Arvutiklassi broneerimine

Tahvelarvutite broneerimine (NB! Õpetaja, broneerimisel palun märgi mitut tahvlit vajad ja kelle kasutusse läheb.)

 

Kaja Lillipuu
1.a klassi klassijuhataja
Kabinet V2
kaja.lillipuu(at)raekyla.parnu.ee

Liive Karro
1.b klass klassijuhataja
Kabinet V5
liive.karro(at)raekyla.parnu.ee

Tiia Vreimann
2.a klassi klassijuhataja
Kabinet V3
tiia.vreimann(at)raekyla.parnu.ee

Kersti Kirsipuu
2.b klassi klassijuhataja
Kabinet V4
kersti.kirsipuu(at)raekyla.parnu.ee

Enel Telve
2.c klassi klassijuhataja
Kabinet B8
enel.telve(at)raekyla.parnu.ee

Terje Pink
3.a klassi klassijuhataja
Kabinet B5
terje.pink(at)raekyla.parnu.ee

Piret Oitsalu
3.b klassi klassijuhataja
Kabinet A2
piret.oitsalu(at)raekyla.parnu.ee

Evi Kiir
3.c klassi klassijuhataja
Kabinet B6
evi.kiir(at)raekyla.parnu.ee

Ly Põldur
4.a klassi klassijuhataja
Kabinet B4
ly.poldur(at)raekyla.parnu.ee

Tiia Vestli
4.b klass klassijuhataja
Kabinet C6
tiia.vestli(at)raekyla.parnu.ee

Marjaliisa Umb
Arendusjuht, 4.c klassi klassijuhataja
Kabinet A1
arendusjuht(at)raekyla.parnu.ee

Agne Jepiselg
5.b klassi klassijuhataja; käsitöö ja kodundusõpetuse õpetaja
Kabinet A7
agne.jepiselg(at)raekyla.parnu.ee

Sirle Sikk
5.c klassi klassijuhataja; muusikaõpetaja
Kabinet C3
sirle.sikk(at)raekyla.parnu.ee

Stella Vilumets
5.d/6.c klassi klassijuhataja
Kabinet C11
stella.vilumets(at)raekyla.parnu.ee

Pille Nurk
Õppekava arendusjuht, 6.a klassi klassijuhataja
Kabinet B7
pille.nurk(at)raekyla.parnu.ee

Anneli Kõrge
6.b klassi klassijuhataja
Kabinet B7
anneli.korge(at)raekyla.parnu.ee

Kristin Mei
6.d klassi klassijuhataja
Kabinet B9
kristin.mei(at)raekyla.parnu.ee

Tiina Niin
5.a ja 6.e klassi klassijuhataja; eesti keele ja kunstiõpetuse õpetaja
Kabinet B2
tiina.niin(at)raekyla.parnu.ee

Gert Köösel
7. klassi klassijuhataja; ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
Kabinet C1
gert.koosel(at)raekyla.parnu.ee

Age Peda
8.a klassi klassijuhataja; kehalise kasvatuse õpetaja
Kabinet võimla
age.peda(at)raekyla.parnu.ee

Uko Kõrge
8.a klassi klassijuhataja; kehalise kasvatuse õpetaja
Kabinet võimla
uko.korge(at)raekyla.parnu.ee

Kärt Jakobson
8.b klassi klassijuhataja, inglise keele õpetaja
Kabinet C4
kart.jakobson(at)raekyla.parnu.ee

Riita Tõniste
8.c klassi klassijuhataja; inimeseõpetuse õpetaja
Kabinet C3a
huvijuht(at)raekyla.parnu.ee

Aeliita Kask
9. klassi klassijuhataja; vene keele õpetaja
Kabinet C7
aeliita.kask(at)raekyla.parnu.ee

Eduard Kakko
Tehnoloogia- ja tööõpetuse õpetaja
Kabinet V5
eduard.kakko(at)raekyla.parnu.ee

Liivi Alekõrs
Kehalise kasvatuse õpetaja
Kabinet võimla
liivi.alekors(at)raekyla.parnu.ee

Mare Vlassov
Keemia, bioloogia, loodusõpetuse õpetaja
Kabinet C8
mare.vlassov(at)raekyla.parnu.ee

Marika Kohv
Matemaatikaõpetaja
Kabinet B1
marika.kohv(at)raekyla.parnu.ee

Tiiu Künnapas
Muusikaõpetaja
Kabinet V7
tiiu.kynnapas(at)raekyla.parnu.ee

Tiiu Pärnits
Tants, tants ja kultuuri õpetaja
tiiu.parnits(at)raekyla.parnu.ee

Indrek Joost
Kehalise kasvatuse õpetaja (jalgpall)
Kabinet: Võimla / Õues
indrek.joost(at)raekyla.parnu.ee

Mart Paumäe
Kehalise kasvatuse õpetaja (jalgpall)
Kabinet: Võimla / Õues
martram87(at)gmail.com

Ulrika Pärn
Kehalise kasvatuse õpetaja (tennis)
Kabinet: Võimla
ulrika.parn(at)raekyla.parnu.ee

Merle Pruul
Kehalise kasvatuse õpetaja (tennis)
Kabinet: Võimla
merle.pruul(at)raekyla.parnu.ee

Tiina Saamot
Inglise keele õpetaja
Kabinet: C5
tiina.saamot(at)raekyla.parnu.ee

Vaike Somelar
Geograafiaõpetaja
Kabinet C1
vaike.somelar(at)raekyla.parnu.ee

Tõnu Tõniste
Füüsikaõpetaja
Kabinet C8
tonu.toniste(at)raekyla.parnu.ee

Urmas Hännile
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Kabinet C2
urmas.hannile(at)raekyla.parnu.ee

Aive Rantala
Saksa keele õpetaja
Kabinet C5
aive.rantala(at)raekyla.parnu.ee

Lembit Tammsalu
Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
Kabinet C1

lembit.tammsalu(at)raekyla.parnu.ee