Huvihariduse ja huvitegevuse toetust makstakse 7–19-aastaste noorte huvihariduse ja huvitegevusega kaasnevate kulutuste osaliseks katmiseks.

Toetust makstakse lastega leibkondadele, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on allpool valitsuse kehtestatud töötasu alammäära leibkonna ühe liikme kohta (2020. aastal 584 eurot kuus).

Toetust saab määrata kuni 100% tasumisele kuuluvatest huvihariduse ja huvitegevuse kuludest, kuid mitte rohkem kui 100 eurot lapse kohta ühes kalendrikuus ja 90% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lapse kohta aastas. (2020. aastal 90% = 525,6 eurot)

Toetust ei maksta, kui taotleja või tema ülalpidamiskohustusega isikute omandis on piisavalt rahalisi vahendeid, mis võimaldavad huvihariduse ja huvitegevuse eest tasuda.

Täpsema info leiad siit: https://parnu.ee/index.php/linnakodanikule/127-haridustoetused/1251-huvihariduse-ja-huvitegevuse-toetus