Arvutiklassi broneerimine

Tahvelarvutite broneerimine (NB! Õpetaja, broneerimisel palun märgi mitut tahvlit vajad ja kelle kasutusse läheb.)

Piret Oitsalu
1. klassi klassijuhataja
Kabinet A2
piret.oitsalu(at)raekyla.parnu.ee

Katrin Soomets
2.a klassi klassijuhataja
Kabinet V3
katrin.soomets(at)raekyla.parnu.ee

Kritty Lääts
2.b klassi klassijuhataja
Kabinet V4
kritty.laats(at)raekyla.parnu.ee

Kaja Lillipuu
3.a klassi klassijuhataja
Kabinet V2
kaja.lillipuu(at)raekyla.parnu.ee

Liive Karro
3.b klass klassijuhataja
Kabinet V5
liive.karro(at)raekyla.parnu.ee

Tiia Vestli
4.a klassi klassijuhataja
Kabinet C6
tiia.vestli(at)raekyla.parnu.ee

Kersti Kirsipuu
4.b klassi klassijuhataja
Kabinet B5
kersti.kirsipuu(at)raekyla.parnu.ee

Stella Vilumets
4.c klassi klassijuhataja
Kabinet A11a
stella.vilumets(at)raekyla.parnu.ee

Anneli Kõrge
5.a klassi klassijuhataja
Kabinet B7
anneli.korge(at)raekyla.parnu.ee

Tiina Pärn
5.b klassi klassijuhataja, matemaatikaõpetaja
Kabinet B6
tiina.parn(at)raekyla.parnu.ee

Riita Tõniste
6.a klassi klassijuhataja, inimeseõpetuse õpetaja, karjäärikoordinaator
Kabinet B4, C3a
riita.toniste(at)raekyla.parnu.ee

Marjaliisa Umb
6.b klassi klassijuhataja, uurimistööde alused õpetaja, matemaatikaõpetaja, ettevõtlikkusõppe õpetaja, arendusjuht
Kabinet A1
arendusjuht(at)raekyla.parnu.ee

Sirle Sikk
7.a klassi klassijuhataja, muusikaõpetaja
Kabinet C3
sirle.sikk(at)raekyla.parnu.ee

Agne Jepiselg
7.b klassi klassijuhataja, käsitöö ja kodundusõpetuse õpetaja
Kabinet A7
agne.jepiselg(at)raekyla.parnu.ee

Kärt Jakobson
8.a klassi klassijuhataja, inglise keele õpetaja
Kabinet C4
kart.jakobson(at)raekyla.parnu.ee

Mare Vlassov
8.b klassi klassijuhataja, keemia, bioloogia, loodusõpetuse õpetaja
Kabinet C8
mare.vlassov(at)raekyla.parnu.ee

Lembit Tammsalu
7.c / 8.c klassi klassijuhataja, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
Kabinet C11

lembit.tammsalu(at)raekyla.parnu.ee

Leeve Eero
8.d klassi klassijuhataja, kunstiõpetaja, käsitöö ja kodundusõpetuse õpetaja  
Kabinet B2

leeve.eero(at)raekyla.parnu.ee

Gert Köösel
9. klassi klassijuhataja, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
Kabinet C1
gert.koosel(at)raekyla.parnu.ee

Age Peda
Kehalise kasvatuse õpetaja
Kabinet võimla
age.peda(at)raekyla.parnu.ee

Uko Kõrge
Kehalise kasvatuse õpetaja
Kabinet võimla
uko.korge(at)raekyla.parnu.ee

Pille Nurk
Õppejuht, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Kabinet B3a
oppejuht(at)raekyla.parnu.ee

Eduard Kakko
Tehnoloogia- ja tööõpetuse õpetaja
Kabinet V5
eduard.kakko(at)raekyla.parnu.ee

Marika Kohv
Matemaatikaõpetaja
Kabinet B1
marika.kohv(at)raekyla.parnu.ee

Tiiu Haljaste
Tantsu ja kultuuri õpetaja
tiiu.haljaste(at)raekyla.parnu.ee

Liivi Alekõrs
Kehalise kasvatuse õpetaja
Kabinet võimla
liivi.alekors(at)raekyla.parnu.ee

Indrek Joost
Kehalise kasvatuse õpetaja (jalgpall)
Kabinet võimla / staadion
indrek.joost(at)raekyla.parnu.ee

Mart Paumäe
Kehalise kasvatuse õpetaja (jalgpall)
Kabinet võimla / staadion
mart.paumae(at)raekyla.parnu.ee

Ulrika Pärn
Kehalise kasvatuse õpetaja (tennis)
Kabinet tennisehall
ulrika.parn(at)raekyla.parnu.ee

Merle Pruul
Kehalise kasvatuse õpetaja (tennis)
Kabinet tennisehall
merle.pruul(at)raekyla.parnu.ee

Maria-Kristiina Kontus
Inglise keele ja muusika õpetaja
Kabinet C5
maria.kristiina.kontus(at)raekyla.parnu.ee

Kaisa Kaljumäe
Geograafiaõpetaja
Kabinet C1
kaisa.kaljumae(at)raekyla.parnu.ee

Tõnu Tõniste
Füüsikaõpetaja
Kabinet C8
tonu.toniste(at)raekyla.parnu.ee

Urmas Hännile
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Kabinet C2
urmas.hannile(at)raekyla.parnu.ee

Aive Rantala
Saksa keele õpetaja
Kabinet B9
aive.rantala(at)raekyla.parnu.ee 

Tatjana Stašenko
Vene keele õpetaja
Kabinet 
tatjana.stasenko(at)raekyla.parnu.ee

Pille Paulberg
Haldusjuht, vene keele õpetaja
haldusjuht(at)raekyla.parnu.ee

Ilme Ree
Abiõpetaja
ilme.ree(at)raekyla.parnu.ee