Liilia Oberg
Direktor
Kabinet: B12

direktor@raekyla.parnu.ee
Telefon: +372 444 80 40

Karina Võigas
Sekretär
Kabinet: B14
sekretar@raekyla.parnu.ee
Telefon: +372 444 80 42

Pille Nurk
Õppekava arendusjuht
Kabinet: B3a

pille.nurk@raekyla.parnu.ee 
Telefon: +372 444 80 44

Marjaliisa Umb
Arendusjuht
Kabinet: C13
arendusjuht@raekyla.parnu.ee
Telefon: +372 444 80 48

Pille Paulberg
Direktori asetäitja majandusalal
Kabinet: C13

majandus@raekyla.parnu.ee
Telefon: +372 444 80 45

Riita Tõniste
Direktori asetäitja noorsootöö alal - huvijuht

Kabinet: C3a
huvijuht@raekyla.parnu.ee
Telefon: +372 444 80 47

Tiina Niin
Hariduslike erivajadustega õpilaste töö koordinaator (andekad õpilased)

Kabinet: B2
tiina.niin@raekyla.parnu.ee