Tunnuslause

Vitae, non scholae discimus. Me ei õpi kooli, vaid elu jaoks.

 

Pärnu Raeküla Kooli hümn

Sõnad: Laine Tõnisson
Viis: Ester Murrand (Mäe)

Seade: Kadri Keskküla

 1. Kui need Raeküla männid meil laulvad meretuules,
  siis kauneid mälestusi ma selles laulus kuulen.

 2. Siin elas ükskord ammu paar tublit Eesti meest,
  kes seadsid oma sammud me maa ja rahva eest.

 3. Siit läheb läbi raudtee ja maantee elu soon.
  Tee kõrval valmind meile uus Raeküla kool.

  Refrään: Sul õnnistust ja õnne olgu, kool ja linn, ükskõik,
  kes tuleb, läheb, head soovid saatku sind.

 4. On vaja vaimu vaprust ja palju õppida,
  ei Pätsi pere asendust saa muidu kasvada.

  Refrään: Sul õnnistust ja õnne olgu, kool ja linn, ükskõik,
  kes tuleb, läheb, head soovid saatku sind.

 

Kooli lipp

  lipp1  lipp