge(at)raekyla.parnu.ee

Liivi Alekõrs
Kehalise kasvatuse õpetaja
Kabinet võimla
liivi.alekors(at)raekyla.parnu.ee

Piret Oitsalu
4.b klassi klassijuhataja
Kabinet A2
piret.oitsalu(at)raekyla.parnu.ee

Tiina Pärn
4.c klassi klassijuhataja
Kabinet B6
tiina.parn(at)raekyla.parnu.ee

Ly Põldur
5.a klassi klassijuhataja
Kabinet B4
ly.poldur(at)raekyla.parnu.ee

Marjaliisa Umb
5.b klassi klassijuhataja, uurimistööde alused õpetaja, matemaatika õpetaja, ettevõtlikkusõppe õpetaja, arendusjuht
Kabinet A1
arendusjuht(at)raekyla.parnu.ee

Sirle Sikk
6.a klassi klassijuhataja, muusikaõpetaja
Kabinet C3
sirle.sikk(at)raekyla.parnu.ee

Agne Jepiselg
6.b klassi klassijuhataja, käsitöö ja kodundusõpetuse õpetaja
Kabinet A7
agne.jepiselg(at)raekyla.parnu.ee

Aeliita Kask
7.a klassi klassijuhataja, vene keele õpetaja
Kabinet C7
aeliita.kask(at)raekyla.parnu.ee

Mare Vlassov
7.b klassi klassijuhataja, keemia, bioloogia, loodusõpetuse õpetaja
Kabinet C8
mare.vlassov(at)raekyla.parnu.ee

Lembit Tammsalu
6.c / 7.c klassi klassijuhataja, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
Kabinet C11

lembit.tammsalu(at)raekyla.parnu.ee

Leeve Eero
7.d klassi klassijuhataja, kunstiõpetaja, käsitöö ja kodundusõpetuse õpetaja  
Kabinet B2

leeve.eero(at)raekyla.parnu.ee

Gert Köösel
7.e / 8. klassi klassijuhataja, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
Kabinet C1
gert.koosel(at)raekyla.parnu.ee

Age Peda
9.a klassi klassijuhataja, kehalise kasvatuse õpetaja
Kabinet võimla
age.peda(at)raekyla.parnu.ee

Uko Kõrge
9.a klassi klassijuhataja, kehalise kasvatuse õpetaja
Kabinet võimla
uko.korge(at)raekyla.parnu.ee

Kärt Jakobson
9.b klassi klassijuhataja, inglise keele õpetaja
Kabinet C4
kart.jakobson(at)raekyla.parnu.ee

Riita Tõniste
9.c klassi klassijuhataja, inimeseõpetuse õpetaja
Kabinet C3a
huvijuht(at)raekyla.parnu.ee

Pille Nurk
Õppejuht, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Kabinet B3.a
oppejuht(at)raekyla.parnu.ee

Eduard Kakko
Tehnoloogia- ja tööõpetuse õpetaja
Kabinet V5
eduard.kakko(at)raekyla.parnu.ee

Marika Kohv
Matemaatikaõpetaja
Kabinet B1
marika.kohv(at)raekyla.parnu.ee

Tiiu Künnapas
Muusikaõpetaja
Kabinet V7
tiiu.kynnapas(at)raekyla.parnu.ee

Tiiu Pärnits
Tants, tants ja kultuuri õpetaja
tiiu.parnits(at)raekyla.parnu.ee

Indrek Joost
Kehalise kasvatuse õpetaja (jalgpall)
Kabinet: Võimla / Õues
indrek.joost(at)raekyla.parnu.ee

Mart Paumäe
Kehalise kasvatuse õpetaja (jalgpall)
Kabinet: Võimla / Õues
mart.paumae(at)raekyla.parnu.ee

Ulrika Pärn
Kehalise kasvatuse õpetaja (tennis)
Kabinet: Võimla
ulrika.parn(at)raekyla.parnu.ee

Merle Pruul
Kehalise kasvatuse õpetaja (tennis)
Kabinet: Võimla
merle.pruul(at)raekyla.parnu.ee


Inglise keele õpetaja
Kabinet: C5
(at)raekyla.parnu.ee


Geograafiaõpetaja
Kabinet C1
(at)raekyla.parnu.ee

Tõnu Tõniste
Füüsikaõpetaja
Kabinet C8
tonu.toniste(at)raekyla.parnu.ee

Urmas Hännile
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Kabinet C2
urmas.hannile(at)raekyla.parnu.ee

Aive Rantala
Saksa keele õpetaja
Kabinet B9
aive.rantala(at)raekyla.parnu.ee 

Pille Paulberg
Haldusjuht, vene keele õpetaja
haldusjuht(at)raekyla.parnu.ee

Ilme Ree
Abiõpetaja
ilme.ree(at)raekyla.parnu.ee