Külliki Vahar - raamatukoguhoidja
Kabinet: A3
Telefon: +372 444 80 46
raamatukogu@raekyla.parnu.ee
http://raekylaraamatukogu.blogspot.com

Raamatukogu on avatud:

E-N kell 09.00-15.00
R     kell 09.00-13.00

Soovituslik kirjandus